Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Ook ambtenaren kunnen studiejaren afkopen

Aan de diplomabonificatie werd een eind gemaakt.

Bent u ambtenaar en gaat u op rust na 1 december 2018, dan moet u uw studiejaren afkopen indien u wil dat ze nog meetellen voor de berekening van uw pensioenbedrag. Wie dat voor 1 december 2019 doet, geniet van voordeligere voorwaarden.

Afschaffing voordeel

Tot nog toe telden de studiejaren van het hoger onderwijs automatisch en gratis mee voor de berekening van het pensioenbedrag van een ambtenaar.

Aan dat voordeel van de zogenaamde diplomabonificatie werd evenwel een eind gemaakt. Alleen ambtenaren die op 1 december 2017 vastbenoemd waren en ten laatste op 1 december 2018 met pensioen gaan, behouden nog hun aloude volledige diplomabonificatie. Hetzelfde geldt voor wie op 1 december 2017 al in disponibiliteit voorafgaand aan het pensioen was.

Voor de anderen wordt ze afgebouwd en zal ze uiteindelijk volledig afgeschaft worden. Meer bepaald hebben ze recht op de diplomabonificatie die ze op 1 december 2017 al verworven hadden. Dit percentage komt overeen met het aantal gewerkte maanden gedeeld door 540 (45 jaren x 12 maanden).

Afkopen jaren is mogelijk

Die inperking en uiteindelijke afschaffing van de diplomabonificatie kan worden opgevangen door ambtenaren studiejaren te laten afkopen, net zoals werknemers al jarenlang die mogelijkheid hebben.

Er kan evenwel maar één studieperiode – die overeenstemt met één diploma – in het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs worden afgekocht. Ook voor het zevende jaar secundair onderwijs, waarin een certificaat werd behaald, kan dat. Net als voor de noodzakelijke beroepsstages. En wie doctoreerde, mag voor het afwerken van zijn thesis maximaal twee jaar meetellen. Dit alles wordt verminderd met het percentage van de diplomabonificatie dat reeds was vastgeklikt.

Let wel: het afkopen van de studiejaren heeft geen invloed op het moment waarop iemand met pensioen kan, alleen op het pensioenbedrag. Voor elk afgekocht jaar krijgt de ambtenaar in principe 1/60ste van zijn referentiewedde, dat is voor de meesten het gemiddelde van de wedden van de laatste tien actieve jaren. Een overheidspensioen kan evenwel nooit hoger worden dan 75 procent van de referentiewedde.

Kostprijs

Het afkopen van een studiejaar kost 1.500 euro. Ambtenaren die dit doen voor 1 december 2019 genieten van voordeligere voorwaarden. Zij krijgen een korting van 15 procent en moeten dus maar 1.275 euro betalen. De bedragen zijn wel gekoppeld aan de index.

Vanaf 1 december 2020 betalen ambtenaren enkel nog een vast bedrag van 1.500 euro per afgekocht studiejaar als ze het binnen de tien jaar na het einde van de studies afkopen. Nadien wordt de bijdrage afhankelijk van het pensioenvoordeel dat ze verkrijgen door de afkoop.

Terugverdientijd

Met een gemiddelde wedde zou een afgekocht studiejaar na twee à vier jaar terugverdiend zijn. Hoe hoger de wedde, hoe hoger de pensioenopbrengst van een afkoop.

Samengevat

  • Ambtenaren die na 1 december 2018 met pensioen gaan, moeten (een deel van) hun studiejaren voortaan afkopen als ze een hoger pensioen willen.
  • Tot 1 december 2019 kan een afkoop tegen een voordelig tarief.
  • Verworven rechten tot 1 december 2017 blijven behouden.
  • Afkoop studiejaren heeft invloed op hoogte pensioen, niet op vaststelling pensioenleeftijd.

Hoe kunnen we u helpen?