Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat is het kadastraal inkomen?

Kadastraal inkomen?

Ben je van plan om te investeren in een woning, dan kruist de term ‘kadastraal inkomen’, afgekort als K.I., ongetwijfeld je pad. Maar wat betekent zo'n K.I. precies en waarom is dat belangrijk voor jou?

Scroll je doorheen een makelaarswebsite, dan vind je bij de woningbeschrijvingen wellicht het kadastraal inkomen terug. Je weet allicht al dat dit cijfer iets met betalen te maken heeft, maar weet je ook waarom? Wat is een hoog of een laag K.I.? En hoe weet je zeker dat het klopt? Als die vragen door je hoofd spoken, zal dit artikel je duidelijkheid verschaffen.

Wat is het kadastraal inkomen?

Van ieder huis wordt geschat hoeveel euro het bij een eventuele verhuur zou opbrengen. Wettelijk gezien zou dit bedrag iedere 10 jaar herzien moeten worden, maar sinds 1975 is dit niet meer gebeurd. In theorie is het kadastraal inkomen de geschatte huuropbrengst van een woning voor één jaar, zonder kosten voor onderhoud en herstellingen. Voor een gebouw mogen er 40 procent forfaitaire kosten afgetrokken worden van die geschatte huuropbrengst, voor een onbebouwd onroerend goed is dat 10 procent. Gelukkig voor eigenaars wordt er dus nog steeds rekening gehouden met de huurprijzen van 1975.

Wie bepaalt het?

Het kadastraal inkomen van een woning wordt bepaald door de administratie van het kadaster. Ieder jaar opnieuw wordt het bedrag geïndexeerd. Daarnaast kan de administratie het bedrag -al dan niet op verzoek van de eigenaar- aanpassen als er wijzigingen optreden, bijvoorbeeld door verbouwingen of door de splitsing van percelen. Bij onvrijwillige leegstand kan er ook een tijdelijk kadastraal inkomen worden bepaald, dat mogelijk zelfs nul euro bedraagt.

Wat moet je betalen?

Het kadastraal inkomen wordt gebruikt als basis voor het berekenen van de onroerende voorheffing en de belasting op het onroerend goed. Je moet het bedrag van het K.I. dus niet betalen, maar wel invullen op je personenbelasting. In het najaar ontvang je als eigenaar van een woning het aanslagbiljet waarop de onroerende voorheffing vermeld wordt. Die moet je binnen een termijn van twee maanden na datum van verzending betalen.

Wanneer aanpassing K.I.?

Je moet niet voor iedere aanpassing aan je woning een herziening van het kadastraal inkomen aanvragen. Alleen als er fysieke veranderingen gedaan worden die het K.I. met minstens 50 euro of 15 procent vermeerderen of verminderen, wordt het herschat. Bij voltooiing van een nieuwbouw of renovatiewerken moet je dat binnen 30 dagen schriftelijk aan het controlekantoor van het kadaster laten weten. Doe je dit niet, dan loop je risico op een boete. Na een bezoek van een officiële schatter, wordt het nieuwe K.I. je per aangetekende brief meegedeeld.
Opgelet! Ook wanneer een bebouwd perceel gesplitst wordt of samengevoegd met een ander, moet er een herschatting gebeuren.

Niet akkoord?

Krijg je het nieuwe kadastraal inkomen in de bus en denk je dat er een fout is gebeurd? Dan kan je dit betwisten. Telkens het K.I. wordt betekend, kun je als belastingplichtige een bezwaar indienen. Dat moet met een aangetekende brief gebeuren binnen een termijn van twee maanden na de betekening van het K.I. In de brief vermeld je het kadastraal inkomen dat jij voorstelt tegenover het bedrag dat werd toegekend.

Meer advies op maat nodig? Aarzel niet om ons te contacteren of om even langs te komen in één van onze Beobank agentschappen.

Hoe kunnen we u helpen?