Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De Centrale die uw leningen bewaakt

beobank

Volgens de cijfers van de NBB noteerde de Centrale eind 2015 6.231.065 kredietnemers en 11.248.748 kredieten. In de loop van het jaar werden 1.671.074 contracten geregistreerd. Vooral het aantal hypothecaire kredieten kende in 2015, dankzij het historisch lage rentetarief, een forse toename: 621.326 nieuwe hypotheekleningen, 40% meer dan in 2014 en dubbel zoveel als in 2013. Er werden 596.621 leningen op afbetaling geregistreerd, een toename van 17,2%. De overige kredieten waren kredietopeningen en de toekenning van nieuwe kredietkaarten.

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België registreert alle leningen. Banken en andere kredietinstellingen moeten alle nieuwe en gewijzigde kredieten melden aan de Centrale, zowel de klassieke leningen als de flexibele kredieten om met een kredietkaart te kunnen betalen of om onder nul te kunnen gaan op een zichtrekening.

Verplicht onderzoek

Vooraleer een nieuwe lening toe te staan moet de financiële instelling waarbij u de aanvraag doet, onderzoeken of u in staat bent die lening terug te betalen en of u al niet teveel schulden heeft in vergelijking met uw financiële situatie (vermogen, inkomen enz.). Daarom verzoekt de instelling u om informatie (loonbrief, aanslagbiljet, eigendomstitels enz.). Maar ze is wettelijk ook verplicht de kredietcentrale te raadplegen om een lijst van bestaande kredieten te verkrijgen. Indien ze vermoedt dat u een bijkomende lening niet zal kunnen terugbetalen, moet ze die weigeren. Dat is een efficiënt instrument in de strijd tegen overmatige schuldenlast.

Wanbetaling

De kredietcentrale registreert eveneens gegevens over wanbetalingen. Indien u drie afbetalingen achterstaat op uw lening of een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet betaalt, signaleert uw bank dat bij de kredietcentrale. Ook wanneer u meer dan drie maanden onder nul staat op uw zichtrekening of uw kredietkaartfactuur niet betaalt, wordt dat doorgegeven. In de loop van vorig jaar werden 161.931 nieuwe achterstallige betalingen geregistreerd bij de Centrale.

Bewaartijd van de registratie

Voor de contracten die normaal verlopen worden de geregistreerde gegevens automatisch verwijderd drie maanden en acht dagen na de einddatum van de overeenkomst. Voor wanbetalingen is de bewaartijd maximum tien jaar. Indien u echter uw contract regulariseert, d.w.z. dat u alle achterstallige bedragen betaalt, wordt de termijn teruggebracht tot één jaar. Iedereen kan op elk ogenblik zijn gegevens raadplegen en laten rechtzetten indien ze niet correct zijn. Meer informatie vindt u op de website van de NBB.

Bronnen: Wikifin, NBB.

Hoe kunnen we u helpen?