Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Fiscale Bemiddelingsdienst kan boetes kwijtschelden

De Fiscale Bemiddelingsdienst krijgt op 1 januari 2019 de bevoegdheid om boetes en belastingverhogingen kwijt te schelden.

Kreeg u van uw fiscale controleur een boete of een belastingverhoging omdat u bepaalde inkomsten niet of laattijdig aangaf of een te laag bedrag meldde? En was dat het gevolg van iets waaraan u helemaal niets kon doen? Dan kunt u binnenkort een kwijtschelding ervan vragen bij de Fiscale Bemiddelingsdienst. De centralisatie ervan bij die dienst moet een meer rechtvaardige afhandeling mogelijk maken.

Fiscale Bemiddelingsdienst

De Fiscale Bemiddelingsdienst krijgt op 1 januari 2019 de bevoegdheid om boetes en belastingverhogingen kwijt te schelden als blijkt dat het niet aangeven of het aangeven van een te laag bedrag volledig buiten de wil van de belastingplichtige gebeurde. Hetzelfde geldt als de opgelegde sanctie niet in verhouding staat tot het aangeklaagde feit.

Nu zit de bevoegdheid om boetes en belastingverhogingen kwijt te schelden nog bij de minister van Financiën, die ze aan zijn administratie delegeerde.

Objectiever

Door ze onder te brengen bij een aparte dienst wil de overheid voor meer objectiviteit zorgen. Ook kan dat tot meer coherentie leiden. Nu is de beoordeling nog te sterk afhankelijk van een plaatselijke beslissingsnemer. Bij de Bemiddelingsdienst worden de beslissingen trouwens ook genomen door een college, dat daarover bij meerderheid beslist. En een kopie van de uitspraak moet op anonieme wijze worden opgenomen in een jaarverslag, dat aan het parlement wordt overgemaakt.

Voorwaarden

Om een kwijtschelding van boete of belastingverhoging te vragen, moet de belastingprocedure volledig zijn afgerond. Dat betekent dat u ze niet kunt aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u hierop nog geen reactie heeft gekregen.

De nieuwe procedure bij de Bemiddelingsdienst geldt overigens ook alleen voor boetes en belastingverhogingen voor inkomstenbelastingen zoals de personenbelasting. Ze kan dus niet worden ingeroepen voor sancties die u zou krijgen van de BTW-administratie. Hiervoor blijft de minister – en bij delegatie – zijn administratie bevoegd.

Hoofdtaken

Intussen blijft de Fiscale Bemiddelingsdienst uiteraard ook zijn hoofdtaken uitvoeren. Het gaat om het bemiddelen in geschillen tussen de belastingplichtige en de federale belastingadministratie. Dat betekent dat hij de standpunten van de betrokken partijen dichter bij mekaar moet brengen en indien nodig een compromis kan uitwerken. De dienst kan echter de verschillende partijen niet dwingen om tot een afspraak te komen. Het blijft dus aan de belastingplichtige om te beslissen of hij al dan niet akkoord gaat met een voorstel.

Samengevat

  • Vanaf 1 januari 2019 oordeelt de Fiscale Bemiddelingsdienst over het eventueel kwijtschelden van boetes en belastingverhogingen door de fiscus.
  • De Fiscale Bemiddelingsdienst beslist als een college.
  • De beslissingen van de Fiscale Bemiddelingsdienst worden geanonimiseerd opgenomen in een jaarverslag.
  • De Fiscale Bemiddelingsdienst blijft zich ook inzetten om betwistingen tussen de belastingplichtige en de fiscus te overbruggen.

Hoe kunnen we u helpen?