Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Energiecrisis: Steunmaatregelen voor particulieren en betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten

Betalingsuitstel hypothecair kredieten in het kader van de energiecrisis

De eerste Minister en Febelfin hebben aangekondigd dat gezinnen die getroffen zijn door de energiecrisis, een betalingsuitstel van hun hypotheeklening kunnen aanvragen.

De energie- en grondstoffenprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. De energiecrisis legt ook een bijzondere druk op de financiële situatie van veel gezinnen.

Om de mensen die het hardst getroffen worden door de energieprijsstijging zo goed als mogelijk bij te staan, heeft de Federale overheid samen met de financiële sector de mogelijkheid ingevoerd om een betalingsuitstel in kapitaal voor hun woonkrediet aan te vragen.

Wie betalingsproblemen ondervindt en aan de toekenningsvoorwaarden voor een betalingsuitstel voldoet, wordt gevraagd om zijn bank te contacteren.

Wij doen ons uiterste best om onze klanten zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Beobank agentschap.

 

Waarover gaat het betalingsuitstel van een hypothecaire lening?

Een betalingsuitstel voor een woonkrediet houdt in dat een kredietnemer gedurende 12 maanden geen kapitaal meer moet aflossen. Deze periode staat vast en kan niet worden gewijzigd.

Er is geen betalingsuitstel voor wat de interesten betreft. De interesten blijven periodiek (maandelijks) verschuldigd tijdens de periode van het betalingsuitstel van kapitaal. De kredietnemer zal bijgevolg gedurende de 12 maanden waarvoor betalingsuitstel van kapitaal wordt verleend bijkomende interest betalen ten opzichte van het oorspronkelijke afbetalingsplan.

De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal zijn krediet pas 12 maanden na de oorspronkelijke voorziene looptijd hebben terugbetaald.

De banken verbinden zich ertoe om niet de gebruikelijke dossier-of administratiekosten aan te rekenen.

 

Wie komt in aanmerking voor een betalingsuitstel van zijn woonkrediet?

Een betalingsuitstel van kapitaal van een woonkrediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

  • Het woonkrediet is aangegaan vóór 1 oktober 2022 (aktedatum) op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan);

  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen van alle solidaire kredietnemers samen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend;

  • Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd;

  • De kredietnemers hebben een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij hun energieleverancier.

Wanneer kan het betalingsuitstel aangevraagd worden?

  • De aanvraag voor betalingsuitstel dient tijdig te gebeuren en ten laatste op 31 maart 2023, en wordt aangevraagd voor een periode van 12 opeenvolgende maanden.

  • Het betalingsuitstel kan enkel aangevraagd worden voor toekomstige (maand)aflossingen.

  • Het uitstel van betaling gaat ten vroegste in vanaf de vervaldag van oktober 2022.

Hoe een betalingsuitstel voor uw hypothecair krediet aanvragen?

Als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet om een betalingsuitstel aan te vragen, gelieve het formulier aanvraag betalingsuitstel kapitaal beschikbaar hier in te vullen en neem dan contact op met uw Beobank-agentschap.

De bank zal bepaalde documenten opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten, onder meer:

  • Een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier.

  • Een verklaring op eer dat voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden, onder meer dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur en dat het totaal roerend vermogen minder dan 10.000 EUR bedraagt.

Wat als u niet aan de voorwaarden voldoet maar wel financiële problemen hebt?

Ook voor wie niet aan de voorwaarden van het betalingsuitstel voldoet, maar toch financiële problemen ondervindt, raden wij aan om zo snel als mogelijk contact op te nemen met zijn/haar bank. Samen kan er gezocht worden naar oplossingen voor uw specifieke situatie om deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen. Uw Beobank agentschap helpt u graag.

 

Meer weten ?

Document:

Formulier aanvraag betalingsuitstel kapitaal

 

Hoe kunnen we u helpen?