Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Gezien sociale afstandsmaatregelen kunnen de aanvragen volledig op afstand verwerkt worden, ook wanneer deze verzonden worden naar onze verkooppunten

Vraag & Antwoord

Wat zijn monetaire fondsen?

Deze fondsen beleggen vooral in liquide middelen en waarden op korte termijn, termijndeposito’s, kortetermijnobligaties, schatkistcertificaten, enz.

Wat zijn thematische fondsen?

Thematische fondsen zijn aandelenfondsen die beleggen in aandelen rond bepaalde lange termijnthema’s zoals landbouw, infrastructuur, demografie, enz.

Wat zijn aandelenfondsen?

Aandelenfondsen zijn fondsen waarbij het grootste deel van het kapitaal belegd is in aandelen van verschillende bedrijven, soms met een beperkte participatie in opties, warrants of converteerbare obligaties. Op bijna alle internationale markten beleggen ze in meerdere deviezen en in verschillende sectoren.

Wat zijn obligatiefondsen?

Deze fondsen beleggen in vastrentende effecten zoals lange- of kortetermijnobligaties.

Vanaf welk bedrag kan ik beleggen?

Eens u uw spaarreserve die nuttig is om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte uitgaven heeft samengesteld, hoeft u niet te beschikken over veel geld om te kunnen beleggen. Een periodiek beleggingsplan opstellen is ideaal om op lange termijn een kapitaal samen te stellen. Een minimumbedrag van € 50 per maand is voldoende. Dit plan heeft overigens heel wat troeven. Ontdek de voordelen van een periodiek beleggingsplan in deze gids met tips

Wat is activa allocatie?

Activa allocatie gaat een stapje verder dan diversifiëren. Activa toewijzen is het proces dat een belegger aflegt om een gediversifieerde beleggingsportefeuille samen te stellen waarbij hij verschillende activa combineert volgens bepaalde verhoudingen die afhankelijk zijn van zijn houding tegenover risico's. Dit proces heeft als doel het rendement te maximaliseren voor een welbepaald risico.

Wat betekent diversificatie van een portefeuille?

Diversificatie betekent spreiding. Het is vaak beter om  niet alles op één paard in te zetten. Het gebeurt dat de ene markt stijgt terwijl de andere zakt. Als u in de twee tegelijk belegt, verhoogt u de kans om uw portefeuille in evenwicht te houden en vermindert u het risico op al te grote schommelingen.

Wat is open architectuur?

Open architectuur betekent dat een bank beleggingsfondsen aanbiedt die van andere banken en merken afkomstig zijn. Met andere woorden: een gesloten architectuur zou betekenen dat Beobank uitsluitend fondsen van Beobank zou aanbieden. Wij kiezen voor een open architectuur. Daardoor kunnen we u fondsen aanbieden van verschillende internationaal befaamde financiële instellingen. Want we willen u het beste van het beste aanbieden.

Voor welke duurtijd moet men zich engageren?

De investeringshorizon die u kiest is de tijdspanne waarin u uw kapitaal wenst te investeren en waarin u niet overweegt om het af te halen voor andere soorten beleggingen of uitgaven. De investeringshorizon hangt hoofdzakelijk af van uzelf: uw noden, uw doelstellingen en uw risicoprofiel. Het soort product waarin men investeert, is ook van belang. Het voorbereiden van een pensioen impliceert bijvoorbeeld een eerder lange investeringshorizon. Wanneer men een gedeelte van zijn kapitaal plaatst in investeringsproducten, zijn wij van mening dat men minimaal een investeringshorizon van 5 jaar moet hebben. Dit betekent dat, behalve bij onvoorziene omstandigheden, u dit bedrag gedurende deze periode niet nodig zou hebben. Daarom is het belangrijk een globale investeringsstrategie op te stellen en zijn portefeuille regelmatig te herzien.

Welke zijn de verschillende soorten beleggingen?

Er zijn verschillende manieren om te beleggen en zoveel verschillende producten.  Bij Beobank geven wij advies over beleggingsfondsen en ook over levensverzekeringen. U kunt ook inschrijven op individuele aandelen en obligaties, maar zonder advies van ons.

  1. Beleggingsfonds: een beleggingsfonds is een soort collectieve belegging. Concreet verzamelt een beheersmaatschappij van fondsen het geld van talrijke beleggers en kan ze, dankzij een groter basiskapitaal, haar portefeuille beter spreiden en zo toegang krijgen tot soorten beleggingen die niet toegankelijk zijn voor particulieren (in secondaire, tertiaire markten enz.). Er bestaan tal van beleggingsfondsen en elk fonds volgt een eigen thematiek (of beleggingsstrategie). Het voordeel: meer diversificatie voor een kleiner bedrag, het beheer is in handen van experts en u moet uw portefeuille niet regelmatig consulteren.
  2. Levensverzekering: u kunt beleggen in een levensverzekeringscontract van tak 23, met alle clausules waarvan de levensverzekering geniet (begunstigden bij leven of bij overlijden) evenals van de fiscale voordelen. De verzekeringsmaatschappij zal dan voor u de in het contract gestorte bedragen beleggen in beleggingsfondsen van uw keuze.
  3. Individuele aandelen: u zoekt beursgenoteerde ondernemingen die u veelbelovend lijken en u koopt aandelen via ons platform.
  4. Obligaties: een obligatie kan worden uitgegeven door een Staat (staatsbon) of een onderneming. Het betekent zoveel als een belofte tot terugbetaling met een vaste looptijd. Zo zou u met een obligatie op 10 jaar uw geïnvesteerd kapitaal 10 jaar later moeten recupereren, plus een zeker rendement (de rentevoet). De waarde van een obligatie is, net zoals bij een aandeel, onderhevig aan marktschommelingen, maar in mindere mate.

Aarzel niet om met één van onze beleggingsadviseurs een afspraak te maken.