Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Structured Note in vele vormen en maten

Welke soorten Structured Notes bestaan er? Lees hier meer over investeren in een Structured Note.

Met een Structured Note investeer je in een belegging die meestal bestaat uit een nulcoupon obligatie (een obligatie zonder intrest) en een optie (afgeleid product) die je mogelijk wat extra rendement oplevert. Het is een complex financieel product, in vele vormen en maten. We overlopen een aantal mogelijkheden. Let op: een Stuctured Note is enkel geschikt voor de ervaren belegger.

Wat is een Structured Note?

Een Structured Note is een obligatie die geen vaste rentevoet heeft, maar afhangt van de waarde van het onderliggend actief, zoals een aandeel, rentevoet of index. De Note bestaat dus uit twee componenten: 


1.    het schuldbewijs van de financiële instelling die de Structured Note uitgeeft. Die component zorgt ervoor dat je op de vervaldag uw kapitaal deels of volledig kan recupereren (afhankelijk van de mate van bescherming), tenzij bij faillissement. 


2.    het afgeleid product dat zorgt voor de tussentijdse intrestbetalingen of coupons, afhankelijk van de prijsevolutie van het onderliggende instrument.  
Meer over de werking en risico’s van een Structured Note lees je in onze blog ‘gestructureerde obligaties’.

Types Structured Notes 

Het principe van een Structured Note is steeds: hoe hoger de koers van de onderliggende belegging, hoe groter de coupon op je obligatie. De uitgever van de Structured Note beschikt over een brede waaier aan mogelijkheden om zo’n Note samen te stellen naargelang de wensen en het risicoprofiel van de belegger. Een overzicht van de meest voorkomende types Structured Notes:

  • Equity-linked: het rendement hangt af van de prestatie van een aandeel, een aandelenmandje, een index of een mandje van aandelenindexen. 
  • Interest-rate linked: het rendement hangt af van de evolutie van een variabele rentevoet, bijvoorbeeld de EURIBOR of LIBOR.
  • Credit-linked: het rendement hangt af van een ‘kredietgebeurtenis’, bijvoorbeeld een kredietnemer die niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of een plotse duik in de waarde van een onderpand als gevolg van een vastgoedcrisis.
  • Currency-linked: het rendement hangt af van de evolutie van de wisselkoers tussen twee munten.
  • Commodity-linked: het rendement hangt af van de prijsevolutie van één of meerdere grondstoffen, zoals de olie- of goudprijs.

Rainbow Note en Lookback

Het rendement kan ook afhangen van meer dan één financieel instrument.
Bij een Rainbow Note is het rendement afhankelijk van meer dan één onderliggende belegging. Vaak zijn die activa onderling weinig gecorreleerd. De prijsevoluties van de activa vertonen dan weinig samenhang, zoals de Amerikaanse aandelenindex S&P500 en de goudprijs. Eigenlijk gaat het hier om een diversificatietechniek.
Bij een Lookback Product is het rendement afhankelijk van het gemiddelde van alle waarden die over een bepaalde periode gemeten worden, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal. Met deze techniek spreidt je je risico doorheen de tijd: in plaats van één evaluatiemoment (op het einde van de looptijd) neem je verschillende evaluatiemomenten in rekening. 

Callable Note

Structured Notes zijn vaak ‘callable’ door de uitgevende financiële instelling. Die heeft dan het recht om de obligatie vóór de vervaldag terug te betalen. Dat gebeurt doorgaans wanneer de intrestbetalingen voor de instelling te hoog dreigen te worden. Dit kenmerk houdt een risico in voor de belegger, want de beslissing ligt bij de uitgever. 
 

Hoe kunnen we u helpen?