Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Welke maatregelen neemt Mario Draghi door de negatieve inflatie?

EU building
Maatregelen om het inflatieniveau te verhogen

Een inflatieniveau van 2%, of net onder 2%, blijft het objectief van de centrale bank. Vandaag zijn we ver verwijderd van deze doelstelling. Bovendien werden de inflatieverwachtingen tijdens de vorige twaalf maanden meerdere malen naar beneden herzien.

Om de economische groei te stimuleren en het inflatieniveau te verhogen, werden de volgende maatregelen getroffen:

 • Verlaging van de rentevoeten
  - Depositorente daalt met 10 basispunten van -0.3% naar -0.4% (zoals verwacht)
  - Herfinancieringsrente daalt van 0.05% naar 0.00% (positieve verrassing)

 • Uitbreiding van het Quantitative Easing-programma
  - Stijging van 60 miljard € naar 80 miljard € per maand (meer dan de gemiddelde verwachting van 75 miljard €)
  - Uitbreiding van de lijst van instrumenten die in aanmerking komen voor het programma: met name niet-bancaire bedrijfsobligaties

 • TLTRO II (Targeted Long Term Refinancing Operation)
  - De doelstelling van de TLTRO is het stimuleren van kredieten aan KMO’s en aan consumenten.
  - Er zijn 4 TLTRO’s voorzien voor een duur van 4 jaar, waardoor banken toegang krijgen tot liquiditeiten. De enige voorwaarde is dat deze gebruikt worden om de reële economie te ondersteunen.
  - De eerste TLTRO was een succes: stimulering van krediettoekenning en opkrikken van de inflatie.


Mario Draghi heeft ook vermeld dat de rentevoeten nog lang op het huidige niveau zullen blijven, of eventueel verder kunnen zakken.

 

Verwachtingen van de Europese Centrale Bank

Daarnaast deelde de ECB volgende verwachtingen:

 • Groei:
  - Groei BBP eurozone in 2016 werd herzien van 1.7% naar 1.4%
  - Groei BBP eurozone in 2017 werd herzien van 1.9% van 1.7%
  - Groei BBP eurozone in 2018 wordt geschat op 1.8%

 • Inflatie:
  - Inflatievoorspelling 2016 herzien van 1% naar 0,01%
  - Inflatievoorspelling 2017: 1.3%
  - Inflatievoorspelling 2018: 1.6%

 • Impact van negatieve rentevoeten op de banken:
  - De negatieve rentevoeten hebben geleid tot een beter financieel klimaat voor de economie.
  - De mogelijkheden met negatieve rentevoeten zijn echter beperkt. Momenteel hebben deze nog geen negatieve impact op de gemiddelde rentabiliteit van de banken, wat uiteraard niet betekent dat er geen banken zijn die een negatief effect ondervinden. Maar op termijn zouden de banken hier geraakt door kunnen worden.
  - De verwachtingen over een getrapte depositorente, die de negatieve effecten op de banken zou verminderen, werden niet ingelost.

 • Draghi anticipeert niet op verdere renteverlagingen op basis van de huidige situatie:
  - De aankondiging van meer QE heeft de wisselkoers van de euro slechts kortstondig naar beneden geduwd.


 

Conclusie:

 1. Het pakket dat Draghi voorstelde om de deflatie te bestrijden is vrij ambitieus en beantwoordde aan de verwachtingen van investeerders. De Eurstoxx50 bereikte +3.5% na de aankondiging van het pakket door de ECB. Jammer genoeg ging een groot deel van deze stijging op het einde van de dag alweer in rook op. Dit was in de eerste plaats een reactie op Draghi’s verklaring dat verdere rentedalingen onwaarschijnlijk zijn. Dit zorgde niet enkel voor een neerwaartse correctie op de beurzen, maar deed ook de euro appreciëren tegenover de dollar.

 2. Het is zeer waarschijnlijk dat andere centrale banken ook nieuwe maatregelen zullen aankondigen. Maar Mario Draghi lijkt aan te geven niet tot verdere rentedalingen over te willen gaan.

 3. Het negatieve sentiment werd nog versterkt door schommelende olieprijzen die werden veroorzaakt door het afspringen van een belangrijke vergadering tussen Saoedi-Arabië, Rusland, Venezuela en Qatar. De doelstelling van deze meeting was om de olieprijzen de stabiliseren door de productiehoeveelheden te bevriezen. Investeerders wachtten met veel belangstelling op de uitkomst van deze vergadering.

 4. Wat obligaties betreft was een groot deel van de verwachtingen al in het renteniveau verwerkt. Toch zijn de “core 10”-rentes lichtjes gezakt na de aankondiging. De rentes van perifere landen profiteerden iets meer van het nieuws over het nieuwe pakket.


Deze lage rentevoeten en de overvloed aan liquiditeit op de markt stimuleren de economische activiteit. Dit bevestigt de positieve visie van La Française op Europese aandelen.

Dit betekent echter niet dat 2016 vanaf nu een jaar zonder volatiliteit zal worden. Deze maatregelen worden genomen binnen een context van een vertraagde globale groei. Daardoor is het belangrijk niet te euforisch te zijn, omdat de risicoaversie waarschijnlijk sterk zal blijven.

 


Beobank NV|SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd op de macroanalyse van “La Française GAM”, een vermogensbeheerder die deel uitmaakt van de groep CMNE. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. Het is mogelijk dat informatie onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een vraag om welke effecten dan ook te kopen of te verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet opportuun karakter van een bepaalde belegging. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten, prijzen kunnen stijgen of dalen. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis.


Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

Hoe kunnen we u helpen?