Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De fiscus en uw spaargeld in 2020

De fiscus en uw spaargeld

Elk jaar worden op 1 januari een aantal bedragen geïndexeerd. Dat geldt ook in het domein van het sparen en het beleggen. 2020 vormt daarop geen uitzondering.

Spaarrekening

Op een spaarrekening moet voortaan geen roerende voorheffing worden betaald op de eerste schijf van 990 euro aan intresten. Dat is 10 euro meer dan tot nog toe.
Bij een rentevoet van 0,11% (0,01% basisrente voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat en 0,10% getrouwheidspremie voor gelden die twaalf maanden ongewijzigd behouden blijven) mag u in 2020 al 900.000 euro op de rekening hebben vooraleer u roerende voorheffing moet betalen. 

De vrijstelling geldt per jaar en per persoon. Wie meerdere spaarrekeningen heeft – desnoods bij meerdere banken – moet zijn intresten samentellen. Komt hij zo aan meer dan 990 euro aan intresten, dan moet hij het bedrag boven die grens opnemen in zijn belastingaangifte zodat de fiscus hem alsnog kan belasten. 
Let wel: intresten van de minderjarige kinderen moeten worden samengevoegd met die van de ouders. Aan de andere kant moet u van de intresten die u ontvangt op een gemeenschappelijke spaarrekening slechts uw aandeel meerekenen. 

Pensioensparen

Ook bij het pensioensparen is er een indexering. Het gewone plafond gaat van 980 euro naar 990 euro, het verhoogde plafond van 1.260 euro naar 1.270 euro. Wie in 2020 hoogstens 990 euro stort, krijgt een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen. Wie een bedrag tussen 990 euro en 1.270 euro inlegt, ontvangt een belastingvermindering van 25%. 

Wie meer stort dan 990 euro, moet wel opletten voor de zogenaamde pensioenspaarval. Wie 990 euro inlegt, krijgt een belastingvermindering van 990 x 30% of 297 euro. Wie 1.000 euro zou storten, ziet dat voordeel terugvallen tot 1.000 euro x 25% of 250 euro. De 25% geldt immers op het hele bedrag. De fiscale aanmoediging wordt pas even groot bij een storting van 1.188 euro want 1.188 euro x 25% geeft eveneens een belastingvermindering van 297 euro. Een storting van het verhoogde plafond van 1.270 euro levert een korting van 317,50 euro op de belastingfactuur op.

Langetermijnsparen

Aan het langetermijnsparen, dat eveneens in de opbouw van een extra kapitaal tegen de pensioenleeftijd voorziet, mag ook meer worden besteed. Het maximale bedrag stijgt in 2020 van 2.350 euro naar 2.390 euro. Stortingen voor het langetermijnsparen leveren een belastingvermindering van 30% van de gestorte bedragen op.

Aandelen

Maar ook voor aandelenbeleggers zit er wat meer rek op. In 2020 mogen ze de roerende voorheffing die ze betalen op de eerste schijf van 812 euro aan dividenden, terugvorderen van de fiscus. Voor de dividenden die ze dit jaar ontvingen, was dat bedrag beperkt tot 800 euro.
Bij een roerende voorheffing van 30% stijgt het maximale fiscale voordeel daardoor van 240,00 euro naar 243,60 euro.

Taks op de effectenrekening

In 2020 wordt geen taks op de effectenrekening meer geheven. Ook niet als daar voor meer dan 500.000 euro aan titels op staan. De regeling werd in 2019 immers door het Grondwettelijk Hof vernietigd.
 

Samengevat

  • Eerste schijf van 990 euro aan intresten op spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing
  • Plafonds voor pensioensparen stijgen tot 990 euro en 1.270 euro
  • Aan langetermijnsparen mag in 2020 tot 2.390 euro worden besteed
  • Geen belasting op eerste schijf van 812 euro aan dividenden
  • Taks op de effectenrekening is afgevoerd

Hoe kunnen we u helpen?