Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

China: het 13de vijfjarenplan (2016-2020)

China: het 13de vijfjarenplan (2016-2020)

De Communistische Partij van China (CPC) heeft het doel dat ze tegen 2020 wil halen, bevestigd: een gematigd welvarende Chinese samenleving. Hiervoor moeten de inkomsten van de huishoudens stijgen, maar moet tegelijk rekening gehouden worden met de sociale en economische ambities van het land.

Het 13de vijfjarenplan stelt de groeiverwachting naar beneden bij: ze gaat van 7% naar 6,5%. De regering wijst ook op de prioriteiten: het bijdragen van de consumptie aan de resultaten van het bbp en een versnelling van de stadsontwikkeling gebaseerd op het Hukou-systeem (registratie van de huishoudens).

Innovatie als groeimotor?

Om de ontwikkeling aan te houden en voort te zetten, mikt China op innovatie:

- De bevolking aanmoedigen om nieuwe bedrijven op te zetten
- Achter ‘massa-innovatie’ staan
- Technologische en wetenschappelijke projecten opstarten
- Technologie promoten via het internet en data centers
- De plaatselijke industrie op peil brengen via de uitvoering van het project ‘China Manufacturing 2025’

Om deze groei te stimuleren, bevestigde de CPC dat het nodig is diepgaande hervormingen door te voeren. Door de marktvoorwaarden, het eigendomsrechtsysteem, de financiële markten en de spreiding van de inkomsten te verbeteren, kan de hele Chinese samenleving hier inderdaad van profiteren. De CPC voorziet ook in bepaalde dereguleringen, een beter beheer van de financiële activa van de Staat, een moderner taxatiesysteem en een modernere fiscaliteit, financiële hervormingen, maar ook in de liberalisering van de prijzen van de goederen en diensten op verschillende domeinen.

Een verstedelijkte samenleving uitbouwen

In de nasleep van het 13de vijfjarenplan drukte de Chinese centrale regering ook haar wens uit: de verstelijking in economisch aantrekkelijke zones uitbouwen – met name in de steden Beijing, Tianjin en de provincie Hebei. De aanleg van een bijna 3500 km lange spoorlijn die deze 2 steden en de provincie verbindt, zou goed zijn voor een investering van zo’n 651 miljard renminbi (RMB) of yuan.

Via de PPP-structuur (Public – Private – Partnership) kunnen nog meer projecten opgestart worden. Deze sociale projecten zouden ervoor zorgen dat de publieke sector in staat is meer kapitaal aan te trekken uit de private sector.

Investeren in energetica

Een ander thema, een andere uitdaging: het waterbeheer en de economische impact ervan op de huishoudens. Er zou een investering ter waarde van 17 miljard renminbi (RMB) goedgekeurd worden om de watervervuiling tegen te gaan. Gevolg: een stijging van de prijs voor het waterverbruik.

Daarbovenop komt de hervorming naar boven toe van de gasconsumptie van de gezinnen. De overheid zal de markt dus moeten liberaliseren zodat het huidige gasmonopolie doorbroken kan worden.

Liberaliseren van de financiële markt

De hervormingen op de verzekeringsmarkt beginnen langzaam vrucht af te werpen. China kan ook in de richting gaan van een liberalisering van de markt van non-lifeverzekeringen.

Nog een prioriteit van China: omgaan met de oudere bevolking. Verzekeringen voor personen die in de landelijke gebieden wonen, zouden kunnen genieten van staatssteun en er kan een systeem uitgebouwd worden waarbij de pensioenen beheerd zouden worden door de ondernemingen. China heeft ook de eenkindpolitiek beëindigd die al meer dan dertig jaar van kracht was.

Wat de kredietmarkt betreft, zou de penetratiegraad binnen de landelijkere gebieden opgetrokken moeten worden om de kmo’s te ondersteunen. Deze stijging van de kredieten zal een stijging van het aantal banken op Chinese bodem met zich meebrengen. Het stimuleren van de concurrentie zal leiden tot een differentiatie van de banken (retailbanken, Corporate Banking en Institutional Banking) en zal de kmo’s in staat stellen om het risico om zich niet te kunnen herfinancieren, te verminderen.

Innoveren in speerpunttechnologie

Er moet een veel grotere ontwikkeling voorzien worden in het segment Big data en cloud computing. De overheid kan een verhoging van de bandbreedte overwegen, wat internet sneller en betaalbaarder zou maken.

Sociale hervormingen

Sociale hervormingen zijn een conditio sine qua non om een welvarende samenleving te bereiken. Wat staat op de agenda van de CPC?

- Het herstellen van het evenwicht tussen stedelijke en landelijke regio’s via een verbetering van de publieke en sociale diensten
- Een grotere financiële bijdrage in minder ontwikkelde regio’s, zodat het aantal arme xian (districten) tegen 2020 is weggewerkt
- Het optrekken van de gratis nationale schoolfinanciering voor leerlingen van het middelbaar
- Een vermindering van de te grote salarisongelijkheid
- Het uitwerken van een rechtvaardig en duurzaam socialezekerheidssysteem
- Het schrappen van de eenkindpolitiek

Conclusie

Het Centraal Comité wenst een samenleving uit te bouwen met een stevige basis. De bescherming van het milieu blijft een van de prioriteiten. Er moet nog steeds gerekend worden op de ontwikkeling van megasteden en de thematiek van de middenklasse zal de komende jaren nog meer invulling krijgen.

 
Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

Hoe kunnen we u helpen?