Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Nieuw registratietarief op 1 juni in Vlaanderen

Hoeveel registratierechten moet ik betalen als ik een huis koop?

Het vast tarief van 7% aan registratierechten voor wie in Vlaanderen een huis of appartement wil kopen om er zelf in te wonen, wordt op 1 juni 2018 van kracht.

Huidige regeling

Wie vandaag in het Vlaams Gewest een huis of een appartement koopt, moet daarop 5% of 10% registratierechten betalen. De 5% geldt voor het zogenaamde klein beschrijf, de 10% voor het groot beschrijf.

Om te kunnen profiteren van het tarief van 5% moet de woning aan een reeks voorwaarden voldoen. De belangrijkste is dat het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) niet hoger mag zijn dan 745 euro voor wie geen, 1 of 2 kinderen ten laste heeft. Voor 3 of 4 kinderen mag het niet boven 845 euro uitkomen, enzovoort. Daarbij wordt ook het KI van het eventueel andere vastgoed dat u al bezit meegeteld, al zijn er wel correcties voor onroerende goed dat u kreeg uit een erfenis.

Bij de aankoop van een bouwgrond moet de koper altijd 10% betalen. Pas nadat hij zijn woning heeft gebouwd, kan hij een teruggave van 5% krijgen als hij op dat moment voldoet aan alle voorwaarden voor een klein beschrijf.

Op alle panden die niet voldoen aan de voorwaarden voor een klein beschrijf, wordt momenteel 10% registratiebelasting geheven.

Vast tarief

Binnenkort verandert dit alles. In plaats van de huidige tarieven van 5% en 10% komt er een vast tarief van 7%. Het kadastraal inkomen van de woning speelt dan geen rol meer.

Wie momenteel 10% registratierechten zou moeten betalen, doet er dan ook goed aan om zijn aankoop nog even uit te stellen. Op een woning van 300.000 euro valt binnenkort 9.000 euro te besparen.

Wie daarentegen van het klein beschrijf kon genieten en straks 7% moet betalen, moet evenmin panikeren. De regering heeft in een sociale correctie voorzien. Voor woningen met een verkoopwaarde van hoogstens 200.000 euro wordt de eerste schijf van 80.000 euro vrijgesteld van de registratiebelasting. In de Vlaamse Rand rond Brussel en in de centrumsteden geldt dat zelfs voor woningen tot 220.000 euro. Het levert voor dergelijke woningen een korting op van 5.600 euro.

Dit maakt dat voor de aankoop van bescheiden woningen eerst een berekening moet worden gemaakt om te zien wat het goedkoopste is: snel handelen of een beetje wachten. De datum die bepalend is voor de nieuwe of het oude regeling is de datum van het compromis.

Hoewel de regering met de nieuwe regeling ook een vereenvoudiging nastreefde, veegt ze niet het hele bord af.

Alleen voor de gezinswoning

Hoewel de regering met de nieuwe regeling ook een vereenvoudiging nastreefde, veegt ze niet het hele bord af. Zo geldt het vaste tarief van 7% niet voor bouwgronden. Evenmin is het van toepassing op wie op het moment van het verlijden van de aankoopakte al een bouwgrond of een woning in volle eigendom heeft, tenzij hij zich ertoe verbindt om die binnen het jaar te verkopen en er tussen beide transacties een koppeling is. Ook moeten de kopers van de woning er binnen de twee jaar hun hoofdverblijfplaats van maken. Voldoet de koper niet aan deze voorwaarden, dan betaalt hij ook in de toekomst 10% registratiebelasting.

Meeneembaarheid

Voorts blijft ook de meeneembaarheid bestaan. Wie vroeger een huis kocht en hiervoor registratierechten betaalde en het vervolgens verkoopt om zich een nieuwe woonst aan te schaffen, kan de eerstbetaalde belasting recupereren, met een maximum van 12.500 euro. De voorwaarde is wel dat de aankoop van de nieuwe woning of bouwgrond plaatsvindt binnen de twee jaar na de verkoop van de eerste woning en de koper in de nieuwe woning zijn hoofdverblijfplaats vestigt binnen de twee jaar na de aankoop ervan. Nieuw in dit verband is dat het maximum van 12.500 euro voortaan wordt geïndexeerd.

Energetische renovatie

Ten slotte is er ook een aanmoediging voor wie zijn huis binnen de vijf jaar na de aankoop grondig wil renoveren om het energiezuiniger te maken en daarbij ook minstens 75% van de buitenschil isoleert. Die betaalt slechts 6% in plaats van 7% registratierechten. Bij een bescheiden woning is er bovendien een vrijstelling van 4.800 euro.

Samengevat

  • Op 1 juni 2018 moet in Vlaanderen een vast tarief van 7% registratiebelastingen worden betaald bij de aankoop van een woning.
  • De regeling geldt alleen voor de gezinswoning, niet voor bijkomende panden of voor bouwgronden.
  • De meeneembaarheid blijft bestaan voor wie binnen de twee jaar een nieuwe woning koopt.
  • Wie zijn woning energiezuiniger wil maken, heeft recht op een korting.

Hoe kunnen we u helpen?