Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe vraag ik mijn pensioen aan?

Pensioen

Overweegt u met (vervroegd) pensioen te gaan, dan kunt u uw aanvraag effectief indienen. U heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

Werknemers en zelfstandigen

Werknemers en zelfstandigen die op de wettelijke leeftijd met pensioen willen, hoeven niets te doen. Hun dossier wordt automatisch opgestart. Zij krijgen een schrijven met de aanduiding van het pensioenkantoor dat hiermee is belast.

De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt tot 2025 65 jaar. Nadien wordt dat 66 jaar. En vanaf 2030 zelfs 67 jaar.

Het is evenwel nog altijd mogelijk om vroeger met pensioen te gaan. Het kan ten vroegste vanaf de eerste dag van de maand na die waarin u 60 bent geworden. U moet dan wel een lange loopbaan van 44 jaar kunnen voorleggen. Met 43 jaar loopbaan kan het vanaf 61 jaar. En met minstens 42 jaar loopbaan vanaf 63.

Wie van deze vervroegde pensioenmogelijkheid gebruik wil maken, moet dit wel zelf aanvragen. Voor werknemers kan dat via het gemeentebestuur van hun woonplaats. Ook kunnen ze naar een zogenaamd Pensioenpunt gaan. Dat is een van de zowat tweehonderd plaatsen in ons land waar de pensioendienst geregeld een zitdag houdt. (https://www.sfpd.fgov.be/nl/vraag/pensioenpunt). Of nog: ze kunnen hun aanvraag online indienen via pensioenaanvraag.be of mypension.be.

Zelfstandigen kunnen dan weer terecht bij het gemeentebestuur of op de hoofdzetel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers (RSVZ) in Brussel, een bijkantoor van de instelling in hun regio of op een zitdag ervan in hun buurt. Ten slotte kunnen ook zij online een aanvraag doen op www.pensioenaanvraag.be.

Ambtenaren

In tegenstelling tot werknemers en zelfstandigen moeten ambtenaren wel altijd een aanvraag indienen, dus ook voor hun pensioen op de wettelijke leeftijd. Alleen als ze volgens de Administratie voor medische expertise (Medex) arbeidsongeschikt zijn verklaard, wordt het pensioen hen automatisch toegekend. De aanvragen kunnen worden ingediend via de laatste openbare werkgever, het gemeentebestuur van de woonplaats, de kantoren van de Federale Pensioendienst of de pensioenpunten, alsook online via www.pensioenaanvraag.be.

Verloop

Binnen de maand na uw aanvraag, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Bij een online aanvraag komt die toe in uw dossier, dat u op mypension.be kunt consulteren. U wordt per mail verwittigd als die toevoeging is gebeurd.

Uw dossier wordt vervolgens onderzocht op zijn volledigheid. Is dat in orde, dan wordt uw pensioen berekend. Is het niet volledig – bijvoorbeeld als er geen gegevens bekend zijn over een deel van uw loopbaan - dan zal de pensioendienst u eerst bijkomende vragen stellen.

Eens u dossier volledig is, maakt de pensioendienst een gedetailleerde berekening van uw pensioenbedrag. Als u daarop niet reageert, houdt dit in dat u hiermee akkoord gaat en wordt het pensioen uitbetaald. U ziet dan meteen ook af van andere ondersteuningen. Een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering kunnen niet gecombineerd worden met een pensioen.

Gaat u niet mee akkoord met het voorgestelde bedrag omdat u een fout ziet in de berekening, dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met de beheerder van uw dossier. Die kan dan correcties aanbrengen.

Weigering

U kunt het voorgestelde bedrag ook weigeren omdat u het te laag vindt en u de voorkeur geeft om nog wat langer te werken om zo later een hoger pensioenbedrag te krijgen.

Ook in dat geval moet u reageren.

Vindt u uiteindelijk geen akkoord met uw dossierbeheerder, dan kunt u bij de rechtbank een verzoekschrift indienen. Voor werknemers moet dat via de arbeidsrechtbank, voor ambtenaren via de rechtbank van eerste aanleg.

Wie nog vragen heeft, kan terecht op het gratis telefoonnummer 1765.

Hoe kunnen we u helpen?