Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Dienstencheques: wat is er veranderd?

Sinds 2015 zijn dienstencheques een bevoegdheid van de Gewesten in ons land

De 6e staatshervorming heeft van de dienstencheques een gewestmaterie gemaakt. Elk Gewest biedt zijn inwoners nu eigen fiscale voordelen – en meestal minder dan vroeger. Het zijn ook de Gewesten die het systeem beheren, elk met een eigen website en rekeningnummer, afhankelijk van uw hoofdverblijfplaats: Brussel, Vlaanderen of Wallonië. Ook al blijft dezelfde onderneming als vroeger (Sodexo) voor het hele land dienstencheques uitgeven. U vindt alle nuttige informatie op de website www.dienstencheques2016.be.

Ongewijzigde nominale waarde

De prijs van de dienstencheque is niet veranderd. Hij bedraagt nog altijd € 9 voor de eerste 400 cheques die u koopt (per kalenderjaar) en € 10 voor de overige 100. Want iemand kan nooit meer dan 500 dienstencheques per jaar kopen of 1.000 voor een gezin. Elk gezin heeft dus recht op 800 cheques van € 9 en 200 van € 10, maar niet alle cheques leveren een fiscaal voordeel op. Eénoudergezinnen, gehandicapten en bejaarden kunnen 2.000 dienstencheques van € 9 kopen. De cheques die u in 2016 koopt, blijven tot 8 maanden na hun uitgiftedatum geldig.

Beperkt fiscaal voordeel

De overheid had in 2013 al flink geschaafd aan het fiscaal voordeel: terwijl de maximale uitgaven voor dienstencheques die recht geven op een belastingvermindering vroeger nog € 2.720 per persoon en per jaar bedroegen, zakte dit bedrag plots tot € 1.380. Momenteel behalen de Vlamingen de grootste winst: zij mogen hun cheques die het plafond niet overschrijden voor 30% fiscaal aftrekken. In Brussel is dat maar 15% en in Wallonië 10%.

In het Vlaamse Gewest bedraagt de belastingvermindering dus 30% op een maximumbedrag van € 1.410. Per dienstencheque komt dit neer op een fiscaal voordeel van € 2,7. En dus maximaal € 421,20 per gebruiker.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geniet elke inwoner een belastingvermindering van 15%, of € 1,35 per dienstencheque van € 9. In 2016 geldt dit voordeel voor maximaal 156 aangekochte dienstencheques. Het maximaal fiscaal voordeel per persoon loopt in 2016 dus op tot € 210,60.

In het Waalse Gewest geldt nog maar een belastingvermindering van € 0,90 per cheque voor de eerste 150 cheques. Het maximaal fiscaal voordeel per persoon en per jaar is er dus geslonken tot € 135.

In de praktijk betekent dit dus, dat de Belgen niet meer gelijk zijn voor de wet, althans wat de dienstencheques betreft. Zo’n cheque kost een Vlaming immers € 6,30, een Brusselaar € 7,65 en een Waal € 8,10, terwijl de verkoopprijs in de drie Gewesten identiek is. Dienstencheques die u in de loop van het jaar aankoopt, dient u in uw belastingaangifte te vermelden, zodat de fiscus kan berekenen op welke teruggave u recht hebt.

Hoe kunnen we u helpen?