Jongerenspaarrekening van Beobank

  • Ideaal voor het zakgeld dat je niet onmiddellijk nodig hebt

  • Brengt interest op

  • Je geld blijft beschikbaar (1)

Maak een afspraak
spaarreflex

Spaarreflex

Een belangrijk aspect van het leren omgaan met geld is het aanleren van een spaarreflex. Je kan het zakgeld dat je niet onmiddellijk nodig hebt in een spaarvarken bewaren, maar het is natuurlijk veel beter als het op een rekening gezet wordt. Zo kan het niet alleen gemakkelijker beheerd worden, maar brengt het ook nog eens interest op.

getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening

Deze gereglementeerde spaarrekening biedt je voor een saldo tot 150.000 euro: 0,10% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie op jaarbasis.

De getrouwheidspremie is gegarandeerd voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven.

Tarief van toepassing op 20/12/2016.

Productinfo en risico’s

Rekeningtype

Gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product is bestemd voor klanten die op elk moment over hun kapitaal willen kunnen beschikken. Dit product heeft een onbepaalde looptijd.en vereist geen minimuminlage.

Rekening voorbehouden voor jongeren tot en met 26 jaar.

Risico’s

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000€ dat valt onder de depositobescherming.

Basisrentevoet

0,10% op jaarbasis op het totaal saldo vanaf de eerste kalenderdag volgend op de dag van storting, indien de rekening een saldo heeft van maximum 150.000 euro. De basisrentevoet bedraagt 0,01% op jaarbasis indien de rekening een saldo heeft van meer dan 150.000 euro. De basisrente is niet gegarandeerd en kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrente geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen.

Getrouwheidspremie

0,10% op jaarbasis gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden ononderbroken en opeenvolgend op de rekening blijven, indien de rekening een saldo heeft van maximum 150.000 euro. De getrouwheidspremie bedraagt 0,10% op jaarbasis indien de rekening een saldo heeft van meer dan 150.000 euro. De getrouwheidspremie kan op elk moment gewijzigd worden. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet).

De basisrentevoet en getrouwheidspremie kunnen op elk moment gewijzigd worden, en wijzigingen worden medegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels.

Uitbetaling van de verworven interesten

De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening. De basisintrest en de getrouwheidspremie worden apart op de rekening geboekt.

Fiscaliteit

Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% op een eerste intrestschijf, die elk jaar geïndexeerd wordt (980 euro in 2019). Dubbele vrijstelling voor gehuwde personen of wettelijk samenwonenden. Aangezien de ouders het genotsrecht hebben op de inkomsten van hun minderjarige kinderen, moeten de intresten die de kinderen ontvangen bij de door de ouders ontvangen intresten worden geteld.

Jaarlijkse aanrekening

Geen tot en met de leeftijd van 26 jaar.

Essentiële spaardersinformatie

Alvorens een spaarrekening te openen, gelieve het document 'Essentiële spaardersinformatie voor de Jongerenspaarrekening' te lezen. Het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ is eveneens gratis verkrijgbaar in alle Beobank agentschappen.

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 

1 Voor rekeningen geopend op naam van minderjarige kinderen, kunnen enkel de ouders en/of de wettelijke vertegenwoordiger toegang hebben tot de rekeningen.