Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Het juiste moment om te beleggen?

Het juiste moment om te beleggen?

Kort samengevat kunnen we stellen dat het eerste deel van dit jaar hoogtes en laagtes kende. Na de doorvoering van de ‘Kwantitatieve Versoepeling’ (QE of Quantitave Easing), een monetair beleid waarbij centrale banken obligaties opkopen), lieten de Europese aandelen in het eerste semester een gemiddelde daling van meer dan 10 % optekenen. De financiële markten maakten ook woelige tijden door een heropflakkering van de Griekse crisis.

In Azië lagen de kaarten anders. Onder impuls van de regeringsmaatregelen in Japan bleven de markten stijgen. De hoge vlucht die de Chinese markten namen, was dan weer grotendeels te verklaren door technische, niet-economische redenen. Door de verbinding van de beurzen van Hongkong en Shanghai werd de Chinese markt toegankelijker voor Chinese en internationale beleggers. Sinds midden mei is de volatiliteit op de markt drastisch toegenomen. Op dit moment devalueert China zijn munt (Yuan) om de export te stimuleren en om de toekomstige rentestijging in de V.S. economisch te temperen. In de Verenigde Staten bleef het groeipotentieel op middellange termijn steeds aanwezig. Maar de verwachtingen waren zó hoog gespannen dat teleurstellingen niet uitbleven.

Wat mogen we verwachten in het tweede deel van het jaar?


 • Mevr. Yellen (voorzitter van de Fed, de Amerikaanse centrale bank) zal een renteverhoging aankondigen. Wellicht wordt dat eerder een beperkte, ‘symbolische’ verhoging.

 • De resultaten van de verkiezingen in een aantal Europese lidstaten als Spanje en Portugal zullen nauwgezet worden opgevolgd.

 • De nasleep van de Griekse Bailout 3 en de gevolgen.


 •  


 

Welke beleggingsmogelijkheden kunnen uw portefeuille vervolledigen?

Denk in de eerste plaats aan Europa. In vergelijking met het begin van dit jaar zijn de argumenten om te beleggen in deze regio onveranderd:

 


 • devaluatie van de munt;

 • gunstig monetair beleid;

 • monetaire injectie;


 •  


In de Verenigde Staten kan een rentestijging voordelig uitvallen voor verschillende sectoren: banken en verzekeringen, vastgoed, auto. In Azië zou het beleid van de centrale banken de markten kunnen blijven stimuleren, ondanks de schommelingen van de laatste maanden.

Aandelen of obligaties?

Onze analisten zijn van mening dat beide activaklassen beleggingsmogelijkheden blijven bieden. Wat de obligaties betreft, blijven we genieten van de in Aziatische (Australië, China) en Europese (Italië, Spanje) landen ingezette kwantitatieve versoepeling.

Op het vlak van bedrijfsobligaties:

 

 


 • blijft onze voorkeur uitgaan naar door bankinstellingen uitgegeven obligaties;

 • kiezen we vooral voor obligatiefondsen die de evolutie van de rentevoeten volgen. Dergelijke obligaties profiteren van een stijgende rente. Daarnaast zijn er de obligaties die meegenieten van stijgingen op de aandelenmarkt, terwijl ze toch hun obligatiestructuur behouden (converteerbare obligaties).

 • kunnen de obligaties met hoog rendement (van het High Yield type) het rendement van obligaties bestendigen (coupons), zeker nu de lage intrestvoeten spaarders afstraffen. Op de aandelenmarkt kijken we uit naar:

 • sectoren die voordeel halen uit de stijging van de Amerikaanse rentevoeten;

 • een herstel van de Europese economie;

 • een nieuw macro-economisch evenwicht in Azië.


 •  

 


Besluit: een bemoedigend jaareinde

Heel wat signalen wijzen op een minder tumultueus jaareinde:

 

 


 • De volatiliteit van de voorbije maanden heeft de waarderingen van verschillende regio’s ter wereld naar een aantrekkelijk niveau gebracht.

 • De te verwachten rentestijging in de Verenigde Staten geeft ons de kans te focussen op andere segmenten (consumptie, krediet).

 • De daling van de euro ten opzichte van de dollar is nog steeds een meevaller voor exportgerichte Europese bedrijven. Voor het einde van 2015 blijven we in de eerste plaats aansturen op een diversificatie in groeisectoren. Dit is het moment om uw portefeuille te herbekijken en in te spelen op de recente kansen die zich op de aandelenmarkt voordoen. Tegelijk kunt u zich zo herpositioneren in segmenten die aan behoorlijk woelige markten het hoofd kunnen bieden.


 •  


Neem gerust contact op met uw Beobank adviseur. Die staat steeds klaar om uw portefeuille te analyseren en terug in evenwicht te brengen, indien nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

 

Hoe kunnen we u helpen?