Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Sparen voor een kleinkind: hoe doet u dat?

Op eigen naam of op naam van uw kleinkind sparen?

Wilt u een spaarpotje aanleggen voor uw (klein)kinderen om ze een duw in de rug te geven op het moment dat ze dat het best kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld voor het aanvatten van hogere studies, om een auto te kopen voor de eerste job of als opstap naar een eigen woning. En doet u dat dan met een rekening op hun naam of houdt u de tegoeden toch maar op eigen naam tot het zover is?

Op naam van uw (klein)kind

U kunt perfect een rekening openen op naam van uw (klein)kind. Dat heeft een aantal voordelen. Het heeft onmiddellijk iets tastbaars in handen en het zal ook aangemoedigd worden om zelf bij te sparen als het wat groter wordt.

Tegelijk moet u er rekening mee houden dat u bij het openen van een rekening op hun naam meteen de controle over het geld uit handen geeft. Vertroebelt later de relatie met uw (klein)kind, dan kunt u niet meer aan de centen. Gegeven blijft dan gegeven.

Dit verlies van controle geldt sowieso voor de grootouders. Maar ook de ouders hebben geen absolute macht over het geld op de rekening van hun kinderen. Hoewel ze hun wettelijke vertegenwoordiger zijn tot de leeftijd van 18 jaar en tot dan ook moeten toezien op de rekening, doen ze niet met het geld wat ze willen.

Wettelijke beperkingen

Ouders mogen het geld op een rekening van hun kinderen alleen afhalen en gebruiken voor betalingen die in het belang van dat kind zijn. Bijvoorbeeld voor de kosten van hun studies. Is dat niet het geval, dan kunnen hun kinderen hen als ze meerderjarig worden ter verantwoording roepen.  Dus nog snel al het geld afhalen voor het kind 18 wordt, is bijgevolg uit den boze.

Willen ouders het geld toch recupereren voor andere doeleinden, dan moeten ze de toestemming hiervoor hebben van de vrederechter.

Op eigen naam

(Groot)ouders die dit willen vermijden, kunnen ervoor opteren een spaarrekening op eigen naam te openen met een 'derdenbeding'. Eens het (klein)kind 18 is (of later) kunnen ze dan het gespaarde bedrag overdragen.

Deze manier van werken biedt het voordeel dat ze het derdenbeding kunnen veranderen. Komt er een haar in de boter of heeft u het geld zelf nodig, dan kan dat heel eenvoudig worden gewijzigd.

Een nadeel kan dan weer zijn dat het geld in de boedel van de (groot)ouder blijft. Overlijdt die voor het moment van schenking, dan zal op dat bedrag ook erfbelastingen betaald moeten worden.

Alternatief

Een alternatief kan een tak21-spaarverzekering zijn. Die laat toe om een begunstigde aan te duiden. Bovendien kan een bijkomende optie worden genomen om het kind een minimaal bedrag uit te keren, mocht de sparende ouder of grootouder voortijdig overlijden.

Ook hier kan de begunstigde op elk moment worden gewijzigd. Bovendien geeft een tak21-spaarverzekering de mogelijkheid om te stipuleren dat het kapitaal maar naar het klein(kind) gaat op het moment dat die bijvoorbeeld 25 jaar wordt.

Samengevat

  • Wie geld stort op de rekening van een (klein)kind, kan die storting nadien niet meer ongedaan maken.
  • Bij een rubriekrekening op eigen naam behoudt de (groot)ouder wel de controle, maar moet bij een overlijden erfbelasting worden betaald.
  • Bij een spaarverzekering kan de jongere als begunstigde worden aangeduid. Zolang er geen uitkering is, kan de begunstiging altijd worden herroepen.

Hoe kunnen we u helpen?