Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

80% van de wereldwijde beleggers willen meer beleggen in China

In samenwerking met Invesco, fondsbeheermaatschappij

De toekomst voor China is positiever dan voor de bredere wereldeconomie.

Meer dan 80% van de wereldwijde beleggers is van plan om hun posities in Chinese beleggingen in de komende 12 maanden aanzienlijk of gematigd op te trekken. Dat blijkt uit een onderzoek naar de blootstelling van wereldwijde beleggers aan China, uitgevoerd door ‘The Economist Intelligence Unit’,  in opdracht van Invesco (30/09/2019). Amper 4% verwacht zijn blootstelling aan China terug te schroeven.    

Beleggers uit Noord-Amerika, de Aziatische regio rond de Stille Oceaan en de EMEA-regio (Europe Middle East & Africa) tonen zich ondanks de onzekere handelsbesprekingen optimistisch over de Chinese vermogenscategorieën en verwachten een stijging van de beurs. Ze zien de toekomst voor China positiever in dan voor de bredere wereldeconomie. 50% van de respondenten heeft al zijn beleggingen in China in de afgelopen 12 maanden opgetrokken. Technologische innovatie, financiële dienstverlening en de sectoren van de 'nieuwe economie' (gezondheidszorg, IT en onderwijs) vallen het meest in de smaak. Een betere bedrijfsrapportering, wettelijke bescherming, overheidstoezicht en financiële tussenpersonen (brokers en verzekeraars) worden vaak als belangrijke factoren genoemd om een hogere positie in dit land te overwegen.

Andrew Lo, Senior Managing Director en Head of Asia Pacific bij Invesco

“De resultaten van dit uitgebreide onderzoek bevestigen voor een groot deel het algemene gevoel dat bij onze klanten wereldwijd heerst. Velen beginnen China als een belangrijke bestemming voor hun beleggingen en als een pijler van hun mondiale allocatie te zien. De Chinese overheid heeft bewezen dat ze de interesse van beleggers in haar kapitaalmarkten wil aanwakkeren en heeft al enkele constructieve stappen in die richting ondernomen, zoals de schrapping van de beleggingsquota's in het QFII-programma eerder dit jaar.”

Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank

China slaagt erin de transitie te maken van een export gedreven economie, gestoeld op industriële productie, naar een economie waarin het belang van de dienstensectoren toeneemt en die gedreven wordt door binnenlandse consumptie. Dat hierbij de groei van het BBP stabiliseert tot rond 6% is dan ook grotendeels aan deze structurele omslag te wijten. Tegelijkertijd opent China steeds meer haar kapitaalmarkten voor buitenlandse investeerders. Getuige hiervan is dat de wereldwijde index-leverancier MSCI onlangs heeft aangekondigd dat ze het gewicht van de Chinese binnenlandse aandelen of A shares in de MSCI Emerging Market Index verder zullen verhogen naar 4.1%.

Hoe kunnen we u helpen?