Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Wat is CRS?

Sinds 1 januari 2016 wisselen meer dan 50 landen automatisch bancaire gegevens met elkaar uit volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS). Dit initiatief van de OESO streeft ernaar internationaal de fiscale transparantie te bevorderen en belastingontduiking te vermijden.

België wisselt sinds midden 2017 bancaire gegevens uit met andere CRS-landen.

 

Welke verplichtingen houdt CRS in?

Financiële instellingen van toetredende landen worden verplicht om:

  • al hun klanten te identificeren volgens de CRS-wetgeving,
  • en automatisch informatie uit te wisselen over de rekeningen van klanten die hun fiscale woonplaats in een ander CRS-land hebben. Die uitwisseling verloopt via de fiscale administraties van de betrokken landen.

Welke producten vallen onder de CRS-perimeter?

Deposito rekening (zoals zichtrekeningen, spaarrekeningen of termijnrekeningen), effectenrekeningen en spaar- en beleggingsverzekeringen (tak 21, 23 en 44) moeten worden aangegeven.

De wet voorziet echter in enkele uitzonderingen met betrekking tot spaar- en beleggingsproducten, met name voor producten die verband houden met belastingbesparing.

Welke gegevens worden naar de fiscale administraties gestuurd?

De financiële instellingen moeten aan de betrokken fiscale administratie meedelen:

  • De exacte identiteit van de betrokken klanten (naam, adres, woonstaat, fiscaal identificatienummer…)
  • Het te rapporteren rekeningnummer
  • Waarde van de financiële activa op 31 december van elk jaar
  • Inkomsten die voortspruiten uit deze financiële activa (intresten, dividenden, enz.)

Wat is het fiscaal identificatienummer (FIN)?

Het fiscaal identificatienummer (FIN) is het identificatienummer voor de belastingadministratie en maakt deel uit van de informatie die de bank moet verzamelen en communiceren.

Waar kan ik mijn fiscaal identificatienummer (FIN) terugvinden?

U kunt uw fiscaal identificatienummer terugvinden op uw laatste belastingaangifte. Vaak wordt het ook op de identiteitsdocumenten vermeld.  Onderstaande website van de OESO helpt u om dit nummer op de identiteitsdocumenten terug te vinden: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl

Indien u het FIN niet terugvindt op bovengenoemde documenten, neemt u best contact op met uw ambassade.

Wat als ik mijn fiscaal identificatienummer (FIN) niet verstrek aan de bank?

Als het FIN niet wordt verzameld, kan de bank vereisen dat uw rekeningen worden gesloten.

Wat indien mijn omstandigheden veranderen?

Als uw fiscale woonplaats verandert, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw agentschap, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden aangebracht.

Wat is de fiscale woonplaats van ambtenaren en personeelsleden van de Europese Gemeenschap of NAVO?

Ambtenaren en personeelsleden van deze instellingen die in België wonen, behouden de fiscale woonplaats die zij hadden op het ogenblik dat zij bij deze instellingen kwamen werken.