Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De Aziatische schuld

Een manier om uw portefeuille te diversifiëren?

De Aziatische schuld: een manier om uw portefeuille te diversifiëren?

In een wereld waar de zoektocht naar rendement belangrijk wordt, verdiepen onze analisten zich in de verdere diversificatie van de schuld van de groeilanden. Laten we even kijken hoe de Aziatische markt ervoor staat.

Uitzichten voor de Aziatische markt

De huidige situatie blijft voordelig voor de rente- of obligatiemarkten:


  • De markten kennen een zekere nervositeit door het uitblijven van een verhoging van de Amerikaanse rentevoeten. Die verhoging laat al meer dan 9 jaar op zich wachten.

  • De obligaties blijven interessant voor investeerders.

  • De groei blijft zwak, ondanks de verbetering die begin 2015 op te tekenen viel.

  • Ook de inflatie blijft op een laag pitje.


Bovendien blijft Azië beschikken over een pak technische kwaliteiten:


  • De lokale markt blijft cruciaal wat de Aziatische schuld betreft.

  • De hoge kwaliteit van obligaties blijft populair bij Europese en Amerikaanse investeerders.

  • Azië is ondergewaardeerd in de meeste portefeuilles, zowel in de ‘sovereign’ als in de ‘corporate’ indexen.De emissie van de schuld blijft stabiel. Wat investeerders toelaat te profiteren van emissies op de primaire markt.

  • Azië heeft voordelige creditnota's te bieden ten opzichte van de groeilanden in Europa en Latijns-Amerika.

  •  

De overheidsschuld en de High Grade Corporate


Wat zijn de interessante kanten van de Aziatische schuld voor fondsbeheerders?


China: een markt in de lift

Ondanks de afremming van het Bruto Binnenlands Product, bieden de privébedrijven wel degelijk interessante opties. Hun balans is solide, wat zorgt voor een aanscherping van de creditspreads en voor goede prestaties op de primaire Chinese markt. Qua sectoren bieden vooral de openbare diensten, technologie- en consumptiegoederensectoren aantrekkelijke waarden. Zeker in vergelijking met de bedrijven die zich focussen op grondstoffen en bouw (de overheidsbedrijven).

Hong Kong: Politieke risico's en de zeepbel van de woningbouw

Op het vlak van woningbouw detecteren onze analisten enkele risico's, zoals een verhoogde rente, hogere prijzen en overschotten. Welke bedrijven profiteren daarvan?
• Bedrijven die goed gespreide inkomsten kunnen voorleggen.
• Telecombedrijven die weinig marktconcurrentie moeten dulden.
• Openbare diensten die stabiele inkomsten kunnen aantonen.

Korea: geliefd ondanks de magere spreads

Korea kan op overheidsniveau interessant zijn op het vlak van begroting. Op het niveau van de overheidsschuld en kredieten vallen er positieve evoluties op te merken, wat het land populair maakt bij investeerders zoals IG (Investment Grade). En dit ondanks de hoge waarderingen.

India: Hervormingen pakken positief uit voor de economie

India's economische hervormingen en begrotingsconsolidatie zijn positief voor de markt. Ook het aanbod aan nieuwe bedrijven biedt de kans te investeren in een land waar de economische basis aan het verbeteren is. Qua obligaties en waarderingen van de uitgevende instellingen, situeert India zich op dezelfde lijn als de algemene Aziatische markt.

De High Yield schuld

Als we de kloof tussen de HY (High Yield) en HG (High Grade) spreads in beschouwing nemen, biedt de Aziatische HY schuld aantrekkelijke spreads. De Aziatische waarderingen zijn bovendien aantrekkelijker dan de genoteerde BB schuld (Bulge Bracket) van de Verenigde Staten.

China: een groeiende markt (Yield To Maturity gemiddeld 8,5%)
De marktconsolidatie zorgt voor meer fusies, acquisities en joint ventures, die op hun beurt de waarderingen versterken op de vastgoedmarkt.

De Filippijnen (Yield to Maturity gemiddeld 4,6%)

Vooral bedrijven die de markt domineren en een geografische spreiding kunnen voorleggen, zijn in het voordeel.

 

Conclusie


De Aziatische schuld biedt, ondanks de kwaliteit van haar krediet en haar diversiteit, een meerwaarde. U kunt uw investeringsportefeuille dus voorzichtig aanvullen met Aziatisch schuldpapier. De druk op de Chinese aandelenmarkten stuurt investeerders richting obligaties met kredietwaardigheid en een aantrekkelijke yield. Wat kunt u doen om de onzekerheid op deze activaklasse te verminderen? Wij raden u aan pas te kopen in september, na de renteverhoging van de FED.

 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

 

 

 

 

Hoe kunnen we u helpen?