Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verhoging van de rentevoeten in de Verenigde Staten: welke gevolgen?

De Fed staat op het punt om voor de eerste keer sinds 2008 haar rentevoeten te verhogen. Het bewijs dat de Amerikaanse economie de crisis heeft overleefd. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn? Yves Kazadi, Investment Analyst van Beobank, geeft uitleg.

 
Zal de Amerikaanse centrale bank haar rentevoeten verhogen?

Yves Kazadi: “Het lijkt erop dat de beslissing genomen is. Janet Yellen, de voorzitster van de Fed, de Federal Reserve, heeft het meermaals aangekondigd. De grote vraag is wanneer deze verhoging zich zal voordoen. Eerst was gedacht in september. Nu denken velen in december. Het laatste standpunt van Janet Yellen was helemaal niet duidelijk. Vermoedelijk zal de stijging van de rentevoeten niet aanzienlijk zijn. De Fed wil de nationale economie niet verstikken. De verhoging zou dus miniem moeten zijn, maar ze zal desalniettemin voldoende groot zijn om beleggers aan te trekken.”

Waarom zouden de Verenigde Staten wachten met de verhoging van de rentevoeten?

Yves Kazadi: “De Amerikanen bewijzen dat hun economie de crisis heeft kunnen overleven. De cijfers van de banencreatie en de lonen zijn lang zo slecht nog niet in vergelijking met deze van de rest van de wereld. Meerdere punten blijven echter problematisch. Zo blijven de petroleum- en energieprijzen in het algemeen dalen. De opheffing van de sancties ten overstaan van Iran, en dus de mogelijkheid voor dit land om terug te keren op de internationale markt, zou ertoe moeten bijdragen dat de prijzen onder druk worden gehouden. Dit fenomeen heeft aanzienlijke gevolgen voor de Amerikaanse energiesector. Bepaalde bedrijven worden zo regelrecht getroffen en het aantal faillissementen binnen deze sector kan toenemen. Hier komen dan nog twijfels over de inflatie bij: zullen de verwachte cijfers behaald worden? Een inflatie die zou dalen en rentes die tegelijkertijd zouden stijgen, vormen geen ideale situatie. Vandaar het dilemma van de Fed. De Amerikaanse centrale bank kan dus geneigd zijn om te wachten totdat ze alle cijfers heeft om er zeker van te zijn dat ze het goede beleid voert. De verwachte verhoging zou zich dus kunnen voordoen in december.”

 
Opkomende economieën worden het slachtoffer

 

Welke impact zal deze verhoging van de rentevoeten hebben op de wereldeconomie?

Yves Kazadi: “De opkomende economieën zullen het meest getroffen worden. Sommigen zullen de weg van de devaluatie van hun munt kiezen om hun industrie te beschermen. Deze devaluatie zal gevolgen hebben voor hun binnenlandse inflatie. Anderen zullen erin slagen om de schok van de verhoging van de Amerikaanse rentevoeten te verwerken door te steunen op de goede gezondheid van hun economie. Nog anderen zullen een flexibele wisselkoers aannemen, maar zullen de schade beperken dankzij hun economie en binnenlandse activiteit. Men kan de Turkse lira en de Indonesische roepia rekenen tot de munteenheden die het sterkst zouden reageren.”

De situatie bij de opkomende landen zal dus verschillend zijn?

Yves Kazadi: “Ja. Zo is India een bijzonder geval. Omwille van haar nog sterk gesloten economie en de stabiliteit van haar munteenheid zou ze de schok van de rentevoeten moeten kunnen absorberen zonder al te veel moeilijkheden. Korea zou de waarde van haar munteenheid zien stijgen. Voor de Koreanen staat de verhoging van de rentevoeten immers gelijk aan prestaties in de Verenigde Staten en dus een verhoging van de export hiernaartoe. Het zijn dus duidelijk de economische bondgenoten van de Verenigde Staten, de landen die veel naar daar exporteren, die de meest bevoorrechte landen zullen zijn. Rest nog enkel China. Dit land heeft in augustus meerdere devaluaties gekend. Hier is de economie duidelijk een politiek slagveld. De Chinese economie vertraagt en door de munt te verlagen hoopt men de export te stimuleren. Tegelijkertijd kan men zich afvragen of China niet geanticipeerd heeft op de verhoging van de Amerikaanse rentevoet. Ze zou dus een voorsprong genomen hebben door over te gaan tot deze devaluatie.”

Hoe moet men zich positioneren ten opzichte van obligaties?

Yves Kazadi: “Talrijke beleggers hebben bijvoorbeeld Italiaanse of Spaanse obligaties gekocht die 7% opbrachten in 2013. Vandaag is de rentevoet gedaald naar 2 of 3%. Deze beleggers gaan hun rendement dus elders zoeken. Dit gezegd zijnde: verschillende financiële producten worden geïndexeerd op de rentevoet. In onze productselectie besteden we aandacht aan fondsbeheerders die hybride financiële producten opnemen effecten die zowel elementen van schulden als aandelen bevatten. Want deze producten zullen kunnen profiteren van de stijging van de rentevoeten.”

 
De sectoren die in het oog gehouden moeten worden

 

Hoe gaan jullie de komende maanden aanpakken?

Yves Kazadi: “Onze analisten zullen zich hoofdzakelijk concentreren op de sectoren die zouden moeten profiteren van het herstel van de Amerikaanse economie. In de eerste plaats kan men een opleving van de binnenlandse consumptie in de VS verwachten. . Het verschil tussen de consumptie en de reële lonen zou de economische groei moeten bevorderen. We zullen ons bijgevolg concentreren op de bouwsector. De goede macro-economische cijfers zouden de verkoop van onroerend goed en de afleveringen van nieuwe bouwvergunningen moeten bevorderen. In het algemeen is de verhoging van de rentevoeten gunstig voor deze sector, alsook voor de verhoging van de lonen en de daling van de werkloosheid. Vervolgens zullen bepaalde aandelen profiteren van de verhoging van de kosten voor kredieten. Dit is het geval voor de banken die hun marges zullen kunnen verbeteren dankzij deze verhoging. De levensverzekeringsmaatschappijen zouden er ook van moeten kunnen genieten. Bepaalde industrieën die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de verhoging van de rentevoeten zullen ten slotte evenwel van de situatie profiteren. De automobielsector bijvoorbeeld zal profijt halen uit de verhoging van de consumptie. Bovendien zijn er talrijke innovaties binnen deze sector in opmars. De wagens met netwerkconnectie bijvoorbeeld die een impuls geven aan technologiebedrijvenTen slotte is er de SaaS-sector (software as a service): de bedrijven kopen geen software meer, maar verhuren ze van op afstand in de “cloud data”. Een minder dure formule voor hen, temeer omdat ze hun liquide middelen niet moeten vastzetten om deze software aan te schaffen. Al deze technologieën zullen beleggers blijven aantrekken.”

 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Hoe kunnen we u helpen?