Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Beursgenoteerd vastgoed heeft wind in de zeilen

Zijn vastgoedbeleggingen vandaag interessant? Bram Op de Beeck, die verantwoordelijk is voor de commerciële ontwikkeling van fondsbeheerder La Française in de Benelux, meent van wel, tenminste als de belegger voor beursgenoteerd vastgoed kiest. Er zijn immers voldoende redenen die pleiten voor deze activaklasse, stelt hij vast.

In de eerste plaats liet ze over de afgelopen 15 jaar een uitstekend risicogewogen rendement noteren. En zeker in de huidige omgeving van lage rentes verdienen vastgoedeffecten volgens hem een plaats in een gespreide beleggingsportefeuille.

Een ander voordeel is dat beursgenoteerd vastgoed traditioneel een mooie diversificatie biedt en er, anders dan bij fysiek vastgoed, een liquide en vlotte toegang tot de markten is. De notering gebeurt dagelijks en al vanaf kleine bedragen kan de belegger via een fonds beleggen in wereldwijd vastgoed. De klant kan dus vlot in en uit een vastgoedfonds stappen tegen de netto-inventariswaarde van het fonds op dat moment. De beheerder van een vastgoedfonds zorgt voor een goede spreiding van de aandelen en pikt er die landen en sectoren uit waar de vastgoedmarkt in goede vorm verkeert. Tegelijk kan hij negatieve economische en fiscale ontwikkelingen of dalingen in de lokale vastgoedmarkt zoals in het verleden in Spanje of de VS op die manier omzeilen. Ten slotte is de publieke vastgoedmarkt trouwens vaak een goede indicator van wat de private markt te wachten staat.

REIT’s en REOC’s

Bij beursgenoteerd vastgoed moeten we overigens een onderscheid maken tussen de meer gekende Real Estate Investment Trusts (REIT’s) zoals CofinimmoAedificia of Wereldhave, die in de ontwikkelde landen 65% van de markt beslaan en de Real Estate Operating Companies (REOC’s).

REIT’s hebben gekozen voor een fiscaal transparant statuut, zijn verplicht het grootste deel van hun winsten in dividenden uit te keren en zijn onderworpen aan een aantal specifieke beperkingen qua schuldgraad en bestuur. REIT’s zijn interessant voor de belegger omwille van de dividenduitkering. Ze zijn actief in diverse types vastgoed (zoals onder andere kantoor- en retailvastgoed of de zorgsector).

REOC’s daarentegen zijn ontwikkelaars. Ze kiezen niet voor een fiscaal transparant statuut en worden ook niet verplicht dividenden uit te keren. De gegenereerde cash wordt opnieuw geïnvesteerd in de ontwikkeling van projecten, bijvoorbeeld in de huisvesting of hotelsector. REOC’s hebben een hoger risicoprofiel, maar bieden anderzijds een hoger opwaarts koerspotentieel. Of een bepaald type vastgoed interessant is, hangt af van de regio waar het zich bevindt. De waardering van een vastgoedeffect wordt namelijk bepaald door factoren zoals de huurinkomsten en de bezettingsgraad (van een kantoor, een rusthuis, een winkel).

Wereldwijd vastgoed met oog voor risicobeheersing

Volgens Bram Op de Beeck verliest een beheerder van vastgoedfondsen beter ook de risicobeheersing niet uit het oog: “We bieden beleggers de mogelijkheid om te genieten van hoge dividenden van wereldwijd beursgenoteerd vastgoed en combineren dat met een doorgedreven controle van de marktschommelingen”. La Française streeft dus niet alleen naar maximaal dividendrendement zoals andere fondsbeheerders dat doen, maar zorgt er ook voor om, via de nodige indekking, het risico op kapitaalverlies te beperken. . De keuze uit wereldwijd vastgoed laat dan weer een selectie toe van regio’s, sectoren en zelfs bedrijven met stevige economische fundamenten en tegelijk interessante, lage waarderingen van vastgoedaandelen.

Beleggen in beursgenoteerd vastgoed blijft vandaag opportuun, meent Bram Op de Beeck. Wereldwijd beursgenoteerd vastgoed is door de beurscorrectie van deze zomer immers aantrekkelijk gewaardeerd.
Voor Europees beursgenoteerd vastgoed is Bram Op de Beeck gematigd positief, maar een rigoureuze selectie op basis van regio, sector en bedrijf dringt zich hier op. En na de aangekondigde uitbreiding van de monetaire versoepeling tot maart 2017 door de ECB hebben de vastgoedwaarderingen hier opwaarts potentieel.

 
Fondsbeheerder La Française heeft net als Beobank een zeer solide aandeelhouder, Crédit Mutuel Nord Europe. La Française biedt zijn fondsen dan ook via Beobank aan. Sinds 40 jaar ontwikkelt de groep La Française specifieke expertise inzake vermogensbeheer voor rekening van derden. Sinds haar oprichting hoort vastgoed tot het DNA van La Française. De groep werkt samen met een aantal gerenommeerde partners. La Française beheert wereldwijd een vermogen van meer dan 50 miljard euro.

 
Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV|SA.

 

Hoe kunnen we u helpen?