Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Eén centraal bestand voor alle rekeningen

Wat is het CAP?

Het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank (NBB) houdt een register bij van alle rekeningen die Belgische belastingbetalers bezitten bij banken die in België actief zijn. Er zitten meer bepaald alle rekeningen in die sinds 2010 in gebruik zijn. Momenteel gaat het om 45 miljoen rekeningen. De database bevat ook hypotheekleningen, leningen op afbetaling, leasingcontracten, enz.

Eén keer per jaar moeten de banken vóór 31 maart aan het CAP de namen doorgeven van klanten die bij hen een zicht- en/of spaarrekening hebben - of in de loop van het voorbije jaar hebben gehad - in combinatie met de rekeningnummers. Ook termijnrekeningen en effectenrekeningen moeten worden gemeld, behalve als ze rechtstreeks aan een zichtrekening zijn gekoppeld. Maar rekeningsaldo’s of verrichtingen hoeven de banken niet door te geven.

 

Wie kan het CAP raadplegen?

  • De fiscale administratie 


Er is maar één reden waarom al deze informatie door het CAP van de NBB wordt bijgehouden: om het de fiscale administratie gemakkelijker te maken om belastingen te innen. Als de fiscus vroeger fiscale fraude vermoedde of belastingen moest innen, moest hij met elke bank contact opnemen om te vragen of een bepaalde belastingbetaler één van haar klanten was. Dankzij het CAP hoeven de belastingdiensten niet meer al die aanvragen te versturen en kunnen ze rechtstreeks met de betrokken banken contact opnemen. En dat doen ze ook: volgens de gegevens van de NBB had de fiscus eind april het CAP al 2.595 keer geraadpleegd, dat is gemiddeld 173 keer per week.

Maar voor de raadpleging gelden ook voorwaarden. Zo moet de fiscus eerst contact opnemen met de belastingplichtige en hem één maand de tijd laten om te antwoorden. Komt er geen bevredigend antwoord, dan mag de fiscus het Centraal Aanspreekpunt raadplegen nadat hij hiervoor toestemming heeft aangevraagd en gekregen.

  • De belastingplichtige


Zowel particulieren als bedrijven kunnen gratis een overzicht aanvragen van alle gegevens die op hun naam bij het CAP zijn geregistreerd. Stuur hiervoor een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag naar de Nationale Bank van België, Centraal Aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Als u fouten ontdekt, kunt u ook uw financiële instelling vragen om de foute informatie die op uw naam is geregistreerd recht te zetten of te verwijderen en deze wijzigingen zo snel mogelijk aan het CAP door te geven.

 

Ga voor meer informatie naar: www.nbb.be

Hoe kunnen we u helpen?