Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat brengt de beurs in 2016?

Wat brengt de beurs in 2016?

In het begin van het jaar zal de leesbaarheid van de markt wellicht hoog zijn. Vanwege drie redenen: het voortzetten van de kwantitatieve versoepeling, de renteverhoging door de Fed en het 13e vijfjarenplan in China. De tweede helft daarentegen dient zich een stuk moeilijker aan, met het referendum over een Engelse “Brexit”, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de regionale verkiezingen in Duitsland.

 

De wereld rond

Verenigde Staten. Nog meer rentestijgingen zijn mogelijk. De technologie- en chipaandelen blijven allicht de wind in de zeilen hebben. Ook alles wat met persoonlijke consumptiegoederen heeft te maken, moet goed gevolgd worden. De loonsverhogingen zullen ongetwijfeld de consumptie en de kredieten aanwakkeren. Dat is ook goed nieuws voor de financiële sector.

China. China is niet langer de enige groeimotor van de wereldeconomie. De groei (bijna 6%) moet ondersteund worden door een budgettair beleid, met een mogelijke rentedaling of zelfs een devaluatie. Twee elementen moeten de Chinese aanwas mee ondersteunen: een echt plan voor grootschalige infrastructuurontwikkeling en nieuwe wetten rond de herkapitalisatie van de banken. Alles wijst er ook op dat het 13e vijfjarenplan zal focussen op de middenklasse, om bij hen de consumptie aan te wakkeren.

Europa. Hier is uiteraard vooral de kwantitatieve versoepeling een sleutelelement. De consumptie trekt weer aan dankzij het vertrouwen bij de gezinnen. We zullen de sectoren die daar belang bij hebben nauwkeurig in de gaten houden. Dat geldt ook voor Italië en Spanje, die het meeste baat hebben bij de kwantitatieve versoepeling.

Groeilanden. Zij zullen de gevolgen van de Amerikaanse rentestijging voelen: een negatieve impact op de investeringen. In deze landen dragen aandelen gelieerd aan technologie en consumptie onze voorkeur weg.

 

De belangrijkste thema’s 

Obligaties. We zouden ons richten op effecten met onderpand van activa (hypothecaire vorderingen), inflatiegelinkte obligaties die profiteren van de rentestijgingen, Europese financiële obligaties, overheidsobligaties van groeilanden (vanwege het dubbele effect van de rentedalingen in deze landen en een nieuw evenwicht tussen de valuta). Ook flexibele obligatiefondsen blijven een belangrijke plaats innemen in het productengamma van Beobank.

Aandelen. We richten ons vooral op technologie, Europese telecom (al jaren ondergewaardeerd), Amerikaanse en Europese financiële waarden en discretionaire consumptiegoederen (luxemerken, auto’s en retail).

Gemengde fondsen. Gezien de macro-economische context moeten deze hun populariteit kunnen handhaven. Zij verdienen een plaatsje in zowel defensieve als meer dynamische portefeuilles.

 

Zoals steeds is de beste oplossing om uw Beobank-adviseur te contacteren. Hij kan met u de ideale portefeuille samenstellen, gericht op uw objectieven, uw beleggingshorizon en uw risico-appetijt.

 

Beobank NV|SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd op de macroanalyse van “La Française GAM”, een vermogensbeheerder die deel uitmaakt van de groep CMNE. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. Het is mogelijk dat informatie onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een vraag om welke effecten dan ook te kopen of te verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet opportuun karakter van een bepaalde belegging. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten, prijzen kunnen stijgen of dalen. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis.

 

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

 

Hoe kunnen we u helpen?