Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat zijn de gevolgen van een Brexit of Brexin voor de markt?

Wat zijn de gevolgen van een Brexit of Brexin voor de markt?

Brexit: starting countdown

In de huidige omstandigheden is de uitkomst van het referendum dat op 23 juni in het Verenigd Koninkrijk wordt georganiseerd quasi onmogelijk te voorspellen. Blijft het land lid van de Europese Unie? Brexit (de EU verlaten) of Brexin (lid blijven): that’s the question voor de nog zowat 15 tot 20% onbesliste kiezers.

Wie in Groot-Brittannië op zoek gaat naar zekerheid, vindt die in de economische indexen: de FTSE 100 (of de 100 noteringen die de hoogste Britse kapitalisaties op de Londense aandelenbeurs opleveren, berekend door de Financial Times) is een van de enige Europese beursindexen die sinds begin dit jaar (year to date) positieve resultaten liet optekenen.

Als in die context de ‘ja’ aan Europa het haalt, biedt de Britse markt een aantal opportuniteiten, zeker voor investeerders met portefeuilles waar die aandelen in ondervertegenwoordigd zijn. Bovendien bestaat de FTSE 100 index voor 40% uit defensieve aandelen met een hoger rendement (buiten de grondstoffensector om). Die beide kenmerken worden erg gewaardeerd door wie de huidige zwakke marktprestaties op drie vlakken (groei, rentevoet en bètacoëfficiënt, die weergeeft in welke mate waardepapieren gevoelig zijn voor schommelingen op de markt) wil overstijgen.

Gaat de overwinning daarentegen naar de voorstanders van een Brexit, dan zullen zowel de Europese markt als de munten wellicht aan standvastigheid inboeten. We blijven dan ook pleiten voor minder aan marktschommelingen onderhevige waardepapieren in portefeuilles, en voor strategieën die op multi asset diversificatie aansturen.

Dollar: de dynamiek van de munt is over de hele wereld voelbaar

Terwijl iedereen hoopte op een pariteit tussen euro en dollar, werd een ander scenario werkelijkheid: de Amerikaanse munt verloor terrein ten opzichte van de Europese eenheidsmunt. Drie factoren verklaren de zwakke dollar.

 


  • In de eerste plaats moeten we de voorzitster van de Amerikaanse Centrale Reserve (Federal Reserve of Fed), Janet Yellen, een gebrek aan proactiviteit toeschrijven. Terwijl de markten uitkeken naar een verhoging van de rentevoeten door de Fed – met een opwaardering van de munt tot gevolg – gebeurde er helemaal niets. Als voorstandster van de ‘zachte aanpak’, pleitte Janet Yellen voor het handhaven van de lage rentevoeten om de economie extra zuurstof te geven. Daaruit trokken de markten hun conclusie: ze richtten zich op andere, meer aantrekkelijke munten.


  •  

 

 


  • De tweede factor die een rol speelt, vinden we terug in Azië, en met name in China. De onverwachte devaluatie van de yuan (CNY) – waartoe de Chinese centrale bank in 2015 besloot – deed heel wat Aziatische munten de hoogte inschieten.
    De Chinese devaluatie had destijds negatieve gevolgen voor heel Azië en zette sommige centrale banken in de regio ertoe aan hun monetair en budgettair beleid bij te sturen. De stabilisatie van de CNY die daarop volgde, leidde tot een herwaardering van groeimunten en trok investeerders aan, ten koste van de US dollar.


  •  

 

 


  • Een derde verklaring voor de zwakke Amerikaanse munt schuilt in de hogere prijzen voor grondstoffen en in de opwaardering van de munten die daarvoor erg gevoelig zijn. Die stijging – gekoppeld aan de kernboodschap van de Fed dat de huidige waarde van de dollar haar beleid niet verstoorde – gaf de groeilanden die grondstoffen uitvoeren of die een sterke kredietstijging in dollars doormaakten de kans een zeker evenwicht te herwinnen.


  •  


In die context is het belangrijk te onderstrepen dat de zwakke Amerikaanse export niet zozeer het gevolg is van de valorisatie van de dollar, maar wél van de wereldwijde economische groeivertraging. In tegenstelling tot wat het geval is in andere economieën (China, Duitsland, Japan en Korea), heeft een sterke dollar minder impact op de binnenlandse consumptie in de Verenigde Staten. Bij een sterke dollar kan de Amerikaanse economie genieten van lagere prijzen voor ingevoerde goederen, wat de koopkracht van de gezinnen ten goede komt.

Goud opnieuw in de portefeuilles opnemen?

In het kader van de mogelijke gevolgen van een Brexit en de mate waarin de dollar op de markten doorweegt, hoeft de stijging van de goudprijs in de afgelopen weken niemand te verwonderen.

Aan de vooravond van een Brexit kan het interessant zijn stil te staan bij het gedrag van de Fed en een stijging (of niet) van de rentevoeten. Het lijdt geen twijfel dat de Fed de economische prestaties in de verschillende regio’s ter wereld zal evalueren. Een Brexit zal hoe dan ook een periode van onzekerheid op de markten veroorzaken. We kunnen investeerders dan ook maar beter aanraden hun toevlucht te zoeken tot vaste waarden (de ‘safe havens’). Als het ‘ja’- en het ‘nee’-kamp in het referendum van juni dicht bij elkaar liggen, zal een Brexit de markten a fortiori wispelturiger maken. Daardoor zullen de dollar en het goud in waarde toenemen, tenzij de Fed een mogelijke stijging van de rentevoeten tot in het najaar zou kunnen uitstellen.

 

 

We herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s, met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

 

Hoe kunnen we u helpen?