Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe verlicht u zelf de fiscale druk?

Hoe verlicht u zelf de fiscale druk?

Nog even en het is weer tijd om uw belastingaangifte in te vullen. Daarbij denkt u in de eerste plaats aan uw inkomsten, maar vergeet zeker de vakjes niet voor de uitgaven die u een belastingverlaging opleveren. Het zijn er weliswaar minder dan in het verleden, maar profiteer in elk geval van de mogelijkheden die overblijven!

 

Pensioensparen: 940€

Het maximumbedrag dat u mag storten, bedraagt momenteel 940€ per jaar (tot in 2018). De belastingaftrek is gelijk aan 30% van het gestorte bedrag of maximaal 282€ per belastingplichtige.

Langetermijnsparen: 2.260€

Bij langetermijnsparen (gekoppeld aan uw levensverzekering) bepalen uw belastbare netto beroepsinkomsten hoe hoog uw maximumpremie is. Voor 2016 geldt er een plafond van 2.260€. Maar voor de beschikbare marge moet rekening worden gehouden met de eventuele fiscale voordelen van de terugbetaling van een hypotheeklening (woonbonus).

Energiebesparingen: 3.040€
Sinds het aanslagjaar 2014 geven de werken die u laat uitvoeren om energie te besparen geen recht meer op een belastingvermindering. Alleen voor dakisolatie is er nog een fiscale aftrekmogelijkheid, als het gebouw sinds meer dan 5 jaar bewoond is: u mag dan 30% van de investeringen aftrekken, met een plafond van 3.040 euro.

Kinderopvang: 11,2€/dag
Uw uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar buiten de schooluren zijn nog steeds aftrekbaar, voor zover u uw kinderen toevertrouwt aan een erkende instelling (crèche, kinderopvang, …). U mag tot 45% van de uitgaven aftrekken, met een plafond van 11,20 euro per dag en per kind.

Wonen: 750€ in Brussel
De voordelen in verband met voorzieningen die beschermen tegen diefstal en brand werden afgeschaft in Vlaanderen en Wallonië, maar gelden nog steeds voor Brusselaars. Alarmsystemen, camera’s, brandwerende deuren, blustoestellen, rookdetectoren, … leveren een belastingkorting van 30% op, met een plafond van 750€.

Dienstencheques: 135 tot 421,20€
In Brussel daalt de aftrekbaarheid van 30 tot 15%, of 1,35€ per dienstencheque van 9€, voor maximaal 155 cheques. Maximumvoordeel per persoon: 210,60€. In Wallonië mag nog maar 0,90€ aan belastingen worden afgetrokken voor de eerste 150 cheques. Het maximale belastingvoordeel bedraagt dan 135€. In Vlaanderen stijgt deze aftrekmogelijkheid tot 30% van een maximumbedrag van 1.400€, of 2,7€ per cheque. Het voordeel bedraagt dan maximaal 421,20€.

 

Reële of forfaitaire kostenaftrek?

Auto, computer- en kantoormateriaal, diverse benodigdheden, … Elke belastingbetaler mag de reële kosten die hij maakt om zijn beroep uit te oefenen aftrekken van zijn belastingen. Om te vermijden dat iedereen voortdurend facturen moet bijhouden en ellenlange berekeningen maken, voorziet de fiscus in een wettelijk forfait dat van het belastbare inkomen wordt afgetrokken. Voor het aanslagjaar 2015 heeft de regering Michel dit forfait bepaald op € 3.950. Maar als uw beroepsuitgaven hoger liggen dan dit forfait, loont het de moeite om uw reële kosten aan te geven. Dat wordt dus rekenen!

 

Wenst u meer info over aftrekbare uitgaven? Raadpleeg dan de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hoe kunnen we u helpen?