Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoeveel kost een kind?

Onderzoek Gezinsbonds naar de evolutie van de kosten van een kind

Op een bepaald moment maak je een klik in je hoofd en is het tijd om aan kinderen te beginnen. Zo gaat dat. Maar het kan helemaal geen kwaad om eens te kijken wat jouw kleine telg je gaat kosten. Wij maken een schets van jouw toekomstige investering.
 

De Gezinsbond doet jaarlijks heel wat onderzoek naar de evolutie van de kosten van een kind. Dat het volledige pakket niet veel verschilt met de kostprijs van een huis, valt na het lezen van dit artikel moeilijk te betwisten. Een kleine nuance: het ene huis is het andere niet.

0 tot en met 5 jaar: de baby- en kleuterperiode

Gelukkig stijgen de kosten van een kind naarmate het ouder wordt, dus je kan aan een rustig tempo beginnen. De eerst vijf levensjaren kost je kleine spruit je gemiddeld 330,51 euro per maand voor bijvoorbeeld energiekosten, voeding, kledij, vervoer, communicatie en ontspanning. Toch is dat zonder crèche, onderwijs en medische kosten gerekend. Die kinderopvang kost je aan een vast tarief tussen de 25 en 30 euro per dag. Laat je dat tarief op basis van je netto-gezinsinkomen berekenen, dan betaal je tussen de 5,07 en 28,13 euro per dag. Wie zijn kind minder dan vijf uren lang bij de crèche dropt, moet slechts zestig procent van deze tarieven neerleggen. Het volledige bedrag betaal je voor een tijdspanne tussen 5 en 10,59 uren.

Gelukkig kost de school je niets, maar ze kan je wel een maximumtarief aanrekenen voor schooluitstappen en andere activiteiten. Dat bedrag kan maximaal oplopen tot zo’n 40 euro per jaar, dus daar hoef je je al wat minder zorgen om te maken.

Jaarlijkse kost zonder crèche: 3.966,12 euro

6 tot en met 11 jaar: de lagere school

Een trapje hoger volgt je kind intussen basisonderwijs. Volgens de Gezinsbond gooi je er voortaan maandelijks gemiddeld 427,18 euro tegenaan, nog steeds zonder kinderopvang, onderwijs en medische kosten. Toch is dat al bijna honderd euro meer dan tijdens de kleuterklas. Dat is te wijten aan een grotere kost voor voeding, kleding en speelgoed. De tarieven voor kinderopvang blijven onveranderd, maar de bijkomende educatieve kosten stijgen lichtjes naar maximaal 70 euro per jaar, met daarnaast een plafondbedrag van 360 euro voor meerdaagse uitstappen over de volledige loopbaan in de basisschool verspreid.

Jaarlijkse kost zonder kinderopvang: 5.556,18 euro

12 tot en met 17 jaar: pubertijd - en de middelbare school

Middelbare scholen mogen wettelijk gezien geen inschrijvingsgeld vragen, aangezien de leerplicht hier nog steeds van toepassing is. Opnieuw gaat de minimumkost van je kind zo’n 100 euro de hoogte in: naar gemiddeld 523,83 euro per maand. Daarnaast berekende het Ministerie van Onderwijs wat de onderwijskosten van een kind in de middelbare school bedragen, wat neerkwam op zo’n 1.192,58 euro per jaar - omgerekend 99,38 euro per maand. Deze kosten omvatten het materiaal dat je kind nodig heeft om naar school te gaan: een boekentas en boeken, maar ook het vervoer, de schoolreizen andere facultatieve uitgaven.

Jaarlijkse kost: 7.478,54 euro

18 tot en met 24 jaar: hogeschool of universiteit

Dat je kind gaat verder studeren aan een hogeschool of universiteit, maakt iedere ouder apetrots. Maar het kostenplaatje dat daar bij komt kijken, is jammer genoeg geen lachertje. Qua basiskost landen we hier op gemiddeld 628,51 euro per maand. Gaat je kind daarnaast op kot, dan kost je dat zo’n 315 euro per maand, naast het inschrijvingsgeld dat 906,10 euro bedraagt. Het studiemateriaal dat vooral uit boeken bestaat, kan oplopen tot een jaarlijkse 500 euro. Gelukkig worden je medische kosten nog ingeperkt tot een maximumbedrag dat wordt berekend op basis van het netto-gezinsinkomen.

Jaarlijkse kost zonder kot: 8.948,22 euro
Jaarlijkse kost met kot: 12.728,22 euro

 

Ook wij weten het: het is niet goedkoop om een kind op te voeden. Let er wel op dat deze bedragen gemiddelden zijn en dat jouw kosten hoogstwaarschijnlijk zullen verschillen van deze rekening. Wil je graag weten wat een kind kost? Op basis van deze cijfers komt dat - zonder crèche, kinderopvang, medische kosten en op kot gaan - neer op 138.693,52 euro. Het lijkt je misschien een klein huis, maar als jij dat wilt, kan je daar ongetwijfeld een villa van maken.

Hoe kunnen we u helpen?