Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bereikten groeimarkten hun hoogtepunt of gaan ze door op hun elan?

Bereikten groeimarkten hun hoogtepunt of gaan ze door op hun elan?

Na een dieptepunt in januari, verkeren de groeimarkten (of emerging markets, EM) in bloedvorm: ze lieten een stijging van maar liefst zowat 20 % optekenen! Na een dergelijke boost, en terwijl we intussen in de maand mei zijn beland, is het maar de vraag of dat soort activa interessant zullen blijven.

Hoe lang die zegetocht ook blijft aanhouden, in risicoanalyses moet met verschillende factoren worden rekening gehouden. Enerzijds zijn de prestaties van de EM deels te verklaren door de olieprijzen en de koers van de US dollar, die allebei kunnen fluctueren. Dat is zeker het geval voor de Amerikaanse munt. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) staat voor beslissingen die de dollar weleens in waarde zouden kunnen doen stijgen. Anderzijds hangt het lot van de EM ook af van de mate waarin de Chinese groei vertraagt én van de neiging van actoren op de markt om hun positie te verkopen aan Brazilië, na de hoge toppen die het land onlangs scheerde. Al die elementen kunnen in de komende weken zorgen voor onrust onder de investeerders en, tegelijk, leiden tot interessante noteringen van diezelfde EM bij de start van het derde kwartaal.

Vanwaar die uitstekende prestaties?

Sinds midden februari is de vrees voor een kapitaalsvlucht via EM getemperd door de aarzeling van de Fed om de rentevoeten te verhogen. De markten reageerden ook positief op het proactief fiscaal en monetair beleid én de ingrepen van de centrale banken van de EM om de inflatie onder controle te houden. Bovendien gaven India en Indonesië een tastbaar andere wending aan hun beleid rond overheidsinvesteringen. De Chinese autoriteiten kozen in hun 13de vijfjarenplan duidelijk voor aanhoudende uitgaven inzake bouw en infrastructuur.

Iets minder overtuigend, zijn trouwens de binnenlandse groeifactoren in Zuid-Korea, Turkije, India, Indonesië en China. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat investeerders daaromtrent hun positie herbekijken. Korea, bijvoorbeeld, wil sleutelen aan de regels voor bedrijfsbeheer: een positief signaal voor investeerders qua aandelendividenden en de inkoop van eigen aandelen. In India en Indonesië zal de dalende inflatie de respectievelijke regeringen de kans geven de intrestvoeten te laten zakken, ten voordele van wie in obligaties investeert.

Aandelen of obligaties

Op de aandelenmarkten krijgen kleine kapitalisaties (‘small caps’) de voorkeur, om voordeel te kunnen halen uit potentiële fusies en overnames, én uit de toenemende vraag naar aandelen vanwege lokale Koreaanse investeerders op een defensieve nationale markt. Op weinig stabiele markten die een décote kenden (zoals: Rusland, China en Brazilië) zouden beleggers de vruchten kunnen plukken van politieke hervormingen en verschuivingen die de nationale munten én de aandelenmarkten schragen.

Op de obligatiemarkt hebben de beslissingen van de centrale banken (de Fed in de VS en de ECB in de EU) de markten positief gestemd. Aangezien de investeerders op zoek zijn naar rendement (yield), zijn ze geneigd overheidsschuld voor lief te nemen in een klimaat dat er fundamenteel op vooruit gaat. De stabilisering van de groeimunten geeft de centrale banken de ruimte om hun strategie (gericht op budgettaire discipline en monetaire versoepeling) bij te sturen.

Waakzaamheid blijft niettemin geboden op middellange termijn, zolang er op macro-economisch niveau vraagtekens worden geplaatst bij de economische activiteit in China. Een ingreep van de Fed in de maand juni zou transacties rond groeischuld opnieuw onzekerder kunnen maken. Anderzijds kan die onzekerheid een goed uitgangspunt zijn voor investeerders die op zoek zijn naar rendement.

 
We herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s, met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Hoe kunnen we u helpen?