Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Kies de juiste beleggingen in 2017

Risico’s en opportuniteiten op de markten

Welke beleggingen bieden de beste kansen in 2017?

Neem de juiste beslissingen

Wilt u beter beleggen? Download onze Market Outlook 2017 voor een volledige marktanalyse

Download onze Outlook

Welke opportuniteiten biedt de 2e helft van 2017 voor beleggers? Met welke risico’s moet u rekening houden voor uw beleggingsstrategie? De Chief Investment Officer van Beobank legt de belangrijkste zaken uit en helpt u uw aandelen en obligaties beter beheren.

Voor een aandelenportefeuille

Op internationaal niveau

Opportuniteit: herstel van de economische groei

Algemeen verkiezen we een brede spreiding in het aandelengedeelte van de portefeuille om te profiteren van de aantrekkende wereldwijde economische groei. De correlaties tussen de verschillende aandelenmarkten zijn vandaag vrij laag. Het is dus best om uw investering te spreiden in zowel regio’s, sectoren en beleggingsstijlen.

Risico: volatiliteit

Het kan ook nuttig zijn om defensieve aandelen toe te voegen aan de portefeuille. Die zijn minder kwetsbaar in volatiele tijden en bieden meer weerstand tegen koersdalingen. Beleggingsfondsen die inzetten op kwaliteit van de gekozen aandelen bieden hier een interessant alternatief.

Europa

Opportuniteit: positieve vooruitzichten

Zowel macro- als microeconomische data zijn hoopgevend. Er zit nog marge op de Europese groei en voor het eerst sinds jaren zien we dat de winstverwachtingen van de bedrijven terug positief worden bijgesteld.

Risico: Pas wel op met Italiaanse en Britse aandelen. In Italië zijn vooral de bankaandelen kwetsbaar.

Groeimarkten

Opportuniteit: ze volgen hun eigen groeidynamiek

Sinds het begin van dit jaar is deze activaklasse het sterkst gestegen en op de koop toe zijn de groeimarkten nog steeds het aantrekkelijkst  ewaardeerd. Ze volgen niet alleen hun eigen groeidynamiek maar profiteren ook van de aantrekkende mondiale groei. Binnen de opkomende markten verkiezen we de Aziatische regio.

Risico: te zeinig diversificatie

Let wel op: gezien het hogere risicogehalte (cfr corruptieschandaal in Brazilië en de impact daarvan op de markten) vermijdt men best om  ndividuele landen op te nemen en spreidt men de activa in de portefeuille beter over de verschillende regio’s.

Voor uw obligatieportefeuille

High Yield obligaties

Opportuniteit: rendement

Hoogrentende obligaties laten nu nog toe om een aanvaardbaar rendement te verhopen

Risico: Daar staat wel een hoger kredietrisico tegenover. Maar met de aantrekkende groeivooruitzichten wordt dit momenteel getemperd. Gezien deze obligaties een vrij hoge correlatie hebben met de aandelenmarkten bieden ze geen optimale diversificatie in de portefeuille. Hun gewicht in de modelportefeuille moet daarom beperkt worden in functie van het risicoprofiel van de belegger.

Bankobligaties

Opportuniteit: de stijging van de rentes

Achtergestelde lijken ons terug interessanter, in het bijzonder dan de bancaire obligaties van Centraal-Europese landen. De sector is na de financiële crisis veel solider en sterker is geworden, waardoor het risico op faillissementen begint weg te ebben. Als de rente, en daarmee ook de marges van de banken, terug beginnen te stijgen, zal hun situatie er zeer waarschijnlijk nog meer op verbeteren.

Risico: Achtergestelde bankobligaties vormen een zeer specifieke niche, en worden sterk beïnvloedt door plaatselijke (nationale) dynamieken. Pas op met Italië.  

In het algemeen...

Actief beheer en spreiding zijn twee noodzakelijke voorwaarden om het kredietrisico, het renterisico en het rendementsrisico van uw portefeuille beter in de hand te houden. Het lijkt ons dan ook beterom te opteren voor professioneel beheerde obligatiefondsen, dan voor individuele obligaties.

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Hoe kunnen we u helpen?