Mag je iets bijverdienen als vrijwilliger?

Een vrijwilliger mag maximaal 34,03 euro per dag ontvangen.

Een vrijwilliger mag maximaal 34,03 euro per dag ontvangen.

De regeling waarbij werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen met vrijwilligerswerk is nog steeds geen realiteit. Dus moeten vrijwilligers zich nog steeds tevreden stellen met de oude vergoedingsregelingen.

Vrijwilligerswerk is in principe iets wat je vrijwillig doet. Dat sluit echter niet uit dat je hiervoor een vergoeding kan ontvangen. De federale regering raakte het zelfs eens over een voorstel om vrijwilligers tot 500 euro per maand belastingvrij te laten verdienen, maar Franstalige politici houden het tegen.

Wat kan dan nog wel ?

Terugbetaling reële kosten

Een eerste optie is de terugbetaling van de reële kosten. Dit houdt in dat je een bewijsstuk kunt voorleggen zoals een kassaticket of een vervoersbewijs. Daarnaast mag je ook verplaatsingskosten aanrekenen. Met de auto bedragen die tot 30 juni 2018 ten hoogste 0,3460 euro (het tarief dat ambtenaren ontvangen als ze zich in opdracht van hun werkgever met eigen vervoer verplaatsen, nieuwe tarieven worden in juni bekendgemaakt), met de fiets is er een maximum van 0,23 euro per kilometer.

Aangezien het om een terugbetaling van effectief gemaakte kosten gaat, is dit geen inkomen voor de vrijwilliger en moet hij er geen belastingen of sociale lasten op betalen.

Voor vrijwilligerswerk kan je per dag belastingvrij 34,03 euro ontvangen.

Toekenning van een forfait

Een tweede optie is de toekenning van een vast bedrag. Dit heeft als voordeel dat er geen bonnetjes moeten worden bijgehouden, wat administratief veel makkelijker is. In dit geval gelden wel maxima per dag en per jaar. Per dag mag de vrijwilliger maximaal 34,03 euro ontvangen, per jaar is dat 1.361,23 euro. Wie een vast bedrag ontvangt, mag bovenop nog wel zijn vervoerskosten laten terugbetalen, weliswaar met een maximum van 2.000 km per jaar. Die laatste moet je dan wel bewijzen.

Die maxima gelden ook per persoon. Wie in meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet, moet ze dus optellen om te zien of hij de maxima niet overschrijdt. Ook hier geldt dat wie binnen de lijntjes kleurt geen belastingen of sociale lasten moet betalen op de vergoeding.

Het combineren van een terugbetaling van effectieve kosten (met uitzondering van deze vervoerskosten) en een forfaitaire regeling mag niet.

Soms toestemming nodig

Soms heb je ook toestemming nodig om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Dat geldt onder meer als je een vergoeding krijgt van de RVA of het OCMW of een ziekte-uitkering van de mutualiteit. Is dat het geval moet je goedkeuring vragen aan je dossierbeheerder of aan de adviserende geneesheer.

Als je je houdt aan de regels van het vrijwilligerswerk verlies je geen (deel van) je vergoeding van de RVA, het OCMW of de mutualiteit.

Samengevat

  • Belastingvrijstelling tot 500 euro per maand zit politiek geblokkeerd.
  • Terugbetaling van onkosten mag wel.
  • Ook de betaling van een forfaitair bedrag per dag is toegelaten.
  • Steuntrekkers hebben toestemming nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen.

Hoe kunnen we u helpen?