Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe beëindigt u een wettelijke samenwoonst?

Een wettelijke samenwoning kan eenzijdig worden opgezegd.

Een huwelijk wordt beëindigd door een overlijden of door een scheiding. Maar hoe zit het met mensen die wettelijk samenwonen zonder gehuwd te zijn. Hoe wordt aan hun samenlevingsovereenkomst een einde gesteld?

Wie kan samenwonen?

Twee personen kunnen besluiten om wettelijk samen te wonen. Dat kunnen mensen van een verschillend geslacht zijn, maar ook mensen met dezelfde geaardheid. Het hoeven overigens geen vreemden te zijn. Ook twee broers of zussen kunnen wettelijk samenwonen. Of een nichtje met haar oom.

De voorwaarde om wettelijk te kunnen samenwonen, is dat u niet gehuwd bent en nog niet wettelijk samenwoont met een andere persoon. Uiteraard moet u ook juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten.

Als u wettelijk wil samenwonen, moet u dat kenbaar maken op de burgerlijke stand van uw woonplaats. U kunt daarvoor gebruikmaken van een modelformulier of van een eigen geschrift, waarin u de wens tot wettelijk samenwonen uitdrukt en verklaart kennis te hebben genomen van de artikels van het burgerlijk wetboek, die de samenwoonst regelen. De ambtenaar van de burgerlijke stand noteert de wettelijke samenwoonst in het bevolkingsregister en geeft de betrokkenen hiervan een bewijs.

Rechten en plichten

Het wettelijk samenwonen leidt tot een aantal rechten en plichten. Zo kan een van beiden niet beslissen om de gezinswoning te verkopen of weg te schenken zonder het akkoord van de andere. Ook moeten beiden volgens hun draagkracht bijdragen in de lasten van de samenleving. Aan de andere kant hebben samenwoners ook een beperkt erfrecht. Bij het overlijden van de partner krijgen ze het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad.

Beëindiging

Soms komt aan een wettelijke woonst ook een einde. Bijvoorbeeld omdat de samenwoners beslissen om te huwen. Of omdat een van de partners overlijdt. Of nog: omdat ze hun samenwoonst wensen te beëindigen. Belangrijk om te weten, is dat een wettelijke samenwoning ook eenzijdig opgezegd kan worden.

Wie een samenwoning wil beëindigen, hoeft gewoon een verklaring af te leggen bij de burgerlijke stand van de woonplaats. Hier kunt u ook een modelverklaring krijgen. Een verklaring van beëindiging door twee partners is gratis. Bij een eenzijdige beëindiging kunnen er wel kosten zijn. In dat geval moet de partners op de hoogte worden gebracht via een gerechtsdeurwaarder. De partner die opzegt, draagt hiervan de kosten.

Samengevat

  • Wettelijk samenwonen geeft rechten en plichten.
  • Net als aan een huwelijk kan aan een wettelijke samenwoonst een einde worden gesteld.
  • Wettelijke samenwoning kan eenzijdig worden opgezegd.
  • Eenvoudige procedure voor beëindiging wettelijk samenwonen.

Hoe kunnen we u helpen?