Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verenigingswerk

Hoeveel mag je bijverdienen?

Wie verenigingswerk doet, kan maximaal 34,03 euro per dag aan onkostenvergoeding ontvangen.

De regeling waarbij werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen als ze bepaalde klussen opknappen voor een vereniging is nog steeds geen realiteit. Dus moeten ze zich nog altijd tevreden stellen met de oude vergoedingsregelingen.

Werken voor een vereniging is doorgaans iets wat je vrijwillig doet. Dat sluit echter niet uit dat je hiervoor een kostenvergoeding kan ontvangen. De federale regering raakte het zelfs eens over een voorstel om een stap verder te gaan en de betrokkenen voor bepaalde klussen tot 500 euro per maand belastingvrij te laten verdienen, maar Franstalige politici houden het tegen.

Wat kan dan nog wel ?

Terugbetaling reële kosten

Een eerste optie is de terugbetaling van de reële kosten. Dit houdt in dat je een bewijsstuk kunt voorleggen zoals een kassaticket of een vervoersbewijs. Daarnaast mag je ook verplaatsingskosten aanrekenen. Met de auto bedragen die tot 30 juni 2018 ten hoogste 0,3460 euro (het tarief dat ambtenaren ontvangen als ze zich in opdracht van hun werkgever met eigen vervoer verplaatsen, nieuwe tarieven worden in juni bekendgemaakt), met de fiets is er een maximum van 0,23 euro per kilometer.

Aangezien het om een terugbetaling van effectief gemaakte kosten gaat, is dit geen inkomen voor de betrokkene en moet hij er geen belastingen of sociale lasten op betalen.

Toekenning van een forfait

Een tweede optie is de toekenning van een vast bedrag. Dit heeft als voordeel dat er geen bonnetjes moeten worden bijgehouden, wat administratief veel makkelijker is. In dit geval gelden wel maxima per dag en per jaar. Per dag mag de betrokkene maximaal 34,03 euro ontvangen, per jaar is dat 1.361,23 euro. Wie een vast bedrag ontvangt, mag bovenop nog wel zijn vervoerskosten laten terugbetalen, weliswaar met een maximum van 2.000 km per jaar. Die laatste moet je dan wel bewijzen.

Die maxima gelden ook per persoon. Wie in meerdere organisaties verenigingswerk doet, moet ze dus optellen om te zien of hij de maxima niet overschrijdt. Ook hier geldt dat wie binnen de lijntjes kleurt geen belastingen of sociale lasten moet betalen op de vergoeding.

Het combineren van een terugbetaling van effectieve kosten (met uitzondering van deze vervoerskosten) en een forfaitaire regeling mag niet.

Soms toestemming nodig

Soms heb je ook toestemming nodig om verenigingswerk te kunnen doen. Dat geldt onder meer als je een vergoeding krijgt van de RVA of het OCMW of een ziekte-uitkering van de mutualiteit. Is dat het geval moet je goedkeuring vragen aan je dossierbeheerder of aan de adviserende geneesheer.

Als je je houdt aan de regels verlies je geen (deel van) je vergoeding van de RVA, het OCMW of de mutualiteit.

Samengevat

  • Belastingvrijstelling tot 500 euro per maand zit politiek geblokkeerd.
  • Terugbetaling van onkosten mag wel.
  • Ook de betaling van een forfaitair bedrag per dag is toegelaten.
  • Steuntrekkers hebben toestemming nodig om verenigingswerk te mogen doen.

 

Bron:  Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie van 18 JULI 2018.

Hoe kunnen we u helpen?