Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat is het verschil tussen een optie, een forward en een future?

Deze drie soorten derivaten werken anders...

Beginnende beleggers concentreren zich meestal op kopen en verkopen in ‘real time’. Ze kopen of verkopen aandelen, obligaties, valuta, … tegen de prijs van de dag of een vooropgestelde prijs (limit order). Professionele beleggers gebruiken daarentegen complexe mechanieken zoals opties, forwards en futures om in te spelen op wat zij verwachten dat de beurzen in de toekomst zullen doen. Lees hier wat de verschillen zijn tussen opties, forwards en futures en welke plichten eraan gekoppeld zijn.
 

Wat is een future?

Opties, forwards en futures zijn allemaal soorten derivaten. Een future is een verbintenis tussen twee partijen om een bepaald effect op een bepaald moment te verhandelen tegen een bepaalde prijs. Het gaat daarbij om een standaardovereenkomst. Bij een future zijn beide partijen verplicht om de handeling uit te voeren zoals die omschreven werd in de standaardovereenkomst.

Wat is een forward? 

Bij een forward komt er geen premie aan te pas en beide partijen zijn verplicht tot kopen of verkopen, maar in tegenstelling tot futures betreffen forwards geen standaardovereenkomst. Het gaat om een (meestal rechtstreekse) overeenkomst in de privésfeer die wordt opgesteld volgens de specifieke voorwaarden van beide partijen. Futures komen met enkele garanties, maar forwards niet. Daarom is de kans dat één van beide partijen haar verplichtingen niet nakomt, het grootst bij forwards.

Wat is een optie?

Met een optie krijg je in ruil voor een premie het recht of de plicht om een bepaald effect op een bepaald moment te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. Of je moet of mag kopen of verkopen, en of je een premie krijgt of moet betalen, hangt af van de soort optie die in het spel is:

  • Short put: je moet kopen en krijgt een premie.
  • Long put: je mag verkopen en betaalt een premie.
  • Short call: je moet verkopen en krijgt een premie.
  • Long call: je mag kopen en betaalt een premie.

Het verschil tussen opties en futures/forwards is dat er bij forwards en futures geen premie komt kijken en dat beide partijen, in plaats van slechts één partij, tot de handeling verplicht zijn.

Niet voor startende beleggers!

Opties, forwards, en futures zijn tools die professionele beleggers (vooral) gebruiken om risico’s te ‘hedgen’ door een toekomstige prijs vast te leggen. Voor beginnende beleggers is het niet aangeraden om zich met deze veelal complexe tools bezig te houden. Wil je graag starten met beleggen? Hou dan zeker onze beleggingstips goed in de gaten en contacteer ons gerust met al je vragen.

Hoe kunnen we u helpen?