Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Striktere regels voor woningleningen, reden tot ongerustheid?

De nieuwe regels voor woningkredieten.

De interest blijft ook in 2020 laag, maar de regels voor hypotheekleningen zijn op 1 januari veranderd. Lees hier wat dit voor jou betekent als je eigenaar wilt worden.

In 2008 barstte de vastgoedbubbel in de Verenigde Staten. De hele wereld kwam in een zware financiële crisis terecht. Jij bent dit beslist nog niet vergeten en de Nationale Bank van België (NBB) al evenmin. Daarom heeft ze nieuwe aanbevelingen uitgevaardigd voor het toekennen van hypotheekleningen. Ze zijn van kracht sinds 1 januari 2020. Het gaat om aansporingen aan het adres van de banken en verzekeringsmaatschappijen om zich voorzichtiger op te stellen.

Voorzorgsmaatregel

Er werden nieuwe normen ingevoerd. De financiële instellingen kregen het dringende advies om niet meer dan 90% van de waarde van een woning te lenen of slechts maar 80% als de koper niet van plan is om er zelf in te gaan wonen. Met deze maatregel wil de Nationale Bank het aantal risicovolle leningen terugdringen en oververhitting op de vastgoedmarkt vermijden. Volgens allerlei studies is die markt de laatste jaren immers kwetsbaarder geworden.

Het gevolg hiervan is dat de kredietinstellingen meer leningaanvragen zullen weigeren wegens onvoldoende draagkracht. Maar als je van een eigen stekje droomt, hoef je nog niet te panikeren. De NBB is formeel: het is absoluut niet de bedoeling om de weg naar krediet te versperren voor wie er minder warmpjes inzit. Juist daarom zijn er ook enkele uitzonderingen ingevoerd.

Een zekere manoeuvreerruimte

Ben je van plan om een huis of appartement te kopen, maar heb je zelf nauwelijks voldoende spaargeld achter de hand om de notariskosten en registratierechten te betalen? Ook dan moet je de hoop niet opgeven. Banken en verzekeringsinstellingen mogen tot op zekere hoogte zelf beslissen welk risico ze aanvaardbaar vinden voor hun hypothecaire leningen.

Zo mag elk jaar tot 20% van de kandidaat-kopers een woonkrediet krijgen voor meer dan 90% van de waarde. Gaat het om je eerste vastgoedaankoop? Zoveel te beter, want dan is de manoeuvreerruimte nog groter. In de categorie van eerste kopers mag zelfs 35% van de kredieten (in plaats van 20%) hoger liggen dan de 90%-regel en bij 5% mag er zelfs meer geleend worden dan de waarde van het vastgoed. Slechts als de bank deze drempels overschrijdt, moet ze dit verantwoorden bij de NBB.

Met andere woorden: laat je door de nieuwe regels op het hypothecair krediet niet afremmen! Kom je plannen zeker eens voorleggen. Ook in 2020 blijft de interest laag, dus daar kun je maar beter van profiteren.

Hoe kunnen we u helpen?