Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

scooterverzekering

Uw bromfiets verzekeren

 • Mini Omnium onderschrijven mogelijk

 • Bijstandswaarborg bij ongevallen

 • Optie "Bescherming van de bestuurder" 

   

Beobank Bromfietsverzekering van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

scooter

De Beobank Bromfietsverzekering van Partners Verzekeringen NV

Bescherm uw scooter en bromfiets met de Beobank Bromfietsverzekering van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.


Deze verzekering dekt zelfrijdende voertuigen met 2 of 3/4 wielen van de verzekeringnemer, met een snelheid van maximaal 45 km/u en met een motorvermogen van niet meer dan 50cc / 4000 W: bromfiets, scooter, quad en autonome speed pedelec.

 

Kies tussen 2 verzekeringsformules.

Deze verplichte verzekering dekt materiële schade en lichamelijke schade die u aan derden zou kunnen toebrengen met uw voertuig, tijdens een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent.

Deze verzekering omvat:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: schade aan derden, veroorzaakt door het verzekerd voertuig tot €120.067.665 voor materiële schade en onbeperkt voor lichamelijke schade.
   
 • Bijstand: pechdienst/wegslepen van het voertuig na een verkeersongeval, repatriëring van het voertuig en  de passagiers in geval van immobilisatie in het buitenland.


Optionele waarborgen:

 • Bescherming van de bestuurder: lichamelijke schade van de bestuurder tot €25.000.
 • Rechtsbijstand: tussenkomst ten belope van  €15.000 (of meer, afhankelijk van de gekozen formule) voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een minnelijke schikking of een (buiten) gerechtelijke procedure.

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN:   

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • Schade aan het verzekerde voertuig
 • Schade aan de goederen die door het verzekerd voertuig worden vervoerd
 • Schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn.
 • Schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend.
   

Met betrekking tot de waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 • Opzettelijke schade
 • In het geval van rijden onder invloed, alcoholintoxicatie, of onder invloed van drugs of stoffen die een vergelijkbaar effect hebben
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs
 • In geval van vluchtmisdrijf
 • Schade veroorzaakt door oorlog
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen, tijdens evenementen, races of wedstrijden
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen en explosieven
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het voertuig
 • Schade aan het voertuig ten gevolge van een schadegeval waardoor het voertuig gevaarlijk of ongeschikt is geworden om in het verkeer te komen

DE VOORNAAMSTE BEPERKINGEN:

 • Verval in geval van niet-naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, o.a. voor de waarborgen Materiele schade, Glasbreuk, Diefstal, poging tot diefstal, Brand, Natuurkrachten en Impact met dieren, alsook bij het uitlenen van het stuur
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • In bepaalde gevallen kan de verzekerings-maatschappij een recht van verhaal uitoefenen. Deze verschillende gevallen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het contract

WAT IS NIET VERZEKERD?

 • Andere voertuigen dan bromfietsen, elektrische fietsen of quads <50 cc
 • De niet-gekoppelde aanhangwagen van meer dan 750 kg (maximaal toegestaan ​​gewicht)
 • Vervoer van personen of goederentransport tegen betaling
 • De privé- en professionele inhoud

Deze formule omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, de basisbijstand en de schade aan het voertuig:

 • Diefstal en poging tot diefstal: inclusief de beschadiging van onderdelen tijdens een diefstal of poging tot diefstal
 • Brand: inclusief blikseminslag en ontploffing.
 • Glasbreuk: dekt de vervanging van het glas en de reflectoren van de koplamp en het spiegelglas van de achteruitkijkspiegels. 
 • Natuurkrachten: inclusief storm, hagel, overstroming, lawine.
 • Impact met dieren: als uw motor schade oploopt door een accidenteel contact met een dier of door het krabben en knagen van een dier.

Optionele waarborgen:

 • Bescherming van de bestuurder: lichamelijke schade van de bestuurder tot €25.000.
 • Rechtsbijstand: tussenkomst ten belope van  €15.000 (of meer, afhankelijk van de gekozen formule) voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een minnelijke schikking of een (buiten) gerechtelijke procedure.
 • Uitrusting van de bestuurder.

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN:   

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • Schade aan het verzekerde voertuig
 • Schade aan de goederen die door het verzekerd voertuig worden vervoerd
 • Schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn.
 • Schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend.
   

Met betrekking tot de waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 • Opzettelijke schade
 • In het geval van rijden onder invloed, alcoholintoxicatie, of onder invloed van drugs of stoffen die een vergelijkbaar effect hebben
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs
 • In geval van vluchtmisdrijf
 • Schade veroorzaakt door oorlog
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen, tijdens evenementen, races of wedstrijden
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen en explosieven
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het voertuig
 • Schade aan het voertuig ten gevolge van een schadegeval waardoor het voertuig gevaarlijk of ongeschikt is geworden om in het verkeer te komen

BELANGRIJKSTE BEPERKINGEN:

 • Verval in geval van niet-naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, o.a. voor de waarborgen Glasbreuk, Diefstal, poging tot diefstal, Brand, Natuurkrachten en Impact met dieren
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • In bepaalde gevallen kan de verzekeringsmaatschappij een recht van verhaal uitoefenen. Deze verschillende gevallen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het contract
   

WAT IS NIET VERZEKERD?

 • Voertuigen andere dan bromfietsen, elektrische fietsen of quads <50 cc
 • De niet-gekoppelde aanhangwagen van meer dan 750 kg (maximaal toegestaan ​​gewicht)
 • Vervoer van personen of goederentransport tegen betaling
 • De privé- en professionele inhoud

 

 

Een probleem? Een simpel telefoontje en alles is geregeld!

 • Bijstand 24u/24, 7d/7.
  Contacteer Mondial Assistance op +32 (0) 2 773 61 05.

 • Gepersonaliseerde ondersteuning in geval van schade.  Contacteer Constatel op +32 (0) 2 405 17 45.

Elk voertuig, een eigen verzekering ...

autoverzekering

Vind de autoverzekering die bij u past.

• De autoverzekering die u 24u/24 en 7d/7 uitgebreide bijstand biedt

• 4 evolutieve formules met een korting als u minder dan 8000 km rijdt

• Het bedrag van uw franchise? Dat bepaalt u zelf!

Ontdek meer
motorverzekering

Vind de motorverzekering die bij u past.

• 3 verzekeringsformules : Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium en Full Omnium.

• Een optie "overwinteren" die u toelaat om uw voertuig van 1 december tot 31 maart uit het verkeer te halen.

• Een uitgebreide bijstand 24u/24 et 7d/7.

Ontdek meer
fiets en niet autonome speed pedelec

Verzeker uw elektrische fiets of niet autonome speed pedelec met de familiale verzekering

• Een uitgebreide bescherming voor gezinnen en alleenstaanden.

• Wereldwijde dekking

• Uw huisdieren zijn ook verzekerd (behalve paarden)

Ontdek meer

Nuttige documenten

Productinfo en condities van de bromfietsverzekering

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Producttype

De  Beobank Bromfietsverzekering is een product van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Partners Verzekeringen NV maakt deel uit van de verzekeringsgroep van Crédit Mutuel met meer dan 15 miljoen verzekerden in heel Europa.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen NV Verzekeringsmaatschappij met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 -  IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel. : + 32 (2) 673 80 30 - E-mail : relations@partners.be - Website: www.partners.be.

Toegelaten onder codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17   en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA),  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

 

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de bromfietsverzekering.                              Toegelaten onder codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17   en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA),  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen NV op onderstaand adres of via complaints@partners.be,

 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar e-mail: info@ombudsman-insurance.be