Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Welkom in de zilveren economie!

Door Amundi

Senioren vormen de leeftijdsgroep met de grootste koopkracht.

Om te voldoen aan de behoeften van een vergrijzende bevolking, ontwikkelt zich een nieuw, wereldwijd economisch ecosysteem: de zilveren economie. Deze evolutie gaat gepaard met heel wat nieuwe beleggingskansen!

De maatschappij vergrijst. Overal ter wereld vertegenwoordigen senioren een groeiend percentage van de bevolking. Dit demografische fenomeen is een gevolg van de succesvolle ontwikkeling van de mens, maar brengt ook aanzienlijke implicaties met zich mee die onze economie hertekenen.

Een samenleving in volle verandering

De vergrijzing van de bevolking is een trend die de wereldwijde demografie blijvend zal hertekenen. De belangrijkste factoren: stijging van de levensverwachting bij de geboorte, daling van de vruchtbaarheid en afname van de kindersterfte.

De wereldwijde demografie

Er zijn vandaag zo'n 962 miljoen 60-plussers. Dat is meer dan twee keer zoveel als in 1980, toen er maar 382 miljoen senioren waren. Binnen ruim 30 jaar zal het aantal 80-plussers wellicht drie keer zoveel bedragen als vandaag (425 miljoen in 2050 t.o.v. 137 miljoen in 2017).

De gevolgen van het verlies van zelfstandigheid en een grotere afhankelijkheid werden vroeger beperkt door de solidariteit binnen het gezin. Vandaag is dat minder het geval. Koppels hebben minder kinderen, en die trekken ook vaker verder weg van huis, dikwijls om professionele redenen. Dankzij de hogere levensverwachting kunnen verschillende generaties dan wel langer samenleven, ze wonen ook vaker apart. Bijgevolg leven steeds meer mensen alleen.

De vergrijzing van de bevolking hertekent niet alleen onze maatschappij, het is ook een bron van economische kansen.

Actieve consumenten

In de ontwikkelde landen vormen senioren de leeftijdsgroep met de grootste koopkracht. Hun uitgaven stijgen sneller dan die van alle andere leeftijdsgroepen. Vanuit consumptieoogpunt moeten we op zijn minst 2 segmenten onderscheiden:

  • De jonggepensioneerden, die nog actief zijn, een relatief hoge koopkracht hebben, hun vermogen in stand willen houden en bekommerd zijn om hun welzijn;
  • De ouderen, van wie de behoeften meer gericht zijn op zorgverlening en afhankelijkheid.

Voor de eerste groep staat het pensioen in het teken van persoonlijke ontplooiing, waarbij het begrip 'hedonisme' alomtegenwoordig is. De grote meerderheid ziet het pensioen als een 'tweede jeugd', waarin er voldoende tijd is om projecten te realiseren die hen na aan het hart liggen. Ze verdelen hun tijd tussen hun rol als grootouders en andere activiteiten, zoals reizen. De toeristische sector profiteert sterk van deze dynamiek: senioren zijn goed voor bijna een kwart van de toeristische overnachtingen in Europa.

Deze babyboomers van vroeger zijn nu 'opaboomers' en vormen een aantrekkelijke doelgroep voor merken. Meer en meer bedrijven zijn zich bewust van het sterke consumptiepotentieel van deze groep en proberen daarop in te spelen door hun businessmodel aan te passen. De voorbeelden zijn talrijk en je vindt ze terug in uiteenlopende sectoren: voeding, auto's, kleding, cosmetica, reizen, media, ... Daarin worden senioren duidelijk beschouwd als grote verbruikers.

De vergrijzing van de bevolking gaat samen met een transformatie van ons systeem, een aanpassing van onze leefomgeving en een noodzakelijke strijd tegen eenzaamheid. Maar ook met het ontstaan van een koopkrachtige bevolkingsgroep die over een voldoende goede gezondheid, tijd en financiële middelen beschikt om alles te doen waar ze zin in hebben en zeer aantrekkelijk zijn voor bedrijven.

In het kort

  • +133% 60-plussers tussen 2015 en 2050: een universeel en onomkeerbaar fenomeen dat grote delen van de economie zal hertekenen (bron: VN).
  • In 2020 zullen de senioren goed zijn voor een gecombineerde koopkracht van 15.000 miljard dollar (bron: Euromonitor).
  • Senioren zijn dynamische consumenten en een aantrekkelijke doelgroep voor bedrijven en merken.
  • De vergrijzing is een thema dat steeds meer aan belang wint.

Hoe kunnen we u helpen?