Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Amerikaanse verkiezingen: de grote verschillen

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 25/09/2020

Welke invloed kunnen de Amerikaanse verkiezingen hebben op de financiële markt?

Op bijna 40 dagen van de Amerikaanse verkiezingen, is het belangrijk om al eens na te denken over onze activatoewijzingen in verschillende scenario’s. In dit blogartikel gaan we kort stilstaan bij de weg die de Amerikaanse presidentskandidaten, Donald Trump en Joe Biden, zouden kunnen inslaan na hun (her)verkiezing. We laten de technologische en farmaceutische aspecten even terzijde die in een vorig blogartikel aan bod kwamen en ook de valuta’s zijn voer voor een volgende editie, om te vermijden dat we door de bomen het bos niet meer zien.

Wij gaan ons nu toespitsen op de economische gevolgen op het vlak van:

  • De Federal Reserve en haar politieke inmenging;
  • Gezondheid en de mogelijke impact op Obamacare;
  • Handel;
  • Sectoren die een diepgaandere analyse verdienen.

De Federal Reserve (FED)

Eén van de grootste werven wordt zeker de Amerikaanse Centrale Bank, Federal Reserve, en de benoeming van de 12 leden die het monetaire beleid voor het land zullen uitstippelen. Net als met de benoeming van Judy Shelton (gekend om haar heel kritische mening over het rentebeleid in de tijd van Obama, aanhangster van het Republikeinse programma en voorstandster van een terugkeer naar de goudwisselstandaard) als lid van het stuurcomité van de FED in 2019, mogen we verwachten dat andere politieke bondgenoten (republikeinen) toetreden tot het comité en de onafhankelijkheid van de FED verder zullen ondermijnen. Gelet op het aantal scheldpartijen van President Donald Trump over huidig lid Jay Powell, zou het ook niet als een verrassing komen als hij zich laat vervangen, indien President Trump wordt herverkozen.

De Democraten zien er geen graten in als Powell aanblijft. Bovendien zou dit voor Joe Biden belangrijk zijn om te bewijzen dat de instelling (FED) niet in de greep is van de financiële industrie maar wel degelijk neutraal is en ten dienste staat van de Amerikaanse bevolking. Het staat ook buiten kijf dat het monetaire beleid van Joe Biden wat progressiever zal zijn (de economen minder gewicht geven in alle keuzes van de Fed en de economie geleidelijk aan gezonder maken zonder noodzakelijkerwijze alle macro-economische codes te respecteren).

Gezondheidszorg

De debatten rond de gezondheidszorg en “Obamacare” zouden na de verkiezingen weer moeten oplaaien. Ter herinnering: de hoofddoelstelling van Obamacare was om de verzekeringsdekking uit te breiden en de Amerikanen universele toegang te geven tot de zorg (bijna 50 miljoen Amerikanen hadden in 2010 geen enkele sociale dekking). Sinds 1 januari 2014 moesten alle Amerikanen verplicht over een ziekteverzekering beschikken die aan een aantal criteria voldeed. Daarnaast kon elke niet-verzekerde burger of inwoner een financiële sanctie opgelegd krijgen. In 2019 heeft Donald Trump deze sancties afgeschaft voor zij die geen verzekering hadden, of voor zij die voor een andere verzekering kozen die niet voldeed aan de criteria van Obamacare.

Indien Trump de verkiezingen wint, zouden we niet verrast moeten zijn als er weinig verandering komt in de huidige Obamacare, ook al beweert de regering Trump dat dit programma niet grondwettelijk is. Biden zou Obamacare willen verhogen (meer subsidies)1  om een verzekering te kunnen aanbieden die even concurrentieel is als die van de privésector. De CFRB (planbureau)2 schat dat bijna 850 miljard dollar extra nodig is om dit voorstel te kunnen uitvoeren.

Handel

Ongeacht wie de winnaar en de verliezer wordt, verspellen we dat de economische conflicten tussen de economische grootmachten, de VS en China, zullen aanhouden. Het grote verschil tussen beide presidentskandidaten zit vooral in het conflictbeheer.

Donald Trump deinst er niet voor terug om een conflictmatrix te creëren rond 3 parameters: technologie, financiën en handel. Als hij de verkiezingen wint, zouden de betrekkingen verder kunnen verzuren doordat hij China ervan beschuldigt verantwoordelijk te zijn voor de uitbraak van het coronavirus en doordat de commerciële doelstellingen van Donald Trump absoluut niet werden behaald (import van Amerikaanse goederen).

Met een stijl die nauwer aansluit bij de Democraten, aarzelt Joe Biden niet om aan de kaak te stellen dat China de wisselkoersen manipuleert, de vervuiling exporteert (via handelsschepen), zich schuldig maakt aan cyberspionage en vervalste certificaten uitgeeft. Om deze conflicten op te lossen, roept hij echter op tot een Atlantische alliantie. Onder Biden voorspellen we dat de commerciële, technologische en financiële sancties opgelegd aan China worden afgezwakt en gereguleerd via internationale verdragen.

Welke sectoren moeten we in de gaten houden?

De bankensector zou, indien Trump wint, geen grote kentering moeten doormaken. We mogen niet vergeten dat de regionale banken een duwtje in de rug hebben gekregen via een aantal versoepelingen in de regelgeving. De sector van de grootbanken zou de impact blijven ondervinden van de huidige economische context (werkloosheid, risico op faillissementen, lage rentevoeten) en de inkomsten op korte termijn zouden inderdaad negatief kunnen worden beïnvloed (als de economische onzekerheid aanhoudt).

Als de Democraten winnen, is één van de grootste vraagtekens voor deze sector wat de belastingvoet wordt en welke impact dit zal hebben op de inkomsten van alle bedrijven. De bankensector is namelijk heel sterk blootgesteld aan de Amerikaanse economie, wat een groot risico inhoudt.

De infrastructuursector zou op ieders agenda staan, maar de projecten zouden wel ambitieuzer en meer ESG-gericht zijn (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) onder Joe Biden. Dit zou de kapitaalgoederen ten goede moeten komen, en ook de sector van alle machines die verband houden met de elektrificatie. De ontwikkeling van toepassingen met waterstof en de potentiële uitstootvermindering in bijna 10 Amerikaanse staten tegen 2024 zouden ook een boost moeten geven aan de bedrijven die inzetten op het verlagen van de broeikasgassen in de transportsector (doelstelling om de uitstoot van vrachtwagens voor goederentransport te verminderen).

De hernieuwbare energiesector zou ook de vruchten moeten plukken van het klimaatplan van Joe Biden. Dit plan heeft als speerpunten de automobiel-, energie, vastgoed- en landbouwsector. Het plan voorziet bijna 1,7 miljard aan investeringen3 in hernieuwbare energie. Dit gezegd zijnde, indien Donald Trump wint, zou ook zijn regering hierop inzetten aangezien het thema onontkoombaar is geworden, ook al blijft Trump natuurlijk een fervent voorstander van de klassieke energiebronnen.

Tot slot: defensie. Beide regeringen zouden de nieuwe technologieën blijven ontwikkelen om zich te behoeden voor elke dreiging uit China en de technologische inhaalbeweging van Rusland. Het grote verschil zal zitten in de aanpak van de Pacific regio (Taiwan) waar een pacifistischer beleid te verwachten valt van de Democraten.

____________________________

Bronnen:
1. https://www.crfb.org/papers/understanding-joe-bidens-2020-health-care-plan
2. https://www.hhs.gov/healthcare/index.html
3. https://www.reuters.com/article/us-usa-election-biden-climate-idUSKCN1T515R

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?