Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Klimaatopwarming en uw beleggingen

Het cijfer van de maand met Schroders

De CO2-uitstoot zal in 2018 met 2% stijgen

Ondanks de blijvende economische groei nam de wereldwijde CO2-uitstoot in 2016 en 2017 niet toe. Jammer genoeg zal die tendens in 2018 omslaan en zal de CO2-uitstoot naar verwachting met 2% stijgen*. Daardoor zal de huidige consumptietrend naar meer en meer duurzame ontwikkeling alleen maar toenemen.

Om te blijven beantwoorden aan de vraag van de groeiende markt van de ethische consumptie, zullen bedrijven meer ecologisch verantwoorde producten moeten ontwikkelen. Het is overigens niet alleen de consument die het verschil zal voelen: een aantal verzekeringsmaatschappijen heeft al te kennen gegeven geen nieuwe projecten voor de ontginning van steenkool meer te willen verzekeren.

Schroders: de omschakeling naar een "low carbon" economie brengt kansen met zich mee

Hoewel de omschakeling naar een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen gemakkelijk te voorzien is, lijken de aandelen- en effectenmarkten dat nog niet goed te beseffen en houden ze er weinig rekening mee. Daar ligt mogelijk een mooie kans voor beleggers, want de structurele veranderingen door de klimaatopwarming zullen de prestaties van de internationale aandelenmarkten blijven beïnvloeden. Op korte termijn voorspelt Schroders een toenemende winstgevendheid van beleggingen die verband houden met de verbetering van de energie-efficiëntie.

Structurele groeitrends als gevolg van de klimaatverandering zullen de prestaties in belangrijke mate blijven bepalen - Schröders

De commentaar van Marc Danneels

Aan de gevaren van de klimaatverandering op lange termijn valt niet te twijfelen: stijging van de zeespiegel, waardoor tal van regio's onbewoonbaar worden; extreme temperatuursveranderingen, die wellicht zullen leiden tot een tekort aan voedsel, drinkbaar water, enz. De regelgevende instanties hebben al stappen gezet en we verwachten nog strengere regels wat de uitstoot van CO2 betreft. Ook de consument is zich steeds meer bewust van de impact van de keuzes die hij/zij maakt. Door deze trends zullen bedrijven in meer en meer sectoren hun model moeten aanpassen.

Uiteindelijk zullen de bedrijven die de omschakeling op de juiste manier hebben aangepakt als winnaar uit de bus komen. Zij die op een doeltreffende en efficiënte manier hun producten en methodes hebben aangepast aan de nieuwe verwachtingen van de consument en de regelgevende instanties. Bedrijven die zich profileren als ethische organisaties en waarvan de producten volgen.

Hoe moeten beleggers omgaan met de klimaatopwarming?

De markten onderschatten momenteel het groeipotentieel van ecologisch verantwoorde bedrijven die zoeken naar een oplossing voor de klimaatopwarming. Een grondige analyse is noodzakelijk om die bedrijven te identificeren die op lange termijn echt structureel groeipotentieel hebben. Een dergelijke analyse is complex en kan alleen gebeuren door specialisten.

Beleggers kunnen steunen op de expertise van anderen bij hun keuze voor een beleggingsfonds dat bedrijven selecteert die vernieuwende en ecologisch verantwoorde producten ontwikkelen. Zo kunnen ze hun beleggingsportefeuille diversifiëren, rekening houdend met deze niet tegen te houden trend. 

In het kort

  • De markten onderschatten het potentieel van ecologisch verantwoorde bedrijven
  • De klimaatopwarming is onvermijdelijk en zal een ingrijpende impact hebben op de economie
  • Experts van fondsenhuizen kunnen deze nog onvolwassen markt beter analyseren

* https://www.newscientist.com/article/2152929-bad-news-carbon-emissions-have-suddenly-started-rising-again/

Hoe kunnen we u helpen?