Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Fictie of feit: duurzaam beleggen gaat ten koste van het rendement?

Door Robeco

Duurzaamheid wordt gezien als een kans voor beleggers

Door duurzaam te beleggen kunt u een grote impact hebben op de maatschappij. Het is echter zo dat deze vorm van beleggen moet opboksen tegen meer mythes dan eender welke andere beleggingsstijl. En misschien wel in de eerste plaats tegen de opvatting dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement.

Duurzaam beleggen heeft de voorbije decennia evenwel een lange weg afgelegd. Thema's zoals de manier waarop bedrijven omgaan met klimaatverandering of hoe ze hun werknemers behandelen en een echt menselijk kapitaal tot stand brengen, helpen beleggers om betere beslissingen te nemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer en meer vermogensbeheerders rekening houden met duurzaamheid en duurzame beleggingsfondsen ontwikkelen die erop gericht zijn globale duurzame ontwikkeling te stimuleren zonder het rendement in het gedrang te brengen.

Financiële relevantie van cruciaal belang

Bedrijven en beleggers die ESG-principes hanteren (Environmental, Social & Governance), slagen er vaak in om hun prestaties te verbeteren. Om het beslissingsproces te verbeteren door ESG-informatie op te nemen, komt het er in de eerste plaats op aan dat men een beleggingsperspectief hanteert waarbij alleen wordt geanalyseerd wat financieel relevant is (en een impact heeft op de kern van het bedrijf). Met andere woorden, de focus moet gericht zijn op het onderzoeken van de ESG-factoren die een rechtstreeks financieel effect hebben op de resultaten van het bedrijf op de langere termijn en dus een positieve invloed op het beleggingsrendement. We illustreren dit aan de hand van enkele voorbeelden.

Het voorbije decennium heeft de markt van de nutsbedrijven drastische veranderingen ondergaan. Door de toenemende vraag naar hernieuwbare energie hebben nutsbedrijven hun businessmodel moeten herzien. Enerzijds leidde strengere regelgeving tot het uitfaseren van steenkoolcentrales, anderzijds veroorzaakte het gebruik van zonne-energie een decentralisering van de energieproductie en grote pieken (bij veel zon) en dalen (bij geen zon) in het elektriciteitsnet. Daardoor werden energiebedrijven verplicht om ernstig na te denken over de bestemming van hun investeringen: niet meer in steenkoolcentrales maar in oplossingen om klanten te helpen hun energieverbruik te beheren. Beleggers die in een vroeg stadium meegingen in deze ontwikkelingen, behaalden een beter rendement.

Wie rekening houdt met duurzaamheid, kan beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen, wat leidt tot een beter rendement op lange termijn.

In de banksector is energie-efficiëntie niet echt relevant, aangezien het directe energieverbruik van een bank veeleer beperkt is. Maar andere ESG-vraagstukken zoals goed bestuur, een cultuur van risicobeheersing en productzorg zijn wel zeer relevant voor beleggers. Tijdens de financiële crisis hebben we duidelijk gezien hoe banken die goed werden geleid, vooral aandacht hadden voor rendement op lange termijn met bescheiden risico's, en met betaalbare producten beantwoordden aan de behoeften van de klant, zich het best staande hielden. Kortom, banken die hun maatschappelijke plicht vervulden, bleken de beste belegging en blijven dat ook op lange termijn.

In een andere sector heeft de tendens naar het gebruik van elektrische auto's geleid tot beleggingskansen in zowel autoproducenten als hun toeleveranciers, onder meer in nieuwe slimme materialen zoals lithium voor batterijen. Inmiddels is ook duidelijk welke risicobeperkende rol ESG kan vervullen in de manier waarop het mogelijke problemen in de supply chain aan het licht brengt in sectoren die traditioneel gebruikmaken van goedkope arbeid, zoals de mode- en retailsector.

Globaal genomen wijzen steeds meer elementen erop dat bedrijven die vandaag inzetten op meer duurzaamheid, daarvan in de toekomst de vruchten zullen plukken, en zelfs net daardoor in staat zullen zijn om te overleven. Wie rekening houdt met duurzaamheid, kan beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen, wat dan weer leidt tot een beter rendement op lange termijn.

Hoe past u duurzaam beleggen toe in uw beleggingsportefeuille?

Als belegger hebt u verschillende doelen:

  • Ethisch: u hebt bepaalde ethische overtuigingen die u weerspiegeld wilt zien in uw portefeuille, bijvoorbeeld geen tabak, wapens, enz. Als deze lijst niet te lang is, is het effect op de verwachte prestaties van het fonds wellicht verwaarloosbaar.
  • Financieel: u bent van mening dat ESG-factoren het rendement kunnen verhogen of de risico's kunnen beperken. Als u er sterk in gelooft, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor fondsen die alleen in de meest duurzame (zgn. "best-in-class") bedrijven beleggen. Als u iets minder overtuigd bent, kunt u uitkijken naar fondsen waarbij de beheerder ESG-kwesties integreert in beleggingsbeslissingen omdat dat financieel zinvol is.
  • Impact: als u een verschil wilt maken maar ook een mooi financieel rendement wilt behalen, kunt u overwegen om een impact- of themafonds toe te voegen aan uw bestaande portefeuille, zoals een schone-energiefonds of duurzaam waterfonds. Beleggen in bedrijven die inspelen op groeitrends op lange termijn houdt doorgaans iets meer risico in, maar kan ook een hoger rendement opleveren.

Het is een goed idee om een en ander te bespreken met uw adviseur en hem/haar meer informatie te vragen.

In het kort

  • Bedrijven met goede praktijken op het gebied van duurzaamheid presteren doorgaans beter dan andere.
  • Wie naast andere fundamentele analyse en financiële parameters ook aandacht heeft voor duurzaamheid, neemt dus beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen.
  • Er zijn veel verschillende duurzaamheidsfondsen en -benaderingen.

 

Hoe kunnen we u helpen?