Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

alt

Een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens

  • Gelieve uw vraag zo gedetailleerd mogelijk te formuleren
  • Gelieve in dit formulier geen andere vertrouwelijke gegevens te vermelden dan gevraagd onder “Uw gegevens”

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de klantendienst van Beobank op 02/620.27.17, via contactinfo@beobank.be of via het formulier hieronder.

De Bank valt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens onder het toezicht van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Indien u oordeelt dat de Bank geen afdoend antwoord op uw vraag heeft verstrekt, kunt u uw dossier voorleggen aan deze toezichthouder.

  • 1 Huidige Uw vraag
  • 2 Uw data
  • 3 Contact
  • 4 Bevestiging

Uw vraag

Uw data

Aanspreking

Contact

Beobank gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De informatie wordt op een veilige manier verzonden. We verwerken uw gegevens enkel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hoe kunnen we u helpen?