Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bescherm uw gezin tegen de onzekerheden van het leven

Bescherm uw gezin tegen de onzekerheden van het leven

Als goede huisvader verzekert u uw auto, uw woning en mogelijk ook uw pensioen. Prima.

Maar hebt u al aan de toekomst van uw gezin gedacht? Het is geen prettige gedachte, maar stel dat er u iets overkomt? Soms pakt het leven uit met onaangename verrassingen... De gevolgen voor uw gezin kunnen groot zijn... met mogelijk een financiële dobber.

“En net daarom kunt u bij ons een Gezinsbeschermingsplan afsluiten”, legt Hélène Ricq uit. Zij is Head of Insurance bij Beobank. “Dat is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, dat u een verzekerd kapitaal garandeert gedurende een welbepaalde periode. Concreet is deze verzekering bestemd voor vooruitziende mensen die hun nabestaanden een comfortabel leven willen schenken wanneer ze er zelf niet meer zijn. Op die manier kunnen de nabestaanden voorziene en onvoorziene kosten betalen: huur, studiekosten van de kinderen, successierechten, enz.”.

Een eenvoudig en flexibel product

“Het principe is eenvoudig”, vervolgt Hélène Ricq. “Wanneer u een Gezinsbeschermingsplan afsluit, zijn drie elementen belangrijk: het verzekerde kapitaal (dat gestort wordt aan de begunstigden bij overlijden van de verzekerde tijdens de duur van het contract)1, de looptijd van de polis2  en de begunstigden van het Gezinsbeschermingsplan. Daarnaast kunt u ook de betalingsfrequentie van de premies kiezen en één enkele premie of meerdere premies storten.”

Het is een eenvoudig én flexibel product. “U houdt altijd de touwtjes in handen, ook als uw persoonlijke situatie verandert”, voegt Hélène Ricq toe. “Wilt u de begunstigden van uw plan wijzigen? Dat is mogelijk met een gedateerde en gehandtekende brief. Hetzelfde geldt als uw financiële situatie positief evolueert en u het verzekerde kapitaal wilt verhogen.3” Goed om weten: iedereen van 18 tot 80 jaar kan deze tijdelijke overlijdensverzekering afsluiten.

Fiscaal aftrekbaar

En dat is lang niet alles. Bovenop het eenvoudige principe en beheer biedt het Gezinsbeschermingsplan drie extra voordelen. “Ten eerste zijn de premies onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar4. Ten tweede blijven de premies tijdens de volledige looptijd van de polis dezelfde als u kiest voor het gegarandeerde tarief. Tot slot kunt u bijkomende waarborgen afsluiten in geval van totale arbeidsongeschiktheid of overlijden bij ongeval.”

U hebt het begrepen: het Gezinsbeschermingsplan heeft alles in huis om de goede huisvader (of -moeder) te overtuigen.

Meer weten over deze verzekering? Bezoek onze website.

1 Met een maximum van 125.000 euro

2 De leeftijd van de verzekeringnemer mag niet hoger liggen  dan 84 jaar op einddatum van de polis

3 Onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar

2 Dit fiscale luik is gebaseerd op de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op datum van 01/03/2015. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Wettelijke bepalingen

Voor alle details betreffende de verzekeringsgegevens, zoals de waarborgen en de uitsluitingen verwijzen wij naar de ‘Algemene Voorwaarden’ van de verzekeringspolis.

U kunt de polis opzeggen en de terugbetaling van uw storting vragen, binnen dertig dagen na de aanvang van de polis. Uw opzegging gaat in op de dag van ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving aan ACM Belgium Life NV. De terugbetaling gebeurt nadat ACM Belgium Life NV de gevraagde bewijsdocumenten en uw exemplaar van de polis en van de eventuele bijvoegsels ervan heeft ontvangen.

Verzekeringsmaatschappij: ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen van ACM Belgium Life NV:
- Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel,
- Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Hoe kunnen we u helpen?