Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Gezien sociale afstandsmaatregelen kunnen de aanvragen volledig op afstand verwerkt worden, ook wanneer deze verzonden worden naar onze verkooppunten

Vraag & Antwoord

Waar kan ik het saldo van mijn Miles raadplegen?

Het aantal verzamelde Miles dankzij de uitgaven met uw Beobank kredietkaart wordt vermeld op het maandelijkse rekeninguittreksel van uw kredietkaart. Die Miles worden elke maand automatisch bijgeschreven op uw Flying Blue account.

Kan ik miles bijkopen?

U wilt een vlucht of trein reserveren, maar hebt enkele miles te kort? Dan kunt u de ontbrekende miles bijkopen. U kunt tot 50% van uw gespaarde miles bijkopen aan 0,021 euro per mile. Deze kost wordt in rekening gebracht via uw Beobank World Travel Mastercard.

Hoe kan ik mijn miles omzetten in vliegtuig- of treintickets?

Via dit formulier kunt u uw vlucht of trein reserveren. Houd uw World Travel lidmaatschapsnummer bij de hand (u vindt het op het uittreksel van uw Beobank World Travel Mastercard). De gegevens die u invult, worden doorgestuurd naar het reisbureau. Een medewerker van het reisbureau checkt de beschikbaarheden en neemt binnen de week contact met u op. U kunt daarna uw reservatie afronden. Uw ticket wordt pas definitief geboekt na uw bevestiging.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage van de Mastercard Student?

De jaarlijkse bijdrage is 5 euro.

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico’s uitgesloten?

Bepaalde risico’s zijn formeel uitgesloten. Meer details hierover vindt u in de algemene voorwaarden van de polis. Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na intekening op deze verzekering. Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van de polis niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand op dat ogenblik.

Door welke verzekeringsmaatschappij wordt het Uitvaartplan onderschreven?

Deze verzekering wordt onderschreven bij North Europe Life Belgium, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04/07/1979, B.S. 14/07/1979). Maatschappelijke zetel: Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel (tel. 02 789 42 00 – fax 02 789 42 01) BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel IBAN: BE 31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen van North Europe Life Belgium:

 • Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel,
 • Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Hoe sluit ik het Gezinsbeschermingsplan af?

 • U vervolledigt en ondertekent, indien van toepassing, een verzekeringsvoorstel, evenals de verklaring van goede gezondheid of de eventuele medische vragenlijst(en).
 • U ondertekent de verzekeringspolis.
 • U betaalt de periodieke (of eenmalige) premie op de vervaldatum vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, gedurende de periode die in de polis is bepaald. Bij een maandelijkse of trimestriële premie zal North Europe Life Belgium de betaling vragen via SEPA-domiciliëringsmandaat.

Wat indien ik kom te overlijden?

Bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de polis wordt het in de polis vermelde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n), desgevallend volgens de rang die u in uw polis aan hen hebt toegekend. Opdat North Europe Life Belgium dit verzekerd bedrag zou kunnen uitbetalen aan uw nabestaande(n), moeten de volgende documenten worden opgestuurd:

 • een uittreksel van de overlijdensakte van de verzekerde;
 • een attest van overlijden, in te vullen door de arts die de verzekerde heeft verzorgd;
 • een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van de begunstigde(n);
 • desgevallend, een akte van bekendheid of enig ander document waarin de rechten van de begunstigde(n) zijn vastgelegd;
 • het exemplaar van de polis in het bezit van de verzekeringsnemer of een verklaring van verlies van de polis, ondertekend door de begunstigde(n).

Wie kan pensioenfondsen aankopen?

Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar en die zijn 64e verjaardag nog niet bereikt heeft (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten), kan een pensioenspaarfonds aankopen.

Wanneer en hoe moet ik terugbetalen?

U begint (behalve bij bijzondere acties) een maand na uitbetaling de ontleende som (behoudens eventuele promotionele acties) terug te betalen. U kiest zelf hoe u terugbetaalt:

 • via overschrijving,
 • via een bestendige opdracht die u inbrengt bij de financiële instelling die de rekening beheert waarvan u wenst dat elke maand het verschuldigde bedrag wordt afgehouden.