Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De FSMA waarschuwt voor nieuwe 'boiler room'-fraude

"Boiler room"

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor de activiteiten van bepaalde vennootschappen in ons land. Ze benaderen Belgische consumenten met aanlokkelijke beleggingen zonder dat ze daarvoor over een vergunning beschikken. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om nieuwe ‘boiler rooms’.

Boiler room’-fraude is een vorm van fraude waarbij consumenten doorgaans – ongevraagd en vaak telefonisch – worden gecontacteerd met een aanbod om aandelen of andere financiële producten te kopen. De laatste tijd zijn de aangeboden diensten diverser geworden. Zo worden ook vermogensbeheerdiensten, termijnrekeningen, beleggingsadvies, beleggingen in crowdfundingprojecten, enz. aangeboden.

Hoewel de 'boiler room' zich voordoet als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het om oplichterij en zijn de aangeboden diensten fictief of waardeloos.

De consument wordt doorgaans gelokt met een eerste belegging voor een beperkt bedrag die zeer snel winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument verzocht om steeds meer te beleggen. In tegenstelling tot de eerste belegging, zijn de nieuwe beleggingen verlieslatend en/of, als de consument zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen.

Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument zwaar onder druk te zetten om steeds meer geld te storten (vandaar de Engelse benaming 'boiler room'). Uiteindelijk lukt het de consument nooit om het door hem belegde geld te recupereren.

Het gaat om de volgende vennootschappen:

 • Burton Mills 
 • Hollis Kookmin Financial 
 • Lambert & Sons Incorporated 
 • Loeb Benson 
 • Meadows Financial 
 • Schalom and Gerson 

De FSMA raadt ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van deze vennootschappen en om geld te storten op rekeningnummers die zij opgeven.

Meer algemeen herhaalt de FSMA de volgende algemene aanbevelingen om u als belegger te wapenen tegen dergelijke fraudepraktijken:

 • Wees op uw hoede voor 'cold calling': u wordt via telefoon of e-mail gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat u daar als belegger vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Wees wantrouwig als u een torenhoge winst wordt beloofd. Vaak laten oplichters van meet af aan uitschijnen dat er aanzienlijke winst wordt geboekt. Het loopt pas fout op het ogenblik dat de belegger zijn inleg terugvraagt.
 • Controleer steeds de identiteit van de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt (handelsnaam, maatschappelijke zetel, enz.). Als u de vennootschap niet duidelijk kan identificeren, mag u haar in geen geval vertrouwen. Is ze buiten de Europese Unie gevestigd, wees er u dan bewust van dat er moeilijkheden kunnen optreden mocht u in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.
 • Ga na of de vennootschap een vergunning heeft. Raadpleeg daartoe de lijsten op de website van de FSMA – Check je aanbieder.
 • Raadpleeg de waarschuwingen die op de websites van de FSMA, andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO worden gepubliceerd. Ga na of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, in een waarschuwing wordt genoemd. Zoek niet alleen op naam van de vennootschap(pen) die u financiële diensten aanbied(t)(en), maar ook op naam van de vennootschap(pen) waaraan u eventueel geld moet storten.

Opgelet: staat de vennootschap die u zoekt niet op de lijst met waarschuwingen, dan nog mag u haar niet vertrouwen en ervan uitgaan dat ze een geldige vergunning heeft om financiële diensten aan te bieden. De FSMA stelt alles in het werk om waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, maar de kans bestaat dat zij niet weet dat een vennootschap illegale activiteiten ontplooit op Belgisch grondgebied. Dat komt onder meer omdat malafide vennootschappen geregeld van naam veranderen.

 • Wees achterdochtig als u gevraagd wordt een bijkomende som te storten of een belasting te betalen als voorwaarde voor de uitbetaling van winst. Deze opvragingen zijn vaak een teken van fraude.
 • Zaakvoerder en bestuurders van vennootschappen moeten extra waakzaam zijn. Vele 'boiler rooms' richten zich specifiek tot deze doelgroepen.

Aarzel niet om, bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, de FSMA te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.

Hoe kunnen we u helpen?