Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Mag ik 2 of 3 maanden huurwaarborg vragen?

Verhoging in Vlaanderen uitgesteld tot 1 januari 2019

Wilt u een huis of appartement verhuren? Dan mag u de huurder vragen om vooraf een waarborg te storten zodat u zich kan indekken tegen eventuele schade of wanbetaling van zijn kant. Die garantie mag evenwel niet hoger zijn dan twee maanden huur. Voor nieuwe contracten die ingaan vanaf 1 januari 2019 stijgt dat in Vlaanderen tot drie maanden. In Brussel en Wallonië verandert niets.

Op een geblokkeerde rekening

De huurwaarborg moet bij de bank op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst. De intresten ervan worden gekapitaliseerd.
Blijkt op het einde van het huurcontract dat de huurder schade heeft aangericht in de woning, dan kan de verhuurder een voorrecht op deze waarborg doen gelden. Hetzelfde is van toepassing mocht de huurder in gebreke blijven met zijn betalingen.
De waarborg of het resterende saldo wordt nadien vrijgegeven. De huurder moet aan zijn bank dan wel het akkoord van de verhuurder kunnen voorleggen.

Veel verhuurders vinden twee maanden huurgeld als waarborg te weinig. Daarom besliste de Vlaamse regering om er standaard 3 maanden van te maken. Deze wijziging zou op 1 september 2018 ingaan, maar werd inmiddels al uitgesteld tot 1 januari 2019. Voor huurcontracten die voordien ingaan, blijft de oude regeling gelden.

Voor Brussel en Wallonië gelden die aanpassingen niet. Hier blijft twee maanden huur als waarborg de standard.

Drie maanden met bankgarantie

Toch zijn er voor de drie gewesten nu al verhuringen waarvoor tot drie maanden huurwaarborg gevraagd kunnen worden. Dat is het geval indien de huurder geen geld stort op een geblokkeerde rekening, maar met een bankwaarborg werkt, waarbij een financiële instelling er zich toe verbindt om de schade op het einde van het contract te vergoeden. De bank mag trouwens een dergelijke waarborgverstrekking niet weigeren indien de huurder bereid is om zijn inkomsten op een rekening bij de betrokken bank te laten toekomen en hij tevens toestemt om het bedrag van de waarborg in hoogstens 36 maanden bijeen te sparen. Hetzelfde geldt voor een bankwaarborg via het OCMW, waarbij het OCMW zich garant stelt en de huurder in schijven afbetaalt aan dat OCMW.

De regelingen met bankwaarborg zijn evenwel niet zo populair. Hoewel de banken de waarborg niet mogen weigeren en ze ook geen rente kunnen aanrekenen op de lening, mogen ze wel dossierkosten vragen, wat ze doorgaans ook doen omdat het systeem hen vooral last oplevert. Bank- en huurwaarborgen vertegenwoordigen dan ook maar 1 en 3 procent van alle waarborgen.

Lening voor huurwaarborg

Voor heel wat huurders is het stellen van een huurwaarborg nochtans een zware klus. Vergeet niet dat zij intussen misschien al bij hun huidige verhuurder een huurwaarborg hebben lopen.

Om hen daarin te helpen, zullen de huurders tegen 1 januari 2019 een renteloze lening kunnen aanvragen bij het Vlaams Woningfonds, die in twee jaar afbetaald moet worden. Het maximaal bedrag van de lening bedraagt 1.800 euro, te verhogen met 12,5% per persoon ten laste met een maximum van 50%. De kandidaat-kredietnemers moeten wel aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen. Ze mogen evenmin al zelf onroerende goederen bezitten.

Wie in Brussel huurt en onvoldoende financiële middelen heeft om een huurwaarborg van 2 maanden huur te geven, kan dan weer een lening zonder intrest aanvragen bij het Brusselse Woningfonds en die afkorten in 24 maanden. Mensen die al hulp krijgen van het OCMW kunnen een dergelijk krediet afsluiten bij het Bruhwa-Fonds. Voor hen bestaat een afbetaling van 5 tot 30 euro per maand. Hebben ze helemaal te weinig middelen, dan hoeven ze zelfs niets te betalen voor de waarborg.

Samengevat

  • De verhoging van de huurwaarborg tot drie maanden in Vlaanderen is uitgesteld tot 1 januari 2019.
  • In Brussel en Wallonië blijft een huurwaarborg van 2 maanden de norm.
  • Voor huurwaarborgen met bankgarantie kan toch tot 3 maanden huur worden gevraagd.
  • Vlaanderen en Brussel hebben speciale leningen voor de huurwaarborg.

Meer info nodig over de huurwaarborg?

Contacteer uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?