Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Beleggen in tijden van crisis? Slim bekeken.

Beleggen in tijden van crisis? Slim bekeken.

De wereldwijde economie zit nog altijd in het slop. De VS kende in de voorbije 10 jaar weliswaar nooit een beter groeicijfer dan in de eerste helft van 2014, maar Europa brengt het er minder goed vanaf. En de zogenoemde groeilanden stellen momenteel zelfs ronduit teleur, India uitgezonderd. Dan maar sparen in plaats van beleggen? Dat is niet de beste zet volgens columnist en docent Pascal Paepen.

 

De Amerikaanse economie leeft opnieuw op

Sinds 2012 doet de VS het op economisch vlak opnieuw beter dankzij de drastische maatregelen van de FED, de Amerikaanse Centrale Bank, om de crisis te verhelpen. De kortetermijnrente werd op 0% gebracht en ook de langetermijnrente (van 10 tot 30 jaar) ging fors omlaag. Daarvoor kocht de FED massaal staatsleningen en hypotheekobligaties op. Je zou kunnen zeggen dat de Amerikaanse Centrale Bank massaal dollars heeft bijgedrukt. Het resultaat is er naar: de huizenmarkt herstelde zich en de werkloosheid staat weer min of meer op een normaal peil. Kortom, in de VS leeft de economie opnieuw op. De Amerikaanse beurs heeft daarop al geanticipeerd. Aandelenkoersen zijn al fors gestegen, al blijven sommige Amerikaanse aandelen koopwaardig. Obligaties in dollar zijn daarentegen heel duur. Het is dan ook niet het geschikte moment om die nu te kopen. De FED heeft zijn inkoopprogramma van obligaties immers afgebouwd, waardoor de kans groot is dat de langetermijnrente in dollar weer zal stijgen. Het risico op koersverlies op langlopende obligaties in Amerikaanse dollar is te groot. U mag eventueel wel kortetermijnobligaties in dollar kopen om nog te profiteren van de verwachte koersstijging van de Amerikaanse munt.

Advies meer dan raadzaam

De Europese economie is helemaal niet zo sterk als de Amerikaanse. De groeiprognoses voor Europa worden almaar verlaagd. Voormalige probleemlanden doen het nog relatief goed. De noodplannen van de EU en van het Internationaal Monetair Fonds enerzijds en forse bezuinigingsmaatregelen anderzijds zorgden in eerste instantie voor harde tijden, maar nu lijken de lidstaten die het zwaarst onder de crisis te lijden hadden, stilaan aan de betere hand. Of is dat maar schijn?

Ierland, dat al van zijn noodplan verlost is, liet net als Spanje de grootste groei in 7 jaar optekenen. Griekenland kon opnieuw staatsobligaties verkopen omdat de rente er zo sterk gedaald is. Maar in die landen blijft de werkloosheid erg hoog en is de situatie dus nog verre van ideaal. Italië is na relatief hoopgevende cijfers opnieuw in een recessie beland, terwijl in Portugal de op één na grootste bank in de problemen belandde.

Is beleggen in de eurozone dan wel interessant? Ongetwijfeld! Heel wat ondernemingen profiteren immers van het historische dieptepunt van de rente en publiceren uitstekende resultaten. Dankzij de stijging van de Amerikaanse dollar krijgen Europese exporteurs er een competitief voordeel bij. Maar het pessimisme over de groei van de Europese economie in het algemeen zal nog wel een tijdje aanhouden. Er dienen zich nog mooie beleggingsopportuniteiten aan, maar waakzaamheid blijft geboden. Om uitschuivers te mijden kunt u zich best laten bijstaan door uw beleggingsadviseur. Hij geeft gepast advies volgens uw risicoappetijt.

Maatregelen met een keerzijde

Zoals te verwachten was, roepen de bezuinigingsmaatregelen en de daarmee gepaard gaande loonmatiging weerstand op van de bevolking. Dat is niet alleen bij ons het geval. Op lange termijn zijn die maatregelen een noodzaak, maar op korte termijn houden de bezuinigingen het risico in dat de economische groei afgeremd wordt. Dat zou een kwalijke zaak zijn. Want de werkloosheid blijft al jaren onrustwekkend hoog, zeker onder jongeren. Oorzaak is vooral de starre arbeidsmarkt in vele Europese landen, waaronder België. In het Verenigd Koninkrijk en de VS is het heel wat makkelijker om personeel te ontslaan en wordt er ook sneller personeel aangeworven als de omstandigheden gunstiger evolueren. Daarbij komt dat zelfs de Duitse macro-economische cijfers de laatste weken tegenvallen. De motor van de Europese economie lijdt onder de gedaalde export naar Rusland na de EU-sancties in het kader van het Oekraïense conflict, en de verminderde vraag vanuit China. Maar meer nog doordat twee belangrijke economische partners van onze oosterburen het laten afweten, met name Frankrijk en Italië.

Interessante kansen

Op termijn zijn de perspectieven in de eurozone wellicht beter dan die in Japan. De Japanse beurs staat nu op het hoogste niveau in zeven jaar, maar het land kampt nog steeds met een bijzonder zware vergrijzings- en pensioenproblematiek en een overheidsschuld van bijna 250%. Ook de groeilanden lossen de verwachtingen niet in: Brazilië kent een forse terugval, net zoals Rusland en China. Op dit ogenblik is India de enige uitschieter in positieve zin, wat zich vertaalt in stijgende aandelenkoersen van Indiase ondernemingen. Toch blijf ik ervan overtuigd dat op de lange termijn het centrum van de wereld, zowel op economisch als op, bijvoorbeeld, militair vlak, naar Azië (China) verhuist. Met een gemiddelde koers-winstverhouding van 10 is de Chinese beurs momenteel goedkoop. Ook in Latijns-Amerika zijn nog opportuniteiten. De tijdelijke economische dip in die landen kan daarom best interessant zijn voor beleggers met een langetermijnhorizon.

Pascal Paepen
Columnist & Docent Bank en Beurs aan de KU Leuven, Campus Brussel en de Thomas More Hogeschool

Hoe kunnen we u helpen?