Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Azië: geplaagd door het soepele beleid

Azië: geplaagd door het soepele beleid

Of we nu kijken naar Australië, Indië, Indonesië, Zuid-Korea, de Filipijnen of naar Thailand, we zien overal hetzelfde. De wetgevers hebben er alles aan gedaan om de zwakke groei en de zwakke inflatie te bestrijden. Daarnaast hebben de lage intrestvoeten en een competitievere munt een positief effect op aandelen. Maar er zijn ook andere factoren die de economie van de Aziatische groeilanden beïnvloeden:


 • de lage olieprijs;

 • het monetaire beleid van de FED (dat zich normaliseert);

 • de overgangsfase van het Chinese groeimodel.


 •  


Soepel beleid

Sinds enkele maanden blijft de Royal Bank of Australia (RBA) de rente verlagen. Waarom? Door de dalende Australische dollar zorgt de RBA zo voor een competitievere economie. Bovendien is deze maatregel ook gunstig voor de aandelenmarkten. De omzetgroei en de uitgekeerde dividenden door ondernemingen blijven immers aantrekkelijk. Daarnaast vermijden fondsbeheerders importerende bedrijven die actief zijn in de mijnbouw en energiesector. Deze sectoren staan onder druk van de zwakke vraag en het gestegen aanbod in China.

Ook China zweert bij een soepel beleid. De overcapaciteit en de kredietexpansie uit de periode 2003-2008 hebben een merkbaar effect op de economie. De economie haalt nog lang niet de vooropgestelde BBP-groei van 10%. Daarom blijft China zich voorlopig focussen op de tertiaire sectoren. En wat met de groeiende sectoren? Onze analisten constateren dat ondernemingen verbonden aan het nieuwe economische model (5 years plan) sneller groeien dan de traditionele sectoren (banken en goederen). Dat zijn dan vooral ondernemingen actief in verzekeringen, groene energie, IT en financiële diensten.

Structurele verandering in Indië en Indonesië

Na de verkiezingen kondigden Indië en Indonesië ontwikkelingsprogramma’s aan die goed onthaald werden door de markten.
De Indische economie heeft de wind in de zeilen, maar de economische groei moet wel op hetzelfde peil blijven om dat zo te houden. Het is ook nog te vroeg om de positieve effecten van de lage olieprijs te beoordelen, maar de overheid ondersteunt de economie door:

 


 • Het stimuleren van de ontwikkeling in infrastructuur;

 • Een monetair beleid dat focust op de ontwikkeling van het land (lagere inflatie);

 • Een efficiënter beheer van de publieke schuld;

 • Een verlaging van de bedrijfsbelastingen van 30 naar 25%.


 •  


Vooral de cyclische sector profiteert van dit momentum. Daarnaast hebben de relance van investeringen in infrastructuur en de dalende inflatie een positief effect op de banken, maar ook op de stijgende vraag naar kredieten. De groei van de consumptie ondersteunt dan weer de automobielsector. We mogen ook niet vergeten dat een competitieve roepie in een groeicontext (ten opzichte van de VS) ook goed is voor de IT-sector.

De Indonesische centrale bank reageerde dan weer op de daling van de wereldwijde groei door de referentie-intrestvoet en de spaarrente te verlagen. Daarnaast keurde het parlement midden februari de herziende versie van de begroting voor 2015 goed. Ze werd ondertekend door president Jokowi, die voorstelde om de kapitaaluitgaven te verdubbelen. Onze analisten appreciëren het feit dat Jokowi focus op uitgaven. Op lange termijn worden de groeiperspectieven zo ondersteund. Op korte termijn blijft de impact echter beperkt, omdat men tijd nodig heeft om de projecten te lanceren. Andere katalysatoren voor de groei zijn:

 

 


 • de lage olieprijs;

 • de lagere interestvoeten;

 • de lagere inflatie.


 •  


Nog in de Aziatische groeilanden

Thailand blijft positieve en negatieve tekens vertonen. Zo vormen de onzekere politieke situatie en de natuurrampen een rem op de groei van het land. Langs de andere kant zorgen de consumptie, het toerisme en de ontwikkeling van de landbouw dan weer voor goede punten.

De economische groei in de Filipijnen blijft sterk stijgen (de consumptie haalt bijna de resultaten van 2007).

Alleen Maleisië doet het minder goed bij de Aziatische groeilanden. Het momentum is zwak en de overheidsbeslissingen zijn krampachtig, zeker in de energiesector. De kansen?

 

 


 • De infrastructuur blijft groeien;

 • De festivals en de zwakke MYR (Maleisische roepie) kunnen positief zijn voor de luchtvaartsector.


 •  


Conclusie

Blijft de huidige situatie positief voor de Aziatische groeilanden? Dat hangt af van een aantal zaken:

 

 


 • Het economische herstel in de VS en Europa mag niet lager liggen dan verwacht;

 • De consumptie van de Chinese gezinnen moet in evenwicht blijven;

 • De deviezenoorlog mag de handel in de regio niet uit balans brengen.


 •  


De lage olieprijs is positief voor importeurs. Verder heeft de normalisatie van het monetaire beleid van de FED twee gevolgen voor de Aziatische landen:

 

 


 • Een impact op de daling van de Aziatische deviezen;

 • Een sterkere Japanse yen.


 •  


Tot slot is de transitie van het Chinese model positief voor landen die kapitaalgoederen exporteren naar China, zoals Zuid-Korea en Taiwan.

Wat zijn de mogelijke strategieën in Azië?

 

 


 • Waarde-aandelen in de Pacific-fondsen (inclusief Japan)

 • Fondsen van het type ‘Aziatische groeilanden’

 • Fondsen blootgesteld aan de groei van consumptie via kmo’s


 •  


 

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie? Neem dan zeker contact op met uw beleggingsadviseur

 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

 

 

 

 

Hoe kunnen we u helpen?