Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Vragen en antwoorden betalingsuitstel hypothecair krediet van particulieren

Op 31 maart 2020 werd er een akkoord bereikt tussen de overheid en de financiële sector rond de voorwaarden en de praktische uitwerking van de verschillende genomen maatregelen, om particulieren financieel te ondersteunen, wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo, kunnen particulieren die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, betalingsuitstel vragen van hun hypothecair krediet.

Het oorspronkelijke charter, waarvan de termijn werd vastgelegd op 31/10/2020, is verlengd tot 31/12/2020.

Alle informatie, voorwaarden en praktische details vindt u hieronder terug in de vorm van een Q&A of op de website van Febelfin.

Aarzel niet om contact op te nemen met je Beobank adviseur om je situatie te analyseren en je aanvraag in te dienen.

Bent u professioneel? Vind hier de info rond betalingsuitstel voor professionele kredieten terug

Hoe verleng ik mijn uitstel tot 31 december 2020?

Zoals u waarschijnlijk in de pers vernomen heeft, kan de initiële periode van mogelijk uitstel van betaling van kapitaal en interesten voor hypothecair krediet, ingevolge de Corona-crisis, verlengd worden tot 31 december 2020.

Wij herinneren wij u eraan dat u, als u dit wenst en als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, een verlenging van uitstel tot eind december 2020 kunt aanvragen.

Hier vindt u het aanvraagdocument  dat u volledig ingevuld per post of e-mail dient terug te sturen naar uw Beobank agentschap voor 20 september 2020.

Kan ik ook uitstel van betaling krijgen?

Ben je een particulier (dus geen onderneming) en heb je een hypothecair krediet met een onroerende bestemming (bv. voor een woning, appartement, …), dan kan je bij Beobank uitstel van betaling krijgen. Wel moet je aan een paar voorwaarden voldoen. Die ontdek je in de volgende vraag.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?

Je kan betalingsuitstel van je hypothecaire krediet vragen als je aan elk van deze 4 voorwaarden voldoet:

1. Je inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis door:

 • Tijdelijke of volledige werkloosheid

 • Ziekte ten gevolge van Covid-19

 • Sluiting van je zaak

 • Overbruggingsmaatregelen

Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2. Op 1 februari 2020 heb je geen betalingsachterstand op het hypothecaire krediet waarvoor je uitstel vraagt.

3. Het hypothecaire krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4. Op het moment dat je de aanvraag tot betalingsuitstel doet, is je spaarbuffer kleiner dan 25.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar je totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille bij je eigen of een andere bank / kredietgever. Pensioensparen hoef je hier niet in mee te rekenen.

Hoe lang kan ik uitstel van betaling krijgen?

 • Als je je aanvraag voor 30 april 2020 hebt gedaan, kan je de maximale termijn van 6 maanden betalingsuitstel opnemen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

 • Ook als je je aanvraag pas na 30 april 2020 hebt gedaan, zal je tot 31 oktober 2020 van betalingsuitstel kunnen genieten. Dit betekent wel dat je niet de maximale termijn kunt opnemen.

  • Dit betekent bv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli- augustus – september – oktober).

 • Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Update:

Eenieder die reeds uitstel van betaling heeft genoten onder de voorwaarden van het oorspronkelijke charter, kan verzoeken om verlenging van dit uitstel van betaling tot 31 december 2020, indien hij of zij op het moment van het verzoek om verlenging nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het oorspronkelijke uitstel van betaling.

De mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2020 is van toepassing op:

 • het reeds toegekende uitstel van betaling, lopende tot 30 september 2020
 • het reeds toegekende uitstel van betaling, lopende tot 31 oktober 2020

Had je je aanvraag ten gevolge van de coronacrisis al ingediend voordat het charter van Febelfin werd gepubliceerd, dan zal je aanvraag geëvalueerd worden volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal je Beobank adviseur contact met je opnemen.

Moet ik dossierkosten betalen als ik betalingsuitstel vraag?

Nee, Beobank rekent je geen dossier- of administratieve kosten aan. Voorwaarde is wel dat je het betalingsuitstel vraagt in het kader van de coronacrisis en dat je aan de voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?”).

Welke intresten moet ik betalen als ik betalingsuitstel vraag?

 • Een betalingsuitstel van het hypothecaire krediet houdt in dat je gedurende maximum 6 maanden je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.

 • De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Hou je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd.

Wat moet ik verstaan onder netto gezinsmaandinkomen?

Wij gebruiken volgende definities voor netto gezinsmaandinkomen:

 • Ben je een loontrekkende: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van je hoofdverblijfplaats.

 • Ben je een zelfstandige: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van je hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op je eigen naam.

Wordt mijn aanvraag tot betalingsuitstel automatisch goedgekeurd?

Nee. De maatregel is er voor wie door de coronacrisis niet meer in staat is zijn of haar hypothecair krediet te betalen. Beobank zal daarom eerst nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.

Kan ik betalingsuitstel vragen om meteen ook andere aanpassingen aan mijn kredietovereenkomst te laten doen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Heeft betalingsuitstel gevolgen voor de rest van mijn krediet?

Betalingsuitstel kan twee gevolgen hebben voor de rest van je krediet:

1. De looptijd van je krediet wordt verlengd met het aantal maanden waarvoor je betalingsuitstel hebt gekregen. Als je in het geval van een reconstitutiekrediet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

2. Een betalingsuitstel van het hypothecaire krediet houdt in dat je gedurende maximum 6 maanden je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend. De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Hou je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. 

Word ik aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België gemeld als wanbetaler als ik betalingsuitstel vraag?

 • Nee, krijg je een betalingsuitstel in het kader van de coronamaatregel, dan wordt dat niet als wanbetaling geregistreerd in de CKP.

 • De betrokken kredietovereenkomst wordt meestal verlengd met het aantal maanden waarop het betalingsuitstel betrekking heeft. Beobank zal de nieuwe einddatum van je kredietovereenkomst aan de CKP melden.

Moet ik bewijsstukken voorleggen om betalingsuitstel te krijgen?

 • Beobank zal je een bewijs van tijdelijke/technische werkloosheid of volledige werkloosheid door de coronacrisis vragen. Dat geldt ook als je als zelfstandige je werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren.

 • Beobank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat je inkomsten sterk gedaald zijn. De maatregel is er namelijk voor wie door de coronacrisis niet meer in staat is zijn of haar hypothecair krediet te betalen.

Is er ook betalingsuitstel mogelijk voor mijn schuldsaldoverzekering?

Daarvoor neem je best contact op met Assuralia, de beroepsfederatie van de verzekeringsondernemingen.

Aan wie en hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

Langsgaan bij je Beobank agentschap kan enkel op afspraak. Best kies je ervoor om telefonisch of via e-mail contact op te nemen met je Beobank adviseur. Samen kunnen jullie bekijken hoe je je aanvraag moet indienen. 

Hoe lang moet ik wachten op een antwoord om te weten of ik uitstel van betaling krijg?

Er worden heel wat aanvragen verwacht. Hierdoor kan het enkele dagen duren voor je antwoord krijgt. Beobank stelt alles in het werk om je zo snel mogelijk verder te helpen.

Wanneer dien ik best mijn aanvraag in?

Je contacteert je Beobank agentschap best een week vóór de vervaldag van de komende maand.

Wat als ik twee woningen bezit: kan ik dan ook een aanvraag tot betalingsuitstel vragen?

Nee, je mag slechts één woning bezitten.

Niet gevonden wat je zocht? Stuur een mailtje naar het centraal contactpunt van Febelfin: corona@febelfin.be of contacteer je Beobank adviseur.

Hoe kunnen we u helpen?