Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Europa in actie

Europa in actie

Om de Europese economie te ondersteunen, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) op 5 juni een aantal maatregelen aangekondigd om lenen interessanter te maken.


Meer zuurstof voor de economie

Via dit gerichte stimuleringsprogramma, het zogenaamde TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), wil Mario Draghi gedurende een periode van twee jaar langetermijnleningen aantrekkelijker maken voor bedrijven en huishoudens binnen de eurozone. Daarnaast wordt ook de aankoop van asset-backed securities en covered bonds aangemoedigd.


Maar wat is TLTRO nu precies?

Banken kunnen zich bij de ECB in twee rondes inschrijven voor deze goedkope leningen. Een eerste keer in september, een tweede keer in december. Tussen maart 2015 en juni 2016 kunnen banken elk trimester een extra bedrag lenen. Deze bedragen mogen maximum 3 keer de nettoleningen van elke bank afzonderlijk zijn.

Elke lening heeft een looptijd van vier jaar. Dit betekent dat een lening afgesloten in september 2014 tegen september 2018 moet afgelost worden. Gedurende de looptijd van de lening blijft de rente vast. Deze vaste rente is samengesteld uit het actuele rentetarief van de ECB plus een spread van 10 basispunten. De interesten worden betaald na het verstrijken van de termijn, wanneer de lening is afgelost.

Na een periode van 24 maanden na elke TLTRO kunnen de banken elke 6 maanden de lening volledig of gedeeltelijk aflossen. Bepaalde banken die zich inschrijven op het TLTRO-programma moeten hun leningen echter al in september 2016 aflossen. Dit geldt voor de banken waarvan de uitgegeven leningen lager liggen dan de referentiewaarde die verbonden is aan de periode tussen 1 mei 2014 en 30 april 2016. Bijkomende voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om leningen aan bedrijven uit de privésector die niet behoren tot de financiële sector. Daarnaast geldt de regeling niet voor hypotheekleningen.


Wat betekent dat nu voor mijn portefeuille?

Na de laatste monetaire versoepelingsmaatregelen van de FED en de ECB presteerden cyclische aandelen altijd beter dan verwacht. Vooral consumentengoederen deden het goed. Daarnaast legden waardeaandelen betere resultaten voor dan groeiaandelen. Verder heeft de daling van de euro ten opzichte van de dollar positieve gevolgen voor exportgerichte bedrijven. Bedrijven in landen met een hoge export doen het beduidend beter dan landen die zich meer richten op binnenlandse consumptie. We zien ook goede resultaten voor aandelen van kleine bedrijven en ook de perifere landen profiteren van het momentum van de markten.

Hoewel Europa minder aantrekkelijk is voor investeerders dan in het eerste semester, liggen er zeker nog kansen. Zo bieden veel Europese aandelen mooie perspectieven voor beleggers die bedachtzaam kiezen voor fondsen met aandelen met een hoog potentieel en een lage koers enerzijds en meer defensieve, kwalitatieve aandelen die goed blijven presteren binnen een zwakke macro-economische toestand anderzijds. Meer weten?


Kom dan gerust eens langs om uw portefeuille te bespreken met uw beleggingsadviseur


Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Hoe kunnen we u helpen?