Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Een wereld vol verschillen

Yves Kazadi, Investment Analyst van Beobank, beschrijft de toestand van de wereldwijde markten in één woord: verschillen. Verschil tussen economische situaties. Verschil in monetair beleid. Verschil tussen beurzen. De conjunctuur is dus niet echt transparant. Maar we mogen optimistisch zijn...

"Het eerste verschil is dit tussen de wereldwijde economische cycli”, stelt Yves Kazadi, Investment Analyst van Beobank. “Ondanks de moeilijkheden die wegen op de oliecrisis en de stijging van de dollar blijkt de Amerikaanse economie zeer robuust. De groei wordt gedreven door de creatie van jobs en de investeringen houden aan. Japan lijdt daarentegen onder een chronische zwakte en probeert zo goed en zo kwaad mogelijk stand te houden. En in de eurozone? “In Europa vindt de opflakkering van de economie haar adem in de devaluatie van de valuta en de lage olieprijzen. Maar die opflakkering is recent, zeg maar van 2015. De gevolgen van de crisis van 2010 en 2011, veroorzaakt door de Griekse situatie, zijn nog lang niet overwonnen.”

Een ander verschil in de economische wereld: China. “De vertraging laat zich voelen in het tweede semester van 2014 en is meer uitgesproken in het eerste semester van 2015, hoofdzakelijk door een vermindering van de vraag naar Chinese producten. De competitiviteit van de industrie kreeg af te rekenen met een stijging van de loonkost. China is niet langer de economische motor van de planeet. China is ook niet langer de sweatshop van de wereld want we stellen vast dat het land zich meer en meer op diensten toespitst. Maar het behoudt een solide economie die tal van tekenen van heropleving vertoont.

Bij de groeilanden merkt Yves Kazadi een terugval in de investeringen op. “We wachten nog altijd op een stijging van Amerikaanse rente en we weten dat die daar een negatieve impact zal hebben op de economie. Vandaar de voorzichtigheid van investeerders.”

En in 2016?
Hoe zal de situatie evolueren? “Ik blijf vol vertrouwen naar de eurozone en Japan kijken, maar met een banger hart naar de VS. Momenteel houdt de Amerikaanse economie de planeet recht. En dat is meteen ook zijn achilleshiel. Want het land kan getroffen worden door een slechte wereldconjunctuur. Anderzijds blijft het risico beperkt: deze economie is meer gesloten dan we algemeen denken.”

Wat Europa betreft, beklemtoont Yves Kazadi dat de consumptie van gezinnen en ondernemingen een positieve ommezwaai heeft gemaakt, een trend die zich in 2016 nog beter zou moeten aftekenen. “De zwakke euro en lage olieprijzen dragen daar grotendeels toe bij. Maar we zien het werkloosheidspercentage afnemen, vooral in Spanje, en de vraag naar krediet stijgen.”


Voor of tegen de monetaire versoepeling
Een ander groot verschil: dit van het monetair beleid. “Europa en Japan voeren massaal monetaire versoepelingen door en de groeilanden overwegen gelijkaardige maatregelen te nemen. De VS verlaat deze piste dan weer, maar het wacht wel nog op de beslissing van de Federal Reserve om de rentevoeten te verhogen. Fed-voorzitter Janet Yellen schuift die voorlopig voor zich uit. Toch lijkt een verhoging onvermijdelijk, zeker nu alle lichten op groen staan. Zo is het inflatierisico onder controle. Alles wijst erop dat de renteverhoging tegen het einde van het jaar zal gebeuren, en gradueel. Een gevolg van dit verschil in monetair beleid: de meeste valuta‘s devalueren, enkel de dollar stijgt.

De aandelenmarkten gaan op en neer. “Aangezien de VS twijfelt over de verhoging van zijn rente stelden we enkele weken geleden een hausse van de groeilanden vast. Daarna werd de dreiging reëler en namen de beurzen een duikvlucht. Die bewegingen zijn begrijpelijk maar dragen bij tot onzekerheid. Ik blijf wel vertrouwen op de Chinese, Japanse en Europese beurzen vanwege het groeipotentieel van hun economie.”


Er zijn wel degelijk opportuniteiten
Welke opportuniteiten ziet Yves Kazadi vandaag in de markt? “Onze voorkeur gaat uit naar aandelen van Europese kmo's, die beter presteren dan het gemiddelde. We zijn ook geïnteresseerd in ondernemingen die om verschillende redenen ondergewaardeerd zijn, omdat ze een echt potentieel inhouden. Bij de Europese kmo's volgen we ook perifere landen van nabij op, zoals Italië.”

Aan welke thema's geven we de voorkeur? “Bankaandelen maar dan met twee aandachtspunten in acht genomen. Sommige Amerikaanse ondernemingen ondervinden een negatieve impact van de renteverhoging, bijvoorbeeld omdat ze een hechte relatie hebben met de groeilanden. En enkele Europese banken hebben een hogere beheerkost, wat dan weer een handicap is in de bijzonder concurrentiële marktomgeving. Natuurlijk blijft de nieuwe technologie interessant. “In Azië zijn de bedrijven die de middenklasse als klant hebben, een mooie groei beloofd. In Japan zou ik eerder kijken naar bedrijven die nationale merken verkopen (Japan als een merk) aan de almaar talrijkere Chinese toeristen.”

 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

Hoe kunnen we u helpen?