Step Up spaarrekening van Beobank

  • U spaart automatisch via doorlopende opdracht

  • U geniet van een aantrekkelijke getrouwheidspremie.

  • Uw geld blijft beschikbaar

Maak een afspraak
stepup

Stap voor stap

Met deze gereglementeerde spaarrekening bouwt u stap voor stap een kapitaal op. Dat is de ideale oplossing om regelmatig te sparen.

Op de spaarrekening mogen alleen bedragen gestort worden via een doorlopende maandelijkse spaaropdracht vanaf een zichtrekening bij Beobank of bij een andere bank. Het totale maandelijkse spaarbedrag mag niet meer dan 750 euro bedragen. 

stepup

Een aantrekkelijke getrouwheidspremie

Deze gereglementeerde spaarrekening biedt u een aantrekkelijke getrouwheidspremie van 0,35% op jaarbasis, die gegarandeerd is voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven. De basisrentevoet bedraagt 0,01% op jaarbasis.

Tarief van toepassing op 03/09/2019.

Productinfo en risico’s

Rekeningtype

Gereglementeerde spaarrekening gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product is bestemd voor klanten die op elk moment over hun kapitaal willen kunnen beschikken. Dit product heeft een onbepaalde looptijd en vereist geen minimuminlage.

Op de spaarrekening mogen alleen bedragen gestort worden via een doorlopende maandelijkse spaaropdracht vanaf een zichtrekening bij Beobank of bij een andere bank. Het totale maandelijkse spaarbedrag mag niet meer dan 750 euro bedragen.

Rekening voorbehouden voor natuurlijke personen en niet bestemd voor professionele doeleinden.

Risico’s

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000€ dat valt onder de depositobescherming.

Basisrentevoet

0,01% op jaarbasis op het totale saldo vanaf de eerste kalenderdag volgend op de dag van storting. De basisrente is niet gegarandeerd en kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrente geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen.

Getrouwheidspremie

0,35% op jaarbasis gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden ononderbroken en opeenvolgend op de rekening blijven. De getrouwheidspremie kan op elk moment gewijzigd worden. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet). 
De basisrentevoet en getrouwheidspremie kunnen op elk moment gewijzigd worden, en wijzigingen worden medegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels.

Uitbetaling van de verworven interesten

De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening. De basisintrest en de getrouwheidspremie worden apart op de rekening geboekt.

Fiscaliteit

Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% op een eerste intrestschijf, die elk jaar geïndexeerd wordt (980 euro in 2019). Dubbele vrijstelling voor gehuwde personen of wettelijk samenwonenden.

Jaarlijkse aanrekening

Geen, indien het gemiddelde jaarlijkse saldo groter dan of gelijk is aan 500 euro, of indien de totale relatie minstens 10.000 euro bedraagt bij Beobank, of voor openingen van minder dan 3 maand oud, of nog, indien het saldo op de spaarrekening boven 1.239,47 ligt op 31/12 van het voorbije jaar. Zoniet bedraagt de aanrekening 15 euro.

Essentiële spaardersinformatie

Alvorens een spaarrekening te openen, gelieve het document 'Essentiële spaardersinformatie voor de Step Up Spaarrekening' te lezen. Het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ is ook gratis verkrijgbaar in Beobank agentschappen.

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of