Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe gewone of instantoverschrijvingen uitvoeren?

Via de Beobank Mobile-app

  1. Log in op uw app en klik op het tabblad 'Betalen'.

  2. Kies de te debiteren rekening.

  3. Kies de rekening die u wilt crediteren of maak een nieuwe begunstigde aan.

  4. Vermeld het bedrag van uw overschrijving (controleer de daglimieten voor overschrijvingen via uw app). Bij deze stap kunt u de ’instant overschrijving‘ toggle aanvinken.

  5. Vul een vrije of gestructureerde mededeling in en valideer uw overschrijving.

 

 

 

 

Via Beobank Online

  1.  Log in en klik op het tabblad 'Transacties'. Klik vervolgens op ‘Overschrijving’.

  2.  Kies ‘Overschrijving – naar een andere rekening in België of in Europa’.

  3.  Kies de te debiteren rekening en de te crediteren rekening of maak een nieuwe begunstigde aan.

  4. Vermeld het bedrag van uw overschrijving en de eventuele mededeling. Bij deze stap kunt u de ’instant overschrijving‘ toggle aanvinken.

  5. Klik op 'Bevestigen'.

 

 

In beide gevallen, via Beobank Online of Beobank Mobile, zal de begunstigde het bedrag ontvangen binnen 2 à 3 werkdagen, zowel voor nationale als Europese overschrijvingen.

Als u de optie ‘instant overschrijving‘ hebt gekozen, zal de begunstigde het geld direct ontvangen als zijn bank dit type overschrijving toestaat en onder voorbehoud van aanvaarding door Beobank1.

1 De Bank behoudt zich het recht voor om opdrachten of instructies niet uit te voeren die onvolledig of onnauwkeurig zijn, waarvan de authenticiteit haar twijfelachtig lijkt (bv. omdat de Bank over redelijke aanwijzingen beschikt dat een verrichting frauduleus zou kunnen zijn) of die haar ongepast lijken met het oog op de geldende regelgeving of haar interne procedures. In dit geval zal zij de Klant op de wijze die zij het meest gepast acht in kennis stellen van haar weigering evenals, indien mogelijk en indien de wet dit toelaat, van de redenen van haar weigering en van de wijze waarop de Klant zijn opdracht kan corrigeren. De Bank is slechts gehouden tot een snelle analyse om overduidelijke fouten en hiaten op te sporen. De Klant is aansprakelijk voor elke interpretatiefout vanwege de Bank, en voor Beobank NV/SA Algemeen Reglement der Verrichtingen (11 september 2021) 17 elke vertraging die zou voortvloeien uit de onvolledigheid of onduidelijkheid van zijn opdrachten of instructies. Indien zij dit nodig acht, kan de Bank een telefonische bevestiging vragen vooraleer zij tot de uitvoering van de ontvangen opdracht overgaat. Indien de Klant niet kan worden bereikt op het door hem opgegeven nummer, hoeft de Bank de opdracht niet uit te voeren, maar behoudt zij het recht om dit toch te doen.

Related FAQs